Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)

2 DNA -DeoxyriboNucleic Acid (Deoksyribonukleinsyre)
Kroppens arvematerialet finnes i DNA-molekylet DNA-kjeden er bygget opp av nukleotider og danner dobbelt kjedete molekyler DNA inneholder: Cellens og hele individets genetiske informasjon Informasjon for produksjon av celle spesifikke proteiner

3 RNA - RiboNucleic Acid (Ribonukleinsyre)
RNA i ulike former overfører informasjon fra DNA til protein syntese RNA er også bygget opp av nukleotider, men danner bare enkelt kjedete molekyler

4 Skal se på: DNA Oppbygging og sammensetning
RNA Oppbygging og sammensetning Proteinsyntese (Transkripsjon – RNA til cytoplasma – translasjon) Celledeling (DNA-replikasjon – Mitose – Meiose – mutasjoner)

5 DNA- kjeden Lokalisert i cellekjernen
Struktur - DNA er bygget opp av nukleotider koblet sammen til lange kjeder Ett nukleotide består av: fosfat - sukker- nitrogenbase

6 DNA - molekylstruktur Fosfat: 1 P og 4 O Sukker - Deoksyribose
har en hydoksylgruppe (OH) mindre enn sukkeret i RNA, ribose Nitrogenbaser i DNA Purinene (2 ringer) Guanin og alanin Pyrimidinene (1 ring) Thymin og cytosin (i RNA skiftes Tymin med uracil)

7 DNA - Oppbygging Nukleotidene danner lange kjeder ved koblinger mellom fosfat og sukker molekylene Dobbelt alfa-helix kjedene dannes ved hydrogenbindinger mellom to komplementære basepar Rolle: inneholder arvematerial koder for produksjon av bortimot ulike proteiner (1 gen koder for ett protein) Lengde på DNA-molekyl i 1 celle : 1.5 m Samlet lengde av DNA fra alle cellene i kroppen : 400 x avstanden fra jorden til solen

8 mRNA -kjeden Lokalisasjon: produsert i cellekjernen men er aktiv i cytoplasma Struktur: RNA er som DNA bygget opp av nukleotider koblet sammen til lange kjeder Nukleotide: fosfat - sukker - nitrogenbase Kjedene dannes ved kobling mellom fosfat og sukker gruppene mellom nukleotidene Funksjon: overfører informasjon fra DNA til produksjon av proteiner som er cellespesifikke. Dvs. hver celletype er spesialisert på særegen protein produksjon Flere former med RNA: rRNA og tRNA, der begge er viktige for proteinsyntesen

9 Sammenligning DNA - RNA
Ulike sukker molekyler i nukleotidene: DNA deoksyribose; RNA ribose Har tre felles nitrogen baser: adeninA); Guanin (G); cytosin (C). Fjerde basen avviker; DNA har thymine (T) mens RNA har uracil (U) DNA dobbelt kjedet helix – RNA enkelt kjedet DNA mye lengere enn RNA – fra tusen til millioner ganger DNA mere stabil, er også i stand til å reparere seg selv pga at den motsatte kjeden innehar komplementær informasjon. RNA mindre stabil pga reaktiv -OH gruppe i ribosen, kan ikke reparere skader Finnes bare en type DNA mens RNA har ulike former: mRNA: messenger RNA som overbringer informasjon fra DNA til proteinsyntese tRNA: overførings (transfer) RNA rRNA: ribosomalt RNA

10 Proteinsyntese - Transkripsjon

11 Proteinsyntese RNA transporteres ut av cellekjernen

12 Proteinsyntese - Translasjon

13 Proteinsyntese

14 Proteinsyntese Husk at en triplett (dvs tre nukleotide på DNA-strengen) tilsvarer en aminosyre i proteinet

15 Kromosom - kromatin - DNA
Vi har 45 kromosom i våre cellekjerner (22 homologe kromosompar + 2 kjønnskromosom I kromosomet kalles sammensetningen mellom DNA og proteiner: kromatin DNA består av dobbelte alfa-helix kjeder

16 Celledeling - DNA replikasjon

17 Celledeling DNA-replikasjon (46 par kromatin tråder)
Mitose - vanlig celledeling Meiose - reduksjonsdeling Mutasjoner: ulike typer endringer i DNA strukturen; kan ha ulike årsaker; for eks stråling (elektromagnetiske bølger, subatomiske partikler) og kjemikaler


Laste ned ppt "Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google