Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.

2 stråling Typer Elektromagnetisk stråling (EM) Ioniserende stråling
Radioaktiv stråling

3 Elektromagnetisk stråling (EM)
Deles opp i ioniserende og ikke-ioniserende stråling, avhengig av energien til strålingen. Skillet går mellom gamma- og røntgenstråling (ioniserende) med de høyeste energiene og ultrafiolett stråling (ikke-ioniserende). Begrepet stråling endrer seg gjerne når energien blir lavere og vi passerer synlig lys og infrarød stråling (varmestråling).

4 Ioniserende stråling Er stråling som består av fotoner eller partikler som direkte eller indirekte er i stand til å danne ioner. Slik stråling kan være røntgen-, alfa-, beta-, gamma-, nøytronstråling og kosmisk stråling. Gir opphav til en hel rekke kjemiske prosesser som til slutt kan føre til endringer og skader på DNA. og utvikling av kreft og arvelige genetiske defekter.

5 Radioaktiv stråling Er ioniserende stråling.
Gammastråling er også elektromagnetisk stråling. De andre typene stråling som kommer fra radioaktivitet er partikkelstråling, de mest omtalte er alfa- og betastråling.

6 Hva er lys? Det finnes to måte å forklare energien i lyset.
Lyset kan ha bølgeegenskaper og partikkelegenskaper.

7 Elektromagnetiske bølger
Alle typer fotoner fordi vi oppfatter den som en kombinasjon av svingende elektriske og magnetiske felter. Det hele beveger seg framover med lysets fart som en bølge.

8 Lys etter bølgemodellen
Bølgelengde (m,nm): avstand mellom to bølgetopper eller to tilsvarende punkter. (nm) Frekvens (Hz): antall svingninger per sekund. Periode (T): tid det tar for to bølgetopper å passere samme punkt. Energi (E): sammenheng mellom bølgelengde og frekvens. Amplitude (A): utslagene til bølgene. Lyshastighet (c) : lyset beveger seg i verdensrommet hele km/s.

9 Begrepene med bølger å gjøre

10 Det elektromagnetiske spekteret

11

12 Radiobølger Bølgelengde varierer fra 1mm til mer enn 10000m

13 Infrarød stråling Bølgelengde varierer mellom 1mm og 0,0008mm
Alle gjenstander sender ut varmestråling. Litt lengre bølgelengde enn synlig lys. Hvis temperaturen i kokeplaten blir for høyt, gløder den. Høyere temperaturen gjenstander har, mer energirike fotoner sender ut

14 Ultrafiolett stråling - UV
Sola sender ut EM med mange forskjellige bølgelengder. På grunn av den korte bølgelengden har fotonene i UV høy energi. Den er skadelig for oss.

15 Røntgenstråling Er svært energirike.
Kan gå gjennom gjenstander som er ugjennomtrengelige for synlig lys. Går gjennom marg men ikke bein.

16 EM-stråling fra atomer

17 Forskjellige typer EM-stråling kan komme fra hydrogenatom
Atomenes kjerne består av positive protoner og nøytrale nøytroner. Elektroner i ulike energinivåer beveger seg rundt kjernen. Energinivåene omtaler vi også som skall. De ulike energinivåene, eller skallene, har plass til forskjellige antall elektroner. Elektronene holder seg ikke i ro på de forskjellige energinivåene.

18 Emisjonsspekteret for hydrogengass


Laste ned ppt "STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google