Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meiose Kapittel 12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meiose Kapittel 12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meiose Kapittel 12

2 Oversikt Reduksjonsdeling Meiose Profase I Metafase I Meiose II
Kjønnet og ukjønnet formering Evolusjon

3 Reduksjonsdeling og kjønnet formering
Ved kjønnet formering går kjønnscellene eller gametene sammen (befruktning) og danner en zygote. Gametene oppstår fra diploide celler ved reduksjonsdeling (meiose), hvor antallet kromosomer reduseres til det halve av kroppscellene. Kroppscellene er diploid. Gametene er haploid. Ved kjønnet formering veksler cellen/organismene med å være haploid og diploid.

4

5 Hovedforskjeller mellom meiose og mitose
Synapsis Homologe kromosomer legger seg parvis sammen. Homolog rekombinasjon De homologe kromosomene utveksler genetisk materiale ved overkryssing (danner chiasmata). Reduksjonsdeling Kromosomene replikeres ikke mellom de to kjernedelingene.

6 Reduksjonsdeling

7

8 Profase I Fem trinn: Kromosomene kondenserer
Synapsis: homologe kromosomer legger seg parvis Dannelse av chiasmata og overkryssing Cellevekst Kromosomene rekondenseres

9

10 Chiasmata, overkryssing
Dannelsen av chiasmata tyder/viser at overkryssing har funnet sted.

11 Metafase I Chiasmata holder de homologe parene sammen.
Spindel mikrotubuli er knyttet til kinetochor- proteiner kun på utsiden av hver centromer. Hvert homologe par legger seg i metafaseplaten eller ekvatorialplaten. Orienteringen av hvert par er tilfeldig.

12

13 Anaphase I Spindel fibrene blir kortere og drar centromerene mot polene. En av hvert homolog par, går til hver sin pol. Et komplett sett av haploide kromosomer. På grunn av tilfeldig fordeling, resulterer meiose i uavhengig sortering.

14 Telofase I Kromosomene samler seg i kjernen og cellen deler seg.
Kjernemembranen gjenndannes rundt hver dattercelle. søsterkromatidene er ikke lenger identiske.

15 Meiose II Meiosis II er lik mitose.
Prophase II – Kjernemembranen brytes ned, meiose II starter. Metaphase II - Spindelfibrene bindes til begge sidene av centromeren. Anaphase II – Spindelfibrene trekkes sammen og søsterkromatidene går til hver sin pol. Telophase II – Kjernemembranen gjendannes. Sluttresultatet – Fire haploide celler.

16 Ukjønnet og kjønnet formering
Ukjønnet formering – Et individ arver alle kromosomene fra et individ. Partenogenese: - Individet utvikler seg fra et ubefruktet egg. Kjønnet formering – Produserer genetisk variasjon. Splitting av kromosomene i meiosen har en tendens til å ødelegge fordelaktige kombinasjoner.

17 Opphavet til kjønnet formering
Ulike teorier: DNA Repair Hypotesen: Kun diploide celler kan effektivt reparere bestemte former for skader på DNA. Contagion (“smitte”) Hypotesen: Konsekvens av eukaryot infeksjon av genetiske mobile elementer. Red Queen Hypotesen Recessive alleler kan lagres for eventuell fremtidig bruk. Miller’s Ratchet Kjønnet formering kan være en metode for å holde mutasjonsraten lav.

18

19 Kjønnet formering og evolusjon
Evolusjonsprosesser kan være revolusjonære og konservative. Evolusjonære endringer akselereres ved genetisk rekombinasjon. Evolusjonære endringer vil ikke alltid bli favorisert ved seleksjon. De kan virke preserverende på genkombinasjoner.


Laste ned ppt "Meiose Kapittel 12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google