Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon Studiereise til Malmö og København, juni 2006 Malmö Högskola Handelshøjskolen i København.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon Studiereise til Malmö og København, juni 2006 Malmö Högskola Handelshøjskolen i København."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon Studiereise til Malmö og København, juni 2006 Malmö Högskola Handelshøjskolen i København

2 Malmö högskola Studiereise til Malmö, juni 2006 Fakta Opprettet: 1998 Antall Studenter: Ca. 21 000 Seks fagområder: Lærerutdanning, helse og miljø, kunst, kultur og kommunikasjon, teknikk og samfunn, Internasjonale studier.

3 BIBLIOTEK och IT Studiereise til Malmö, juni 2006 Organisering og budsjett: - BibliotekIT (BIT) er bibliotek og IT i samme avdeling med biblioteksjef som leder. - Organisert i rektors stab. - 34 bibliotekarer og 24 IT-teknikere ansatt samt 5 i adm. - Budsjett på 45 mill. Biblioteket ½ og IT 1/3 av budsjettet. - Organisert med 7 funksjoner og hver funksjon i 12 teams. - Hver ansatt kan tilhøre max 3 teams. - Ad hoc teams opprettes etter behov. - Ansatte kan ønske hvilket team de vil tilhøre. - Bibliotekarer, IT-personalet og studenter (pool) deltar i help-desk’en.

4 BIBLIOTEK och IT Studiereise til Malmö, juni 2006 Organisering og mål: - Virksomheten BIT styres av BIT-nemden - faglig personale ved høgskolen. - Overordnet mål for BibliotekIT er å tilby studenter og ansatte er kreativt og utviklende læringsmiljø. - Kundeorientert og pedagogisk måte å jobbe på i forhold til brukerne. - Relativ flat organisasjon med få nivåer. - IT tekniker og bibliotekarer kan jobbe i samme team.. - Funksjonene med funksjonsansvarlige innen: Medieforsyning (kat. og klass.) kundebetjening/undervisning, digitale informasjonstjenester, It-support, nettverk/drift og telefoni. - Kartlegging av personalets kompetanse. Hva trengs av ny kompetanse??

5 BIBLIOTEK och IT Studiereise til Malmö, juni 2006 Undervisning, kurs og kundebetjening: - Både bibliotekarene og studenter ved høgskolen underviser. - Alle ansatte må gjennomgå et kurs (3 dager) i kommunikasjon og samtaleteori. - Kurs og undervisning i samarbeid med faglærer. - Bibliotekarene er helt naturlig med i undervisningen av studentene. - Personalet i undervisning og kundebetjeningen sier: ”Før trykte jeg ned i halsen på studentene hva vi syntes de burde vite om bibliotekets databaser etc. i dag får studentene selv prate om hva de søker, så hjelper vi dem underveis” - Studentene og ansatte indekserer selv sine publikasjoner og studentarbeider og legger det ut på nettet. Bibliotekarene kurser dem i hvordan gjøre det.. -

6 BIBLIOTEK och IT Studiereise til Malmö, juni 2006 Samlingsutvikling: - Målet er at de trykte samlingene ikke skal vokse. - Aktualitet av litteraturen på hyllene er viktig. Nettverk og samarbeid: - Med i nettverk for nye universiteter internasjonalt – INU (www.inunis.net)www.inunis.net - Felles møter med studieadministrativ enhet. - Felles språk- og studeieverksted for hjelp til skriving.. -

7 BIBLIOTEK och IT Studiereise i Malmö, juni 2006 Fra BITs help-desk og informasjon.

8 BIBLIOTEK och IT Studiereise i Malmö, juni 2006 Fra BIT med PC stasjoner og lounge-området.

9 BIBLIOTEK och IT Studiereise i Malmö, juni 2006 Fra BITs lounge for avslappning.

10 BIBLIOTEK och IT Studiereise i Malmö, juni 2006 Fra et av BITs serviceområder med utsikt over byen.

11 BIBLIOTEK och IT Studiereise i Malmö, juni 2006 Fra et av BITs studieområder med utsikt over byen.

12 Copenhagen Business S.(CBS) Studiereise til København, juni 2006 Fakta: Opprettet: 1918 Antall Studenter: 14 000 Bachelor, master og Ph.D.

13 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 -.- -.-

14 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 Organisering: - Biblioteket har status som et fakultet. - Biblioteket er i direkte stab under rektor. - Bibliotekdirektør er åremåltilsatt (6 år) - Bibliotekdirektør med i direksjonen. Medarbeiderutvikling: - Noen områder på biblioteket utpekes hvert år til satsingsområder. - Følges opp med kompetanseheving av medarbeiderne. - Avskaffelse av ensformige og rutinepregete oppgaver v. outsourcing.. -

15 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 Medarbeiderutvikling forts.: - Setter av ca. 300.000,- pr. år på bibliotekets budsjett til kompetanseheving. - Kontinuerlige utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler. - Årlige studieturer for de som ikke deltar på konferanser el. seminarer. - Mulighet til å bruke av arbeidstiden til egne studier ved CBS. - Ansatte deltar mye i prosjekter - prosjektledererfaring. - Kontinuerlig organisasjonsutvikling i forhold til strategiske satsingsområder på CBS. -

16 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 Medarbeiderutvikling (forts.) - Viktig kompetanse: Språk, bibliotekfag, ledelse og fag fra CBS. - IT er sekundær kompetanse for bibliotekarene. - Tilfredshetsmålinger blant personale. - Ansatte må være ledelsesorientert. Ledelsespolitikk ved CBS Bibliotek: -Finnes tilgjengelig for alle på bibliotekets nettside. - http://www.cbs.dk/library/om_biblioteket/ledelsespolitikhttp://www.cbs.dk/library/om_biblioteket/ledelsespolitik.

17 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 Organisering av CBS Bibliotek: -Finnes tilgjengelig for alle på bibliotekets nettside. http://www.cbs.dk/library/om_biblioteket/organisation Personalpolitikk ved CBS Bibliotek: -Finnes tilgjengelig for alle på bibliotekets nettside. http://www.cbs.dk/library/om_biblioteket/personalepolitik.

18 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 Kurs og undervisning: - Vanlig bibliotekundervisning er ikke lenger ønsket. - Mer integrert i CBS ordinære undervisning for enkelte områder. - Ulike modeller for forskjellige fagområder. - CBS ledergruppe er opptatt av informasjonskompetanse. - Mulighet til å bruke av arbeidstiden til egne studier ved CBS. Outsourcing: - Katalogisering og interbiblioteklån foregår ikke lenger ved CBS biblioteket... -

19 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 Andre oppgaver for biblioteket, forts.: - Ansvar for forskningsformidling og forskningsregistrering. - Inst. repositories (IA) - Open Access Journals - Drift av CBS sine eksterne og interne nettsider (minus innhold). Strategiske satsingsområder: - Det elektroniske bibliotek. - Godt studiemiljø - Personlig betjening og selvhjelp. - Det internasjonale bibliotek..

20 CBS Bibliotek Studiereise til København, juni 2006 Strategiske satsingsområder (forts.): - CBS vitenportal som omfatter: Forskningsbase, institusjonell arkiv m.m. - Informasjonskompetente brukere. - Strategisk organisasjon og medarbeiderutvikling.. - Kvalitetsmål, service, prosesser, ressursbruk og kvalitetsevaluering. - Biblioteket skal ha en internasjonal profil med nasjonal forankring. - Være partner med næringslivet og øvrige samfunn..

21 Konklusjon Studiereise til København, juni 2006 - Organisering av biblioteket og IT i samme avdeling kan være fruktbart for begge parter dersom man jobber i team. - Å tenke læring og pedagogikk må ligge til grunn for alle bibliotekets oppgaver. - Bedre integrering av bibliotekets undervisning i de faglige kursene gir mer motiverte studenter og bedre undervisning. - Nye og større biblioteklokaler gir økt bruk av både bibliotekets trykte og elektroniske samlinger. - Motiverende for personalet å ha faste planer for utvikling og kompetanseheving. - Forutsigbarhet for personalet å ha nedtegnet ledelses- og personalpolitikk. - Vikte å ”følge med i tiden” og utvide bibliotekets og oppgaver og kompetanse som gir motiverte og engasjerte medarbeidere og ledelse.


Laste ned ppt "Introduksjon Studiereise til Malmö og København, juni 2006 Malmö Högskola Handelshøjskolen i København."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google