Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamlingen 2012 Inntaksprosessen 2013-14 og poengberegning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamlingen 2012 Inntaksprosessen 2013-14 og poengberegning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamlingen 2012 Inntaksprosessen 2013-14 og poengberegning

2 07.01.2013Vigo web åpner - www.vigo.nowww.vigo.no 01.02.2013 Søknadsfrist for særskilt inntak, individuelt inntak for minoritetsspråklige og søknad om opplæringskontrakt for lærekandidater 01.03.2013Søknadsfrist for ordinært inntak og formidling av lærefag Uke 16 Melding om utfall av særskilt inntak (skjema A, C og D ) 01.07.2013Frist for endring av mobilnummer og e-post adresse 01.07.2013Frist for forhåndssvar 08.07.2013Første inntak ligger klart på www.vigo.no. Melding sendes søkerne. Svarfrist er en uke Uke 32Andre inntak er klart på www.vigo.no. Melding sendes søkerne 19.08. 2013Skolestart Inntakskalender 2013

3 •Dersom en elev skal ta vg1 over to år, må PPT og skolen være enige om dette for at søkeren skal få reservert inntak for år 2 på samme program og skole •Inntakskontoret må få dokumentasjon på årsak til beslutningen om at eleven skal ta programmet over to år, sammen med søknad om reservasjon •Eleven må i tillegg søke ordinært via Vigo.no Vg1 over to år

4 •Nye rutiner •Skolen har veiledningssamtale med eleven der veiledningsskjemaer brukes, men disse sendes ikke til inntakskontoret •Inntakskontoret lager liste over elever som ikke kommer videre i systemet (3 stryk eller mer) etter at standpunktkarakterer er satt og ber om rask tilbakemelding fra skolene •Skolene kan bestemme om eleven allikevel skal kvalifiseres til neste nivå Prosedyre for elever med stryk

5 •Mye frem og tilbake og uklare signaler fra Udir •Til nå har fritak for vurdering med kar for elever med IOP ikke telt med i poengberegningen •I henhold til brev fra Udir av 16.05.2012 skulle disse fritakene gis karakter 0 og telle med i poengberegningen fra og med inntak til skoleåret 13/14 •Pressemelding fra kunnskapsministeren –August 2012: Nye regler skal sendes på høring •Endringer på Udir sine sider på nett September 2012: Vises til høringsforslag. Forslaget innebærer at karaktersnittet ikke skal trekke ned. Skoleeier bes informere foresatte om at fritak for vurdering med karakter for elever med IOP ikke skal telle med i poengberegningen for skoleåret 2013-2014 Poengberegning – Vurderingsfritak med hjemmel i forskrift til opplæringsloven § 3-20. Status

6 •Viktig at skolene er svært nøye med føring av karakterer og fagmerknader •Feil føring kan gi til dels store utslag på poengberegningen •Skolen må sørge for å sitte med siste utgave av føringsskrivet –Tips! Mulig å abonnere på nyheter fra Udir.no gjennom RSS feed Poengberegning

7 •Elever som ikke møter til eksamen Eksamenskarakter = IM –FAM kode 39. Dokumentert fravær •Konsekvens. Faget teller ikke med –FAM kode 29. Eksamen ikke avlagt (udokumentert fravær) •Konsekvens. Faget teller og gis verdi = 0 Poengberegning – et eksempel

8 Poengberegning – Dokumentert fravær Karakter på vitnemålet Karakter i Vigo Karakterer med i poeng- beregningen i VIGO Verdi ENG0012Engelsk skriftlig4444 ENG0013Engelsk muntlig4444 FSP00xxFremmedspråk4444 KHV0010Kunst og håndverk5555 KRO0010Kroppsøving6666 MAT0010Matematikk3333 Skriftlig eksamenIM FAM39 "Dokumentert fravær" MHE0010Heimkunnskap5555 MUS0010Musikk3333 NAT0010Natur- og miljøfag5555 NOR0214Norsk hovedmål skriftlig6666 NOR0215Norsk sidemål skriftlig6666 NOR0216Norsk muntlig5555 Muntlig eksamen5555 RLE0010Religion, livssyn og etikk3333 SAF0010Samfunnsfag3333 UTV0010UtdanningsvalgDeltatt 67Sum 15Ant. kar 4,46667Snitt 4,47Snitt med to desimaler (Avrunding skjer her) Poengsum 44,70 (Snitt x 10)

9 Poengberegning – Udokumentert fravær Karakter på vitnemålet Karakter i Vigo Karakterer med i poeng- beregningen i VIGO Verdi ENG0012Engelsk skriftlig4444 ENG0013Engelsk muntlig4444 FSP00xxFremmedspråk4444 KHV0010Kunst og håndverk5555 KRO0010Kroppsøving6666 MAT0010Matematikk3333 Skriftlig eksamenIM 0 FAM29 "Eksamen ikke avlagt" MHE0010Heimkunnskap5555 MUS0010Musikk3333 NAT0010Natur- og miljøfag5555 NOR0214Norsk hovedmål skriftlig6666 NOR0215Norsk sidemål skriftlig6666 NOR0216Norsk muntlig5555 Muntlig eksamen5555 RLE0010Religion, livssyn og etikk3333 SAF0010Samfunnsfag3333 UTV0010UtdanningsvalgDeltatt 67Sum 16Ant. kar 4,18750Snitt 4,19Snitt med to desimaler (Avrunding skjer her) Poengsum 41,90 (Snitt x 10)


Laste ned ppt "Rådgiversamlingen 2012 Inntaksprosessen 2013-14 og poengberegning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google