Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN

2 Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN Ved fortetting i områder med reguleringsplan og i eldre byggeområder uten reguleringsplan gjelder følgende hovedregler: Estetisk vurdering knyttet til landskapsstruktur, utbyggingsmønster, bygninger, og samspillet mellom disse skal inngå i alle fortettingssaker. Miljøkvalitet skal tillegges vekt ved å sikre nye grønne områder for opphold og leik. Fysiske forhold skal søkes forbedret ved å prioritere miljørettede løsninger i forhold til bygging av gang-/ og sykkelveger og fortau samt søke etter gode trafikkløsninger. Videre skal fortettingen underordnes strøkets særpreg når det gjelder byggeskikk. BESTEMMELSER VED FORTETTING:

3 Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN Det kreves reguleringsplan for alle vesentlige fortettingssaker. Der annet ikke er fastsatt i reguleringsplan gjelder følgende: Det tillates oppført bebyggelse med bebygd areal (BYA) på inntil 35% av netto tomtegrunn. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA med 15 m2 pr. plass i samsvar med kommunens parkeringsnorm. I boligområder kan garasjer plasseres med portvegg inntil 5 meter fra kommunal veg eller med andre vegger inntil 2 meter fra kommunal veg. Minste areal for boligtomt (netto tomt) som kan godkjennes delt, er 1000 m2. BESTEMMELSER VED FORTETTING:

4 Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN 5.1. Trafikkområder 5.1 Offentlige veger 5.1.1. Område T1 er offentlig veg. Byggegrenser og avkjøringer er vist med pil på plankart. Ringvegen utbedres til kjøreveg med fortau fra Jamtvegen til Aldersheimsbakken. 5.1.2Utbedring av offentlige veger skal opparbeides og ferdigstilles parallelt med byggingen. REGULERINGSBESTEMMELSER:

5 Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN TypeBRABOAAntallKrav antallKrav antall P- plasserP- plasser pr. enhet 4 roms82,377,58216 3 roms82,377,561 ½ 9 3 roms82,377,581 ½12 2 (3) roms69,164,121 ½ 3 2 roms59,656,641 ½ 6 Sum 2846

6 Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN


Laste ned ppt "Levanger kommune Orientering til Plan- og utviklingskomiteen 08.12.04 – Johannes Bremer, Innherred samkommune BAKKEN REGULERINGSPLAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google