Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming i Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming i Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming i Mandal kommune

2 Kommuneplanen 40% av nye boliger skal ha livsløpsstandard
Behov for en mer utfyllende retningslinje

3 Retningslinje til universell utforming
Det stilles krav om at minst 50 % av alle boenheter som bygges i Mandal kommune skal ha livsløpsstandard. Alle nye offentlige bygg skal ha universell utforming. Offentlige uteområder beregnet for fotgjengere og syklister skal ha universell utforming. Nye offentlige friområder skal utformes med tilfredsstillende atkomst for alle. Boenheter og tomter som skal ha livsløpsstandard må avmerkes i plankartet og tas inn som et eget punkt i reguleringsbestemmelsene.

4 Parkeringsvedtekter Boliger – det er krav til at det skal være universelt utformede parkeringsplasser til 25% av alle boenheter som er universelt utformet. Mer enn 5 parkeringsplasser: 5% av parkeringsplassene skal være universelt utformet, minimum 1 plass.

5 Eksempel fra planer

6 Reguleringsplan for Tregde
§ 7.4 Felles småbåthavn Det stilles krav til løsning for universell utforming.

7 Reguleringsplan for Løkka
3.3 Gang- og sykkelveg / 3.4 Gangveg og fortau Gang- og sykkelvei skal opparbeides med fast dekke. Spesiallagede ledelinjer for blinde og svaksynte skal etableres.

8 Detaljplan for Udøy Fritidsbebyggelse § 3.6 Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene i det enkelte byggetiltak, spesielt for hyttenummer 2, 3, 4 og 6. For disse hyttene skal det søkes å imøtekomme krav om universell utforming beskrevet i gjeldende veiledere, og etter ny plan- og bygningslov. § 7.3 Badeområde Badeområdet innerst i vika skal etableres etter dagens standard for universell utforming.

9 Detaljplan for Udøy

10 Mobil heis for rullestol

11 Rossnes

12 Rossnes

13 Ulvsvika amfi

14 Ulvsvika amfi

15 Baderampe

16 Rullestolmatte

17 Fjern 100 hindringer

18 Fjern 100 hindringer


Laste ned ppt "Universell utforming i Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google