Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 1 Søknaden blir vurdert etter forsøksloven § 1. Lovens formål Formålet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 1 Søknaden blir vurdert etter forsøksloven § 1. Lovens formål Formålet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 1 Søknaden blir vurdert etter forsøksloven § 1. Lovens formål Formålet med denne lov er gjennom forsøk å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Det skal legges særlig vekt på å forbedre den offentlige tjenesteyting overfor borgerne og få til best mulig ressursutnyttelse. (min utheving) Ved forsøk som omfatter folkevalgte organer skal det også legges vekt på å fremme gode demokratiske styringsformer.

2 www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 2 Lovgrunnlaget for varighet § 3. Hva forsøkene kan omfatte Kongen kan godkjenne forsøk med: a) avvik fra gjeldende lover og forskrifter om hvordan staten, fylkeskommunene eller kommunene skal organisere sin virksomhet og løse sine oppgaver b) avvik fra bestemmelsene om oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsorganer ………….. Godkjenning kan gis for en periode på inntil fire år. Forsøksperioden kan forlenges med inntil to år. Dersom det er planlagt eller besluttet å gjennomføre reformer i samsvar med det forsøket gjelder, kan forsøksperioden forlenges fram til reformen trer ikraft. (min utheving)

3 www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 3 Lovarbeidet har startet Bygger på høringsnotat fra 2005 Egen gruppe i departementet har jobbet med lovtekst, basert på 2005-forslagene Arbeidsmøter med bl.a ISK (12.10) Vi som har erfaring med samkommune ble invitert til å fornye høringsuttalelse med 1 ukes frist (19.10). Pol. Behandling ettersendes. Lovforslaget ferdigstilles snarlig Stortingsbehandling til våren og ny lov 1.1.11 ?

4 www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 4 Noen prinsipielle spørsmål fra dept’ et Krav til 2/3 flertall for deltakelse? Mulighet for å delta i flere samkommuner? Kan samkommune være vertskommune? Samarbeid mellom k. og fk.? Instruksjons- og omgjøringsmyndighet? Uttreden og oppløsning

5 www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 5 Vi får forlenga forsøk, men må endre lovgrunnlag ISK 1 baserte seg på KL §27. Det nye forsøket baserer seg på tilleggskap i kommuneloven. Forsøksforskriften erstatter norsk lov. Er ikke forholdet regulert i forskriften, gjelder lovteksten. Gjeldende rett skal ikke gjentas. Unntak fra norsk lov kan ikke avtales, men må inn i forskriften. Forsøksforskrift godkjennes av Kongen.

6 www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 6 Framdrift Forskrift og avtale må sendes departementet. Må ha den slik at den kan sendes andre dep med 3 ukers høringsfrist. Departement ønsker ny forskrift før 5. nov Endelig godkjenning 11.des. Vi kan sende inn saken før K- styrebehandlingene, men den bør i samkommunestyret før den sendes Kommunestyremøter – Levanger 18.11 – Verdal 30.11 Ekstra samkommunestyremøte 12. nov?

7 www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 7 Nødvendige justeringer Redigering for tilpasning til ny lov Åpne for samkommunen som vertskommune (uten nemnd) Også ansette viseadministrasjonssjef og evt kommunalsjefer i delstillinger i samkommunen Felles partssammensatte utvalg bør utgå Nye bestemmelser om lovlighetskontroll bør inn Retningslinjer for uttreden/avvikling justeres i samsbvar med lovforslag Varighet av forsøket justeres


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Orientering i samkommunestyret 29.10.2009 – Ola Stene 1 Søknaden blir vurdert etter forsøksloven § 1. Lovens formål Formålet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google