Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealplanlegging og næringsutvikling (Landbruk Pluss) - resultater 2005 og forventninger 2006
Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet Plan- og bygningslovkonferanse, Hamar

2 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Bakgrunn Strukturrasjonalisering Skape nye næringer og boformer ut av ledige ressurser – enormt potensial – landbrukseiendommer uten tradisjonell drift. Troen på demokratiet og klokskapen ute i landet; flytte oppgaver og myndighet til kommunene Landbrukets rolle i en større samfunnssammenheng Ja takk, begge deler! Norsk landbruk kan både være gode volumprodusenter og gode i småskalaøkonomien LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

3 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
5 områder Næringsutvikling Bosettings- og eiendomspolitikk Desentralisering/delegering FoU Kommunikasjon LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

4 ”Landbruk – mer enn landbruk”
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

5 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Landbruk Pluss Kombinere mer effektiv volumproduksjon med økt mangfold og nasjonal strategi for alternativ næringsutvikling Økt frihet/handlingsrom Avregulering/forenkling Diversifisering/mangfold Regionalisering/kommunalisering Miljø og distrikt Tiltak utenfor jordbruksavtalen Konsesjonsloven (odelsloven) Husdyrkonsesjonsloven Skatteregler Ett helhetlig mattilsyn Skilting LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

6 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Bakgrunn for ny veileder Ny politikk: ønske om å tilrettelegge for gårdsbasert næringsutvikling Formål: Bidra til å effektivisere PBL som virkemiddel i landbrukspolitikken Regelverksgjennomgang, Regjeringa ønsker forenkling Oppleves pbl. som ”flaskehals”? PBLs landbruksbegrep; mye uklarheter og ulik praksis LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

7 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Behov Avklare/oppdatere PBLs landbruksbegrep Se nærmere på kravet om å angi ”omfang og lokalisering” i pbl. §20-4 andre ledd bokstav c Vurdere om det kan innføres ulike regler/kriterier eller lignende for spredtbygde/tettbygde områder Økt grad av tilrettelegging i plan Økt veiledning overfor kommuner og næringsutøvere LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

8 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Eks. ”landbruk”: Gårdsbutikk og gårdskafé hvor produkter i hovedsak kommer fra gården Sagbruk med virke i hovedsak fra gårdens skog Mikrokraftverk som skal forsyne gården med energi Utleie av bygninger for andre formål enn landbruk f.eks. i sommerhalvåret LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

9 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Næringsutvikling Over landbruksbaserte foretak har mottatt investeringsstøtte fra IN i perioden Av disse investerte over 5100 i tileggsnæringer 13 % av norsk gardsbrukene driver eller skal starte med småskala matproduksjon (MMI-undersøkelse). Mao gardsbruk Ca 600 gårder driver med ”Inn på tunet”. For 2/3 av disse bidrar dette mer til inntekten på gården enn den tradisjonelle landbruksproduksjoner kr i gjennomsnittlig omsetning i 2004 blant medlemmer av Norsk bygdeturisme og Gardsmat (200 bedrifter totalt). Prognosen tilsier 1,3 mill kr. i løpet av 5 år LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

10 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Eiendomspolitikk En politikk også for de landbrukseiendommene uten aktiv drift Ja til ”bolystboere” på bygdene mennesker ønsker en liten gård og grønne omgivelser 60 % av befolkningen er helt eller delvis enig i at livet på landet er bedre enn livet i byen Etterspørselen etter gårdsbruk er stor Heving av konsesjonsgrensene, areal og pris Redusere nedgang i dyrka mark Økt satsing på kulturlandskap LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET


Laste ned ppt "Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google