Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Bergen og Hordaland - et sterkt lag Presentasjon av ordfører Gunnar Bakke Torsdag 3 januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Bergen og Hordaland - et sterkt lag Presentasjon av ordfører Gunnar Bakke Torsdag 3 januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Bergen og Hordaland - et sterkt lag Presentasjon av ordfører Gunnar Bakke Torsdag 3 januar 2008

2 © Bergen kommune Vårt utgangspunkt Regionalisering er trenden internasjonalt Utbygging av infrastruktur skjer i større grad gjennom regionalt samarbeid Bo- og arbeidsmønstre forandres

3 © Bergen kommune Vest-Norge, verdiskapingens landsdel 45% av ørret- og lakseoppdrett 80% av sysselsettingen innen petroleum 35% av norsk eksport (ekskl. olje og gass) 38% av all norsk elektrisk produksjon 35% av all omsetning innen turistnæringen

4 © Bergen kommune Marin virksomhet 500 virksomheter 6.000 ansatte Omsetning ca. 7 mrd kr Verdensledende forskningsmiljø innen marinbiologi og oceanografi

5 © Bergen kommune Maritim sektor Maritim virksomhet –Regional omsetning: ca 50 mrd kr –Herav rederivirksomhet: ca 21 mrd kr –Maritimt ansatte: ca 20.000

6 © Bergen kommune Bergen og omland havn Europas tredje største havn –Godsvolum: 97 mill. tonn –Oslo: 6,2 mill tonn –Stavanger: 3,3 mill tonn Skipsanløp: 24.200 årlig Cruiseanløp: 240 Cruisepassasjerer: 125.000

7 © Bergen kommune Reiseliv Omsetning i Bergen: 5,5 mrd kr Sysselsetting: vel 8000 personer Naturgitte fortrinn – fjorder og fjell Bergen – kåret til en av de 10 viktigste byene i verden. Nr 2 etter New York Flest cruiseanløp i Norge, ca 240 pr år National Geographic kåret Vestlands-fjordene til beste reisemål i verden

8 © Bergen kommune Energi Hordaland produserer 80% av den totale råoljen Norge eksporterer Hordaland: 16.000 sysselsatte innen olje/gass Hordaland: landets største produsent av vannkraft

9 © Bergen kommune Forskning og utdanning 28.000 studenter Norges Handelshøyskole Universitetet i Bergen Høgskolen i Bergen Utdanning i Bergen, et unikt samarbeid

10 © Bergen kommune Bergen – en region, mange naboer Bergen uten sitt omland og naboer er en tannløs region – fortsatt utvikling av disse clusterne krever økt samarbeid Bergen har interesser i en mer felles og koordinert utbygging av infrastruktur, og unner sine naboer arbeidsplasser og økt tilflytting fordi dette også gagner Bergen som by

11 © Bergen kommune Samarbeid i 2008 Utdanning i Bergen som spydspiss for felles styrking av kompetansemiljø. Samordnet areal og transportplan for vår region Bergensregionsprogrammet – felles, realistisk og hensiktsmessig Ny giv i arbeidet med ny seilingsled til Bergen Utvikling av et bedre kollektivtilbud i hele regionen sammen med nabokommuner og fylkeskommunen

12 © Bergen kommune Investeringer i vår region I en tid hvor Norge flommer over av penger, men samtidig må være forsiktig med investeringene, så er det ikke likegyldig hvor vi investerer. Investeringene må gå til de regionene som skal sikre nasjonens fremtidige generasjoner og som jobber sammen om felles utfordringer og muligheter.

13 © Bergen kommune Staten som medspiller? Flere hovedkontorfunksjoner, Krimomsorgs-Direktorat, Statlig inv.fond Statlige bygg Odontologbygg, Nytt Gulating, Høyskole Mer midler til infrastruktur/kollektiv på tvers av kommunegrenser (Bergensregionsprogrammet) Bedre livskvalitet ved styrking av regionssykehusene Mer midler til styrking av kompetansemiljøene (Miljørettet forsking) Sikre regionens storby midler til å løse dennes særskilte utfordringer (rusproblematikk, sosiale utfordringer knyttet til fattigdom og boligbygging, etc.)

14 © Bergen kommune Takk for oppmerksomheten!

15 © Bergen kommune


Laste ned ppt "© Bergen kommune Bergen og Hordaland - et sterkt lag Presentasjon av ordfører Gunnar Bakke Torsdag 3 januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google