Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den informasjonskompetente lærer Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Hordaland fylkesbibliotek og praksisskoler i Hordaland Presentasjon ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den informasjonskompetente lærer Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Hordaland fylkesbibliotek og praksisskoler i Hordaland Presentasjon ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den informasjonskompetente lærer Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Hordaland fylkesbibliotek og praksisskoler i Hordaland Presentasjon ved Kari Flornes, Lærerutdanningen HiB Trude Færevaag Wasch, Biblioteket, HiB

2 Hva er en informasjonskompetent lærer ? En lærer som har evne til definere og nyansere informasjonsbehov, søke, lokalisere, vurdere og ta i bruk faglig informasjon fra forskjellige kilder i egen kunnskapsutvikling En lærer som i neste omgang har evne til å lære fra seg denne kompetansen til sine elever når de jobber med faglige spørsmål og oppgaver

3 Bakgrunn Biblioteket gir lærerstudenter innføring i informasjonskompetanse som en integrert del av RLE – faget To RLE – lærere og en lærer i medievitenskap erfarer at studentene får et bredere perspektiv på faget og en større refleksjon omkring egen læreprosess ved å utvikle informasjonskompetanse Det vokser frem et ønske om å bedre kvaliteten på bibliotekene ved RLE – studentenes praksisskoler Hordaland fylkesbibliotek ønsker å bidra til å gjøre skolebibliotekene bedre Det er spesialkompetanse ved høgskolebiblioteket på bibliotekdrift i grunnskolen

4 Hovedmål for prosjektet Å utdanne lærere med informasjonskompetanse og digitale ferdigheter lært gjennom eget studieløp i høgskolens bibliotek og praksisskoler med gode skolebibliotek

5 Strategier for å nå målet  Utvikle gode skolebibliotek på praksisskoler  Utvikle informasjonskompetanse og digital kompetanse blant øvingslærere  Skape motivasjon og interesse hos hele lærerpersonalet på praksisskoler for bruk av skolebiblioteket som pedagogisk ressurs  Ruste opp RLE - faget på prosjektskolene

6 Å forberede skolen for nåtidens og framtidens utfordringer Lærere som vet hvordan og hvor de skal søke informasjon Lærere som er i stand til å finne ny kunnskap Lærere som er kritiske brukere av gamle og nye informasjonskilder

7 Fylkesbiblioteket Arbeider for et bedre bibliotektilbud til alle innbyggerne i Hordaland Forpliktende samarbeid mellom kommunene Kompetanseutvikling Prosjekter Folkebibliotek Skolebibliotek

8 Program for skolebibliotekutvikling Universitetet i Agder Nasjonal satsing for å styrke skolebiblioteket som arena for læring og lesing Skolebiblioteket skal være: –læringsarena i alle fag og på tvers av fag –arena for å formidle litteratur og digitale læringsressurser –aktivt brukt i undervisningen –med å integrere opplæring i leseferdighet og informasjonskompetanse

9 Mål 2013 50 prosent av skolebibliotekarene i grunnskolen skal ha skolebibiotekutdanning Økning i antall kommuner og skoler som har tatt i bruk skolebiblioteket i opplæringen og som har forankret det i langsiktige planarbeid for å styrke leseferdighet Etablert modeller for systematisk bruk av skolebibliotek i opplæringen

10 Gode skolebibliotek er: Fysisk og virtuelt Lokaler og møbler Samlinger Bibliotekkatalog Elektroniske ressurser og nettsted IT-utstyr Studieplasser Undervisningssted Bemanning, bibliotekkunnskap Plan for pedagogisk bruk

11 En ny tilnærming til utvikling av skolebibliotek Lærerutdanningen –Høgskolelærere –Høgskolebiblioteket –Studentene Skolene –Rektor –Øvingslærer –Bibliotekar Fylkesbiblioteket

12 IFLA/UNESCO skolebibliotekmanifest ” Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å kunne fungere i dagens informasjons- og kunnskapsbaserte samfunn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som er nødvendig for livslang læring og utvikling av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar som medborgere. ” http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest-no.htm http://www.skolebibliotek.uia.no/ http://www.bibsent.no/skolebibliotek/

13

14 Høgskolens bibliotek: Kurs og opplæring: Introduksjon til bibliotekets tjenester og tilbud. Sitering og etisk bruk av kilder, APA-stilen. Kildekritikk. Grunnleggende litteratursøk. Avansert litteratursøk. Artikkeldatabaser Referansehåndteringsverktøy – EndNote

15 Høgskolens bibliotek Læringsutbyttebeskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning: -kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. (Bachelornivå) -kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. (Masternivå)

16 På bakgrunn av dette har biblioteket utviklet læringsutbyttebeskrivelser for sin undervisning.


Laste ned ppt "Den informasjonskompetente lærer Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Hordaland fylkesbibliotek og praksisskoler i Hordaland Presentasjon ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google