Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene?
Randi Ingvaldsen Institute of Marine Research, 27. April, 2010. Nordisk Fiskeri-konferanse, Univ. i Tromsø, oktober, 2012 Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene? Randi Ingvaldsen Tittelside

2 Outline Hvordan påvirker klima individer, bestander og
marine økosystemer 2. Eksempler - Endringer i økosystemet i Barentshavet Observerte endringer i bestanden av Nordsjøtorsk

3 Klimaet påvirker individer
Individuell vekst Relativ størrelse av torsk ved 4 år som funksjon av bunntemperatur Drinkwater (2000)

4 Klimaet påvirker bestander
Utbredelse og vandring Rekruttering og gytefelt Sundby and Nakken (2005)

5 Klimaet påvirker økosystemene
Påvirker individuelt og på økosystem

6 Barentshavet Skjematisk fremstilling -kald del dekket av vinter-is
c. glacialis, c. hyperboreus, amfipoder polartorsk lodde -varm del med lite is c. finmarchicus, krill torsk, sild, årets yngel lodde Johannesen et al. (2012)

7 Klimaendringer i Barentshavet
Vinteren 2006 Vinteren 1979 Smedsrud et al. (subm) Barentshavet har blitt varmere i løpet av de siste 30 årene - Den varme, isfrie delen har blitt betydelig større Den kalde, is-dekkede delen betydelig mindre Hvilke effekter har dette hatt på økosystemet?

8 Primærproduksjon Primærproduksjonen År med lite is (1995, 2006)
År med mye is (1998, 2003) År med lite is (1995, 2006) Primærproduksjonen øker med større isfrie områder Reigstad et al. (2011)

9 Sekundærproduksjon Arktisk art Calanus glacialis Boreal art
Calanus finmarchicus Sekundærproduksjon- øker i sør (boreale arter) minker i nord (arktiske arter) Ellingsen et al. (2008) Slagstad et al. (2011)

10 Endringer i arktisk dyreplankton
Observerte endringer i det nordlige Barentshavet Areal av arktisk vann Amfipoder Tydelig nedgang i mengden arktisk dyreplankton. Årsak: Den ”kalde delen” av Barentshavet blir mindre Samtidig: økning i mengde krill i sør (Johannesen et al., 2012) Dalpadado et al. (2012)

11 Effekter av endringer i dyreplanktonet
Lodde Ungtorsk (1-2 år) Polartorsk Calanus hyperboreus Calanus glacialis Amfipoder Calanus finmarchicus Krill - + Sild og årets yngel +/- mulige effekter ved oppvarming Dalpadado et al. (2012)

12 Ser vi effekten på torsk allerede?
Torskens utbredelse høsten 2012 Rekord i nordlig utbredelse (torsk helt nord til 82o30’N) Tusen tonn

13 Observerte endringer i Nordsjøen
De siste årene: rekrutteringssvikt for Nordsjøtorsk En mulig forklaringsmekanisme Nordsjøtorsk

14 Endringer i planktonsamfunnet
Endring fra C finmarchicus til C helgolandicus G. Beaugrand Endringer i Nordsjøens planktonsamfunn M. Edwards (2008)

15 Nordsjøtorsk Høyere temperaturer i Nordsjøen har ført til et skift i dyreplankton fra C.finmarchicus til C.helgolandicus Torske-yngel og ungfisk er tilpasset/beiter vanligvis på C.finmarchicus Gjenoppbygging av bestanden av Nordsjøtorsk kan ikke ventes før miljøet (både føde-tilgjegelighet og temperatur) blir bedre A full recovery of North Sea cod is not to be expected until the environment – both food availability and temperature - becomes more favourable

16 Endringer langt nede i næringskjeden kan gi vesentlige endringer lenger oppe, og vi kan få endringer i økosystemets funksjon.

17 Endringer i økosystemets funksjon
Næringskjede i Arktisk vann Næringskjede i Atlanterhavsvann Because of large changes in the future seasonal ice cover, summer ice disappear, dramatic northward retreat of MIZ during productive season, primary production will increase. Små endringer langt nede i næringskjeden kan gi store endringer blandt topp-predatorene. Falk-Petersen et al. (2007)

18 Oppsummering Klima påvirker de marine artene både på individ, bestands- og økosystemnivå (og det gjør det hele ganske komplisert…) Klimaendringer vil føre til en nordlig forflytning av arter Temperaturøkninger kan føre til økt produksjon, men vil føre til økt usikkerhet I Barentshavet antyder forskningen: -gunstige forhold for torsk, sild, lodde og yngel -dårligere forhold for arktiske arter som f.eks polartorsk og for arter som er avhengig av is (f. eks noen sel-arter) Klimaendringer kan endre økosystemene funksjon

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google