Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIKTIGE BEGREPER Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIKTIGE BEGREPER Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VIKTIGE BEGREPER Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr. Art: For at individer skal kunne regnes som samme art, må de kunne lage levedyktig avkom! Populasjon: Alle individene av en art som lever innenfor et bestemt område, kalles en populasjon eller en bestand. Alle populasjonene innenfor et geografisk avgrenset område kalles et samfunn. Økosystem: Et avgrenset geografisk område med enhetlig natur. Eks: innsjø, myr, barskog, sandstrand. Biosfæren: Den delen av jorden hvor det finnes levende organismer

3 Et økosystem er en avgrenset del av naturen - individ, art, populasjon, samfunn og miljø
Individer som ligner hverandre og som kan få forplantnings- dyktig avkom

4 Økosystem Et økosystem er et avgrenset område med nokså enhetlig natur! For eksempel en stor myr, en sandstrand, en løvskog, eller høyfjell som på bildet! Et økosystem består av en levende del (biotisk) og en ikke levende del (abiotisk)

5 Økosystemer inneholder:
Grønne planter Biotiske faktorer (levende) Produsenter Forbrukere Nedbrytere Dyr (planteetere og rovdyr) Sopp og bakterier Abiotiske faktorer (ikke levende) – oksygen, karbondioksid, vann, næringsalter, temperatur, lys

6 Livløs del (abiotisk) Den ikke levende delen av et økosystem er de miljøfaktorene som påvirker de levende organismene som bor der. Alle disse miljøfaktorene vil påvirke hvilke levende organismer som trives i det gitte økosystemet. Eksempel: Luft: inngår i fotosyntese Vann: viktig for alle levende organismer Jordsmonn Tilgang på sol Vind og temperatur

7 Produsentene har fotosyntese
Plantene kalles produsenter, fordi de lager sin egen mat gjennom fotosyntesen! Stivelse og cellulose

8 Forbrukere

9 Nedbrytere

10 Nedbrytere

11 Næringskjeder – oversikt over hvem som spiser hva
Gress (produsent) Mus Rev En næringskjede starter alltid med en produsent!

12 Næringsnett – flere næringskjeder koblet sammen
Andre- og tredje forbruker Andre-, tredje og fjerdeforbruker Første-forbruker Produsenter

13 Næringsnett 2

14 Økosystem: Høyfjellet

15 Oppgave Finn et annet økosystem du kan tolke på samme måte som med høyfjellet.. Vurder hva som kjennetegner nettopp dette økosystemet Ta for deg dette økosystemet og finn produsenter, forbrukere, nedbrytere og abiotiske faktorer som preger tilværelsen der! Bruk gjerne internett og finn fine bilder!

16 Dette bør du kunne! Hva er økologi? Hva er et økosystem?
Gi eksempler på noen økosystemer. Hva er biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem, gi eksempler? Definer begrepene individ, art, populasjon, samfunn, og gi eksempler på hver av dem Hva er en produsent, forbruker og nedbryter, gi eksempel? Forklar og beskriv fotosyntesen Hva er en næringskjede og hva er et næringsnett, gi eksempler


Laste ned ppt "VIKTIGE BEGREPER Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google