Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaendringer og havforsurning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaendringer og havforsurning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaendringer og havforsurning
Helge Drange

2 Målt endring i global temperatur, 1880-2009

3 Målt endring i global temperatur, 1979-2009

4

5 Hvorfor oppvarming siste 30-50 år?
Solinnstråling Kosmisk stråling Avstand sol-jord Vulkaner Atmosfærens innhold av drivhusgasser og partikler Naturlig klimavariasjon Nei (avtagende) Nei (mangelfull kunnskap) Nei (øker langsomt) Nei (kortvarige bidrag) Ja, god kunnskap Ja, men kan ikke forklare oppvarmingen siden 1950

6 Vinteren 2009/2010 (?) Temperaturavvik 15. des 2009 - 20. jan 2010
Vinteren 2009/2010 (?)

7 Globale CO2-utslipp (fossilt+sement)
: +0.9% / år : +3.4% / år Antatt 2009: % / år Emissions increased from 6.2 PgC per year in 1990 to 8.5 PgC in 2007, a 38% increase from the Kyoto reference year The growth rate of emissions was 3.5% per year for the period of , an almost four fold increase from 0.9% per year in CO2-utslippene t.o.m er høyere enn IPCCs business-as-usual scenario, og øker raskt Data Source: G. Marland, T.A. Boden, R.J. Andres, and J. Gregg at CDIAC

8

9 Havets opptak av menneskeskapt CO2
(for ) 283 Gt C 58 % 42 % Marland et al, 2003 og Sabine et al., 2004

10 Men havets opptak av CO2 avtar med økende temperatur
CO2-kjemi i (hav)vann Havets opptak av CO2 CO2(g) øker Men havets opptak av CO2 avtar med økende temperatur CO2(aq) øker

11 Utfordring: Forsurning av havet
CO2-kjemi i (hav)vann Havets opptak av CO2 CO2(g) øker Utfordring: Forsurning av havet CO2(aq) øker og vannets pH reduseres Grunnet havets langsomme opptak av CO2, Xx- blir 20 % av våre CO2-utslipp værende i luften i år Xx- vil havets pH-verdi forbli lav i år

12 Antatt pH i havet i løpet av de siste 20+ mill år
Blackford and Gilton 2007

13 Fordeling av menneskeskapte CO2-utslipp (2000-2007)
?

14 Global temperatur og tilhørende CO2-utslipp
(Scenario A1B and E1; Tjiputra et al., 2009) Global temperatur °C Allowable emissions 2040 vs 2010: 65% reduction Gt-C yr-1 Time (yr)

15 Global temperatur og tilhørende CO2-utslipp
(Scenario A1B and E1; Tjiputra et al., 2009) Global temperatur °C Tillatte CO2-utslipp 2040 vs 2010: 65% reduksjon Gt-C år-1 Tid (år)

16 Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende
Havnivå

17 Globalt havnivå fra tidevannsmålere og satellitt
( ) Globalt havnivå stiger Stigningen er akselererende Økning er nå på vel 3 mm/år Endring av havnivå (cm) Church & White (2006) + AVISO

18 (Dynamisk) Fortynning av brearmene på Grønland
(m pr år) Dersom utviklingen fortsetter, vil summen av bidrag fra Grønland og Antarktis kunne gi ca. 80 cm havnivåøkning i dette århundre Tilsvarende for Vest-Antarktis 20 m pr år Pritchard et al., Nature (2009)

19 Estimert havstigning (cm) langs Norskekysten for år 2100 vs år 2000
Usikkerhet -20 til +35 cm Drange mfl (2007, 2009) Vasskog mfl (2009)

20 Mulig stormflo i Bergen mot slutten av dette århundre

21   Hvordan Unngå det uhåndterlige – Håndtere det uunngåelige Hvordan
Utslippsreduksjon, min 50% globalt 80-90% reduksjon hos oss Informasjon! Kunnskap  bevissthet  handling Hvorfor klimaendringer, følger lokalt og globalt, kostnader med å reduser utslipp, energibehov, teknologimuligheter, holdningsendringer - er høy levestandard = høyt energiforbruk? Vise at det er mulig! Effektivitet + Boliger/bygg + storliten (hybrid) bil + buss-trikk-tog + by/vei-planlegging + sol/vind/vann/bølge/bio/brensel + fange og lagre CO2 + kjernekraft Kunnskap via utdannelse + forskning + teknologi + teknologi-overføring Tilpasninger nødvendig! Vi som er skyld i problemet, kan oftes tilpasse oss De som ikke er skyld i problemet, vil kanskje ikke kunne tilpasse seg Ansvar Hvordan håndtere klimaflyktninger Vanntilgang Mattilgang Bistandshjelp Etc.


Laste ned ppt "Klimaendringer og havforsurning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google