Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny bane på Fart •Plassering •Type dekke •Kostnader •Finansiering Klikk når du vil gå videre!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny bane på Fart •Plassering •Type dekke •Kostnader •Finansiering Klikk når du vil gå videre!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny bane på Fart •Plassering •Type dekke •Kostnader •Finansiering Klikk når du vil gå videre!

2 Plassering av banen Med bakgrunn i tidligere årsmøtevedtak har styret arbeidet med kjøp av areal fra Kim Mangerud, og etablering av ny bane på dette arealet. Kartskisser og kostnadsvurderinger har i første rekke vært rettet mot etablering av naturgressbane på nytt areal. Med bakgrunn i ønske fra enkelte medlemmer er det også utarbeidet kostnadsoverslag for etablering av kunstgressbane på eksisterende hovedbane (bane 2).

3 Plassering av ny bane Len deg tilbake, nå går fremvisningen videre av seg selv!

4 Vi zoomer inn…

5 Grusbane/ parkering Ny inn-/utkjøring? Ny vei til eiendommene? Ny bane Ny bane her…? Klikk deg videre når du er ferdig med å se på dette bildet!

6 Kostnader naturgress BeskrivelseBeløp Totale kostnader1 726 000 Farts andel (1/3)575 000 Farts andel kan finansieres slik: Dugnad/egeninnsats372 000 Lån203 000 Sum575 000 (Beregnet av M. Dobloug A/S og Fart i samarbeid)

7 Kostnader grunnervervelse M2M2 Pris Dagens areal (bygsles)12 097217 746 + Nytt areal10 570190 260 22 667408 006 Beregningene over tar utgangspunkt i en kvadratmeterpris på kr 18,- (som er tilbudet fra grunneier). Vi kan betale halvparten i år og resten fordelt over fire år til 5 % rente. Alternativt kan pengene lånes i banken til ca. 3,5 % rente med pant i klubbhuset (basert på dagens vilkår).

8 Kostnader kunstgress (Beregnet av M. Dobloug A/S og Fart i samarbeid) BeskrivelseBeløp Grunnarbeider1 100 000 Kunstgress3 000 000 Flomlys1 000 000 Totale kostnader5 100 000 Farts andel (1/3)1 700 000 Farts andel kan finansieres slik: Dugnad, sponsorer, rabatter etc.500 000 Lån (el. skaffet på annen måte)1 200 000 Sum1 700 000 (Alle beløp er inkl. mva.)

9 Materiellbehov kunstgress Ved etablering av kunstgress bør materiellet under anskaffes, alternativt leies (fra andre klubber/firma): •Børste til daglig vedlikehold63 000,- •Renser100 000,- •Dresser til etterfylling av granulat60 000,- •Traktor (Jon Deer 3320)207 000,- •SUM TOTALT430 000,- (Alle priser er ekskl. mva.) Vedlikeholdsutgifter er ca. kr 100 000,- per år. (Priser fra Reinhart Maskin. Vedlikeholdsutgifter fra Brumunddal.)

10 Økonomiske konsekvenser naturgress Økning av kontingenten med kr 225,- (til 725,-). Dette må betales i 10 år (tenkt nedbetalingstid). I tillegg kommer aktivitetsavgift. Beløpet over kan reduseres ved f.eks. mer sponsing, flere dugnader eller reduksjon av egenkapitalen. I tillegg kommer kostnadene til grunnervervelse (408 006,-).

11 Økonomiske konsekvenser kunstgress Økning av kontingenten med kr 500,- (til 1 000,-). Dette må betales i 10 år (tenkt nedbetalingstid). Kunstgresset må skiftes etter 10-12 år, og da må det påregnes ny kostnad for Fart på ca. kr 1 000 000,-. En kontingent på minimum 1 000,- vil derfor bli varig. I tillegg kommer aktivitetsavgift. Hvis også kostnadene til materiell skal dekkes gjennom kontingenten, må denne økes ytterligere 400,- til 500,- i tillegg til ovennevnte. Beløpet over kan reduseres ved f.eks. mer sponsing, flere dugnader eller reduksjon av egenkapitalen. I tillegg kommer kostnadene til grunnervervelse (217 746,-).

12 Forslag 1.Det bygges en ny bane med naturgressdekke. 2.Det nødvendige areal kjøpes fra Kim Mangerud. 3.Styret gis fullmakt til å oppta lån i nødvendig grad til å dekke både kjøp av areal og etablering av ny bane.


Laste ned ppt "Ny bane på Fart •Plassering •Type dekke •Kostnader •Finansiering Klikk når du vil gå videre!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google