Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårt samfunnsengasjement

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårt samfunnsengasjement"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårt samfunnsengasjement
Navnet mitt er Torgeir Larsen. Jeg er banksjef i Sparebanken Nord-Norge, Øksnes og inngår i bankens lederteam i Hålogaland. Regiondirektør Kåre Markussen var invitert til å innlede her på Talentkonferansen. Han måtte av arbeidsmessige og private årsaker melde forfall. Men han hilser til alle deltakerne og ønsker en god konferanse. Jeg har på bankens vegne fulgt prosjektet ”Fra Bunn Til begeistring” seneste året som leder av styringsgruppa. Det har vært en glede å ha jobbet sammen med Rolf og entusiastiske fotballedere i fra hele regionen. Og nå ser jeg fram til denne konferansen med tilføring av kunnskap og inspirasjon for deltakere fra hele regionen. Fra Bunn Til Begeistring kunne godt være en dekkende betegnelse for Sparebanken Nord-Norges historie. Hans Olav Karde foreteller at han en gang har overnattet på kontoret. Og sier med et smil, at det ikke var etter et belevent julebord. I 1989 lån Sparebanken Nprd-Norge med brukket rygg. Karde fikk beskjeden om at han måtte være i beredskap på kontoret for å ta i mot beskjeden om at banken ville bli nedlagt. Slik gikk det heldigvis ikke. Sparebanken Nord-Nore banken berget seg som en selvstendig nordnorsk bank. I dag ersom kjent Spaarebanken Nord-Norge en suksesshistorie, en bank i Europeisk elitedivisjon. Sparebanken Nord-Norge ble gitt en ny mulighet. Starten var å fylle opp lederkorpset med ny kompetanse i ”Omstillingsledelse” og ”Markedsføringsledelse”. Utvikling om er avhengig av tilføring av ny kompetanse. Suksesshistorien vår er fortellingen om mye arbeid, systematisk arbeid, påfyll av kunnskap og en klokketro på at vi skal kunne prestere blant de beste. I prosessen med å utvikle fotballen i Hålogaland kan vi lære av denne historien. Vi må sette oss djerve mål! Og for å nå målene må vi fylle på med ny kunnskap. Det er derfor vi er her i Narvik. Det erav den samme grunn vi har skaffet tilvei de beste veiledere innen fotball fra de fremste nasjonale kompetansemiljø. Bare det beste er godt nok. Ved innledningen til denne konferansen bruker vi tid på å dra opp Visjon om en suksessfull fotballregion. Dere kjenner fortellingen om ”hvem er du?”: er du en som hugger stein eller er du en som bygger katedral. For oss i banken har det vært viktig å se at hver og en av oss har et ansvar for å bygge en suksessfull bank. For her av dere som fotballedere kan det være betimelig å stille spørsmålet. Er jeg bare en trener eller skal jeg være med å bygge en suksessfull fotballregion – som utvikler talenter og fornyer norsk fotball! Banksjef Torgeir Larsen Talentkonferansen Narvik

2 Overordnet målsetting
Fra bankens strategi For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge skal være en samfunnsengasjert bank – en samarbeidspartner for et aktivt næringsliv, et levende lokalsamfunn og for det kulturelle mangfoldet omkring oss. Vi lykkes når Vårt samfunnsengasjement og rollen som kunnskapspartner blir verdsatt Samfunnet rundt oss opplever oss som en nyttig, aktiv og konstruktiv partner for landsdelens næringsliv, kulturliv, forsknings- og utdanningsmiljø Samfunnet rundt oss opplever at vi står for engasjement og verdier som gir mening i deres tilværelse Vi internt med stolthet formidler bankens samfunnsrolle Jeg skal gi dere en kort presentasjon av Sparebanken Nord-Norges samfunnsengasjement. Jeg har det mål for denne presentasjonen at dere skal kjenne på det engasjement som Sparebanken Nord-Norge har for vår fantastiske landsdel og for vår flotte region Hålogaland. Vårt samfunnsengasjement er formulert i bankens overordnede målsetting Sparebanken Nord-Norge markerte og feiret 175 år i og for Nord-Norge i Jeg er stolt av å være ansatt i Sparebanken Nord-Norge. Mest av alt er jeg stolt av å ha tatt del i et nordnorsk eventyr. Og som i mange eventyr så føler vi oss i Sparebanken Nord-Norge som Askeladden som vant Prinsessa – eller alle nordlendingers hjerte og halve kongeriket - eller Nord-Norge om du vil. Alle som bidrar liker tilbakemelding – positiv eller negativt. Det er verd å merke seg dette. Idretten selger opplevelse og oppmerksomhet. Vær raus med dine samarbeids partnere. Det lønner seg.

3 Vårt Samfunnsengasjement
Corporate Responsibility SNN Fondet Sponsing Kunnskapsrollen Stiftelser SpareBank 1 Nord-Norge Fondet, sponsorvirksomheten, vår kunnskapsrolle, samt våre stiftelser er fire av elementene i bankens CR policy. De fire elementene utgjør deler av bankens samfunnsfortelling og danner grunnlaget for bankens samfunnsregnskap SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement synliggjøres gjennom SNN Fondet, sponsing, kunnskapsrollen og våre stiftelser og fond, og er fire av elementene i bankens CR-policy (corporate responsibility). De fire elementene utgjør til sammen deler av bankens samfunnsfortelling og danner grunnlaget for bankens samfunnsregnskap som jeg kommer tilbake til litt senere.

4 Vårt Samfunnsengasjement
Kunnskapsrollen Bunn Til Begeistring Prosess Erfaring Innsikt Samhandling Hvorfor gjør vi dette? For det første er det slik at vår merkevare forenes med våre målgrupper på den arena, der de selv har valgt å være – dette gjennom deres egen lidenskap og interesser. Enten dette er rockefestival, i teaterlag eller fotball som her på Talentkonferansen i Narvik vinteren 2012 hvor vi møter engasjerte idrettsledere. Dere er her for å lære mer om den idretten dere brenner for. Hva betyr så dette her for oss i Hålogaland? Bankens deltakelse i og initiativ for prosjektet Fra Bunn Til Begeistring er et eksempel på hvordan vi omsetter de fine ord og vendinger til praktisk handling. Vi har en voldsom tro på mulighetene i vår tett befolkede region Hålogaland. Skal vi videreutvikle oss, må vi bli kjent med hverandre og dele våre erfaringer, innsikt og skape entusiasme for de muligheter vi har her hos oss. Prosjektet Fra Bunn Til Begeistring” blir derfor også noe større – det blir et samfunnsutviklingsprosjekt for hele regionen. Vi har ikke bare et fotballprosjekt vi bygger en framtidsrettet og attraktiv region.

5 Vi støtter regionens talentutvikling i Fotballakademiene.
Vi satser på landsdelens talenter! For det andre gir dette oss en mulighet til å dele gode initiativ og skape gode opplevelser for våre kunder, med vekt på våre unge nordlenninger. Her et eksempel fra første treningen i Fotballakademiet i Blåbyhallen på Sortland.

6 Et rikt kulturliv = Attraktive lokalsamfunn!
Et rikt kulturliv er med på å skape attraktive og levende lokalsamfunn. Både for de menneskene som allerede bor her, men også for å tiltrekke nye mennesker og nødvendig kompetanse til landsdelen. Og ikke minst - kanskje bidrar også et rikt kulturliv som et godt incitament for at unge mennesker skal velge å bli her i nord. Gjennom støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge Fondet bidrar vi til at landsdelens fotballtalenter og klubber får bedre rammebetingelser for sin aktivitet. Dette gjelder både i form av infrastruktur som kunstgress og gjennom utvikling og utdannelse av utdanning av trenere som kommer yngre fotballspillere til gode. I perioden har vi støttet utbyggingen av over 80 kunstgressbaner, ballbinger og fotballløkker med til sammen 25 millioner kroner i Nord-Norge.

7 315 millioner kroner til samfunnsnyttige formål
2006 2007 2008 2009 2010 Sum Kunnskap og forskning 27.814 21.958 21.851 34.685 28.434 Kultur 12.962 22.645 26.564 12.562 19.219 93.952 Idrett 15.910 20.303 16.080 17.310 16.840 86.443 Vår samfunnsrolle SpareBank 1 Nord-Norge skaper gjennom sin virksomhet store verdier som tilbakeføres tilbake til lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Som Sparebank kan vi disponere overskuddet vårt på en annen måte enn andre banker. Utover avkastningen til våre eiere, kan vi sette av en betydelig del av overskuddet til samfunnsnyttige formål innen kompetanse og forskning, kultur og tiltak rettet mot barn og ungdom. De samfunnsnyttige formål er definert av bankens hovedstyre og representantskapet i banken vedtar den årlige rammen for årets avsatte midler. Avsetning til og utbetaling av gaver til allmennyttige formål er en disponering av bankens overskudd og ikke en driftskostnad. Dette er SpareBank 1 Nord-Norge Fondet. SpareBank 1 Nord-Norge kan i de siste årene ( ) vise til et betydelig engasjement i landsdelen, et engasjement som i kroner og øre beløper seg til i over 315 mill kroner.   I perioden har banken behandlet over søknader om støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge Fondet av disse er innvilget en gave og er fordelt slik:  Kunnskap og forskning: mill kroner Kultur: mill kroner Idrett: mill kroner

8 SNN fondet Hålogaland 2006-11
TILDELING REGIONALT Kr Fordelt til: lag og foreninger i bankens markedsområder i Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Andøy, Harstad og Narvik. initiativ i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten. initiativ for fremme av Hålogaland Bunn Til Begeistring i Hålogland Næringssamarbeidet i Hålogland Høyskolene i Hålogland (i tillegg kr. 13 mill,) SNN fondet i Hålogaland I regionen er det fordelt kr. 34,5 mill til idrett, kultur og kompetansenbygging. I tillegg er det bevilget direkte til regiondekkende tiltak som Høyskolen i Narkvik kr. 10 mill og kr. 3 mill til Høyskolen i Harstad. Et av bidragene har gått til Prosjektet fra Bunn Til Begeistring. Et treårig prosjkt som vi er kommet halvvegs inn i . Og det er derfor dere kan sitt her med over 100 kollega som brenner for fotball. Tall i kroner

9 Samfunsengasjement 10 Lokal verdiskaping er et hovedmål for oss i SpareBanen Nord-Norge. Vi ønsker å arbeide for at vår region blir et attraktivt område å bo i. Gode bo forhold med varierte muligheter for kultur, utdanning og fritidstilbud er en forutsetning for å få det til. For ingen skaper større verdier enn overskuddsmennesker som får anledning til å utfolde seg. Man kan med trygghet si at SpareBank 1 Nord-Norges kommersielle sponsoravtaler og støtten fra vårt SNN fondet er med på å synliggjøre vår samfunnsengasjement, både som fødselshjelper, men også som en nyttig, aktiv og konstruktiv partner for kulturliv, lag- og foreninger. Alt dette i tråd med vår visjon : For Nord-Norge Lykke til med konferansen – lykke til med å bygge fotballopplevelse i Hålogaland. Vi bygger en attraktiv region – det er vi sammen om – og den historien kan vi dele og tenke tilbake på om 10 år. Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Vårt samfunnsengasjement"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google