Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Oppdatert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Oppdatert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Oppdatert 04.01.2011 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Bjørn Dufseth, Oppegård Rotaryklubb

2 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011  Gode kunnskaper om Rotary gir meningsfylt medlemskap  Distriktet har utviklet et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer  Kurset skal gi:  Generell informasjon om Rotary  Informasjon om egen klubb  Deling av ressurser og kunnskaper vil gi tryggere og bedre rotarianere ”Introduksjon til Rotary” – Mål

3 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011  Litt historikk  Om Rotary og Rotarys organisasjon  Inner Wheel  Rotaract  Klassifikasjonsprinsippet  Rotary Foundation - RF  Rotary på "web"  Litt om økonomi Innhold

4 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011  Norsk Rotaryhåndbok  Internett: Hjemmesidene til RI, RF, NORFO, D2260, Inner Wheel Norge, Rotaract Norge  Div. informasjon fra Inner Wheel distrikt 31  Div. informasjon fra Rotary distrikt 2260  Rotary Norden, div. artikler og notiser  ”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering Kildehenvisning

5 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Hva er ROTARY INTERNATIONAL · ROTARY INTERNATIONAL er en verdensomspennende organisasjon av ressurspersoner i yrkes-, nærings- og samfunnsliv. · ROTARY INTERNATIONAL yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle.

6 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Litt historikk Unity Building De første rotaryanere  ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922  Første klubb i D2260 Fredrikstad RK i 17. mars 1932 Fadderklubb Kristiania RK  Deres klubb chartret …………… Fadderklubb var ………..

7 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Distrikt 2260 Stamtavle

8 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotarianere i verden og i Norge  Ca. 1,22 mill. rotarianere i 32.800 klubber i ca. 200 land »140.000 kvinnelige rotarianere (ca. 11,5 %) »2.000 klubber m/kvinnelig president  I Norge ca. 13.000 rotarianere i 330 klubber med 7 distrikter »1.854 kvinnelige rotarianere (ca. 14,5 %; første i 1989)

9 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotaryhjulet  Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull  24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke)  Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

10 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Nøkkelpersoner i Rotary 2010 - 2011 Ray Klinginsmith RI-President Lena Mjerskaug Guvernør D2260 H.M. Kong Harald V Æresguvernør for de norske distrikter

11 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotarys motto  Service above self – Å gagne andre  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier

12 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: 1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

13 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 4 spørsmålsprøven  Er det sant?  Er det rettferdig overfor alle det angår?  Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Vil det være til beste for alle det angår? om saker vi tenker, sier og gjør H.J.Taylor USA 1932

14 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Klassifikasjonsprinsippet  Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter.  Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

15 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Inner Wheel  IW er en av verdens største kvinneorganisasjoner. IW er fundert på Rotary-bevegelsens idealer og prinsipper  Stiftet 10. jan.1924 i Manchester av Margarette Golding. Bergen IW første klubb i Europa ex. England ble etablert i 1935  IW har over 100.000 medlemmer i ca. 90 land. I Norge ca. 2.200 medlemmer i 96 klubber i 5 distrikter. D31 (Oslo, Akershus, Østfold) har 530 medl. I 20 klubber.  Tyngdepunktet i IWs arbeide ligger i et flerfold av hjelpeoppgaver, så som til barn i nød, til hospitaler/klinikker, utdanning, besøk hos ensomme eldre mv.  Medlemmene består av kvinner som gjennom slektskap/familiært forhold har nær tilknytning til et medlem av en Rotary-klubb

16 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotaract  Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.  Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom 18-30 år.  Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle)  Rotaract har ca. 180.000 medlemmer i ca. 155 land. Det er 14 klubber i Norge med ca. 130 medlemmer. 5 klubber i D2260: Fredrikstad, Kolbotn, NeRo, Smaalenene, Varna  Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary

17 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Distrikt 2260  Omfatter  Østfold  Akershus (ex. Asker, Bærum)  Ørje/Töcksfors i Sverige  53 klubber  Ca 2.100 medlemmer hvorav ca 280 kvinner  8 områder A - H  Guvernør 2010 - 2011  Lena Mjerskaug, Enebakk RK

18 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Klubbens lederskapsplan Effektive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederskapsplan

19 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Anbefalt komitéstruktur Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernører Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

20 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotary Foundation  RF er Rotarys "flaggskip"  RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph  RF finansierer Rotarys stipendieordninger, utvekslingsprogrammet GSE og humanitære prosjekter  RF fordeler ca USD 100 mill hvert år  Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  Matching Grants  Individual Grants  3H – Health, Hunger and Humanity grants (humanitært hjelpeprogram)  Rotary Volunteers  GSE (Group Study Exchange)  Rotary World Peace Fellowship

21 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet GSE  GSE – Group Study Exchange  4 – 6 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv  Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn  Reiser fra rotarydistrikt i et land til et distrikt i annet land med gjenvisitt  Ledes av erfaren rotarianer  Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt

22 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Annen finansiering  Tiltaksfondet  Opprettet under distriktskonferansen oktober 1988  Formål –Å støtte humanitære aktiviteter i D2260. –Støtte andre tiltak i distriktet når disse bidrar til å fremme Rotarys mål  Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter initiert av klubbene eller av distriktet  Fondet forvaltes av styre bestående av IPDG, DG og DGE  Grunnkapitalen er kr 150.000

23 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Andre program, stipendier etc.  RYLA – Rotary Youth Leadership Award  Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år  3 – 4 dagers internatkurs (week-end)  Internasjonal ungdomsutveksling  Et års gjensidig utveksling av ungdom (videregående skole)

24 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Andre program, stipendier etc. (forts)  Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere  Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer 18 – 28 år på Haraldvangen. Første gang i 1976.

25 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotaryhåndboken  Innhold  Huskeliste for styret  Norske rotarydistrikter  Norsk Rotary Forum (NORFO)  Rotary International (RI)  The Rotary Foundation (TRF)  Kvinner i Rotary  Rotaract  Handicamp  Div. praktiske opplysninger  Historikk  Klubbens oppbygging og virksomhet  Stipendier  Klubb- og medlemsoversikt - matrikkelen

26 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Rotary på web

27 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 D2260 Budsjett 2010–2011

28 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 RI inntekter og utgifter 2009

29 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 RF forbruk 2000-2009

30 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Økte kunnskaper gir tryggere og bedre rotarianere og derigjennom lettere måloppnåelse


Laste ned ppt "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2010-2011 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Oppdatert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google