Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distriktssamling Distrikt 2290 Langesund 29.mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distriktssamling Distrikt 2290 Langesund 29.mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Distriktssamling Distrikt 2290 Langesund 29.mars 2008

2 The Rotary Foundation • TRF - The Rotary Foundation – vårt eget fond • Entusiasme og engasjement ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det måtte penger til. • TRF ble opprettet av Arch Klumpf, RI president 1916-17 • Et av verdens største private fond (ca USD 600 mill)

3 Organisering av TRF • Ledes av 13 ”trustees” - Evanston • Hver klubb sin CRFC (Club Rotary Foundation Chair) Hvem er ansvarlig i DIN klubb? • Hvert distrikt sin DRFC (District Rotary..) – Velges for 3 år • RRFC for hver sone (Regional Rotary Found..) – pt Kaj Witt fra Danmark, jeg overtar fra 1.juli 2008

4 Målsetting • Målet for TRF er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle program.

5 Pengene brukes til • Utryddelse av Polio – Rotarys største felles løft – Ny utfordring med Gates 100 mill utfordring – Googles 3,5 mill utfordring • Humanitære program – 3H prosjekter (Health, Hunger and Humanity) – Matching Grant (MG) – District simplified Grant – Rotary Volunteer

6 Vi er kommer i mål!! • Rotarianere er ressurssterke mennesker. Vi løser oppgavene og utfordringene vi får • Distriktets mål = 35 USD pr medlem til AFP (Annual Program Fund) • Strategiplanen = 100 USD pr medlem i 2010 • Vi skal matche gaven fra B + M Gates på 100 Mill USD. Ca Kr 130 pr medlem årlig i 3 år • Bruk PHF – Heder + penger til TRF

7 Kreativitet • ”Vennemiddager” • blodgiver • i stedet for: 1 fl vin og 1 ukeblad eller en kinokveld • Konsert – klubbens felles arrangement • Moteshow for polio • Samarbeidsprosjekt med rotaract/ungdom/skoleelever

8 Pengene brukes til • Utdanningsprogram – Ambassadorial scholarship • Ettårs studier – USD 23000 • Toårsstudier – USD 11500 pr år • Kulturstipend – 3 eller 6 mndr USD 10000-19000 • Stipend for lavtlønnsland – 32 stipend årlig

9 Pengene brukes til • Bidrag til universitetslærere – Høgskole/universitetslærere som vil undervise 3-5 måneder på samme nivå i fattige land – USD 12500 for 3-5 måneders tjeneste – USD 22500 for 6-10 måneders tjeneste

10 Pengene brukes til • GSE (Group Study Exchange) • SVE (Singel Vocational Exchange) • Ikke-rotarianere mellom 25-40 år • 4-6 ukers utveksling • Yrkesrelatert program

11 Prosjekter • Men de fleste må være enig i det som skjer! • Prosjektet må forankres i klubben. • Velg prosjekt etter evne og vilje – Økonomi – Tidsbruk – Medlemmenes engasjement – ”passive” eller ”aktive” prosjekter

12 Prosjektgruppe • Velg prosjektgruppe fra flere komiteer • La entusiastene føre an – ”lysten driver verket” • Grundig forberedelse – hvem gjør hva når? – Budsjett – Tidsplan – Ansvarsfordeling • Ved TRF prosjekter skal TRF-komiteen involveres helt fra starten

13 Ha det moro underveis • Hyggelige møter • Humor i arbeidet • Involvering – Familien – Venner – Hele prosjektgruppen OG de andre i klubben • Fortell om prosjektet (gratis PR) – På jobben og der du ferdes

14 Gjennomføring • Prosjektarbeide må være lystbetont • Hold klubben orientert!!!!! • Besøk prosjektene hvis mulig • Tett oppfølging viktig – Arbeidet som skal utføres – budsjett • Avslutning med rapporter og tilbakemelding til alle impliserte

15 Distriktet har penger • HVA har dere tenkt å gjøre med dem? – Støtte Polio – Søke om stipend (se utdelt ark) – Ha egne prosjekter (eks. DSG – i år til 3 klubber) – Støtte allerede etablerte prosjekter • ”passive prosjekter” Det kommer oversikt over prosjekter på Rotary.no i løpet av våren

16 Klubbene sier • Prosjektarbeid styrker klubben • Medlemskapet blir meningsfylt • Får mer kunnskap om Rotary • Nye venner (vennskap gir fred) • Lærte masse underveis • VI GÅR I GANG MED ET NYTT PROSJEKT

17 Sparegrisen vår • Vi må inn med penger for å kunne ta noe ut • Gjør det lystbetont • Det er en glede å bidra – ikke en plikt • Utrolig god avkastning • Rotarys ryggrad og beste verktøy - • THE ROTARY FOUNDATION

18 ”I morgo er ein skjelm” • Gjennomsnittsalderen tatt i betraktning bør vi gjøre ting nå. • Prosjektarbeid styrker klubben – vi gjør noe sammen • Prosjekter har markedsverdi – media er der når vi gjør noe i stedet for bare å snakke om det. • Prosjekter er SERVICE ABOVE SELF • Og da går vi i gang!!!

19 TRF-kurs • Skien: 3.juni kl 1730-2030 • Tønsberg: 5.juni kl 1730-2030 • Kristiansand: 17.juni kl 1730-2030 • Gratis – jo flere, jo bedre.

20 Pengene brukes til • Rotarys senter for internasjonale studier i fred og konfliktløsning – Ett til toårs studium fram til mastergrad – 60 stipendiater hvert år • Rotarys program for studier i fred og konfliktløsning – Korttids studier i Thailand – Opptil 30 stipendiater hvert år PEACE IS POSSIBLE

21 Lykke til!


Laste ned ppt "Distriktssamling Distrikt 2290 Langesund 29.mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google