Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2305 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305                         

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2305 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305                         "— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305                                                   Rotary D 2305

2 Introduksjon til Rotary- mål
Distriktet vil utvikle et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer Kurset skal gi: Gode kunnskaper om Rotary gir - som igjen gir meningsfylt medlemskap Generell informasjon om Rotary                          Rotary D 2305

3 Innhold Litt historikk Om Rotary og Rotarys organisasjon Rotaract
Klassifikasjonsprinsippet Rotary Foundation - RF Rotary på "web" Litt om økonomi Rotary D 2305

4 Kalyan Banerjee RI-President 2011-2012
Rotary D 2305

5 Hva er ROTARY INTERNATIONAL
ROTARY INTERNATIONAL er en sammenslutning av alle Rotaryklubber i verden. ROTARY INTERNATIONAL er en verdens-omspennende organisasjon av ledere i yrkes- og næringsliv som yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn. Rotary D 2305

6 Litt historikk ROTARY INTERNATIONAL
Stiftet 23. feb i Chicago av Paul Harris Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922 Rotary D 2305

7 Rotarianere i verden og i Norge
Ca. 1,21 mill. rotarianere i klubber i 168 land kvinnelige rotarianere (ca. 11,5%) 2.000 klubber m/kvinnelig president I Norge ca rotarianere i 323 klubber med 6 distrikter C kvinnelige rotarianere (ca. 15%; første i 1989) I Norden ca rotarianere D ca medlemmer i 56 klubber Rotary D 2305

8 Rotaryhjulet Symboliserer rotasjonsprinsippet 24 tenner, 6 eiker
kilespor (arbeid – ikke hvile) fargene kongeblått og gull 24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke) Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement Rotary D 2305

9 Rotarys motto Service above selves
Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke Oppsto i 1911, dagens form er fra 1989 Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier Rotary D 2305

10 Rotarys formål Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre Rotary D 2305

11 4 spørsmålsprøven om saker vi tenker, sier og gjør
Er det sant? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår? Lansert 1932 under depresjonen i USA (H. J. Taylor) Ledetråd for å sette fokus på høy kvalitet og ærlig handel i forfatterens firma Rotary D 2305

12 Klassifikasjonsprinsippet
Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary; Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter. Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen. Rotary D 2305

13 Rotaract Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser. Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom år. Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle RTC) Rotaract har ca medlemmer i over land. Det er 13 klubber i Norge To klubber i D-2305, Borgund og Lillehammer Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary Rotary D 2305

14 Distrikt 2305 Omfatter 56 klubber ca. 2000 medlemmer
Hedmark Oppland Sunnmøre og Romsdalen Eda i Sverige 56 klubber ca medlemmer Guvernør Einar Dreveklepp Rotary D 2305

15 Klubbens lederplan Service Above Self Aktive klubber:
Beholder og øker medlemstallet Gjennom-fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan Rotary D 2305

16 Komitéstruktur Styre Administrasjon Medl.utvikling og rekruttering
Assisterende guvernører Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker Rotary D 2305

17 Rotary Foundation RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph
RF er Rotarys "flaggskip" RF finansierer Rotarys stipendieordninger, utvekslingsprogrammet GSE og humanitære prosjekter RF fordeler ca USD 100 mill hvert år Noen programmer finansiert av RF Polio Plus Matching Grants Individual Grants 3H – Health, Hunger and Humanity grants (humanitært hjelpeprogram) Rotary Volunteers GSE (Group Study Exchange) Rotary World Peace Fellowship Rotary D 2305

18 Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet GSE
GSE – Group Study Exchange 4 – 6 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn Reiser fra rotarydistrikt i et land til et distrikt i annet land med gjenvisitt Ledes av erfaren rotarianer Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt Rotary D 2305

19 Andre program, stipendier etc.
RYLA – Rotary Youth Leadership Award Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år 3 – 4 dagers internatkurs (week-end) Internasjonal ungdomsutveksling Et års gjensidig utveksling av ungdom (gymnasiaster) Rotary D 2305

20 Andre program, stipendier etc. (forts)
Georgia-stipendiet Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia Åpent for barn/slektninger av rotarianere Handicamp Norway Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer Aldersgruppe 18 – 28 år Rotary D 2305

21 Rotaryhåndboken Innhold Huskeliste for styret Norske rotarydistrikter
Norsk Rotary Forum (NORFO) Kontaktpersoner for rotaryaktiviteter Kvinner i Rotary Inner Wheel Handicamp Div. praktiske opplysninger Historikk Klubbens oppbygging og virksomhet tjenestegrenene Stipendier Klubb- og medlemsoversikt ("matrikkelen") Rotary D 2305

22 Rotary på web Rotary International : rotary.org Rotary i Norge: rotary.no D-2305: d2305.rotary.no
Rotary D 2305

23 Kildehenvisning Norsk Rotaryhåndbok (Lastes ned fra NORFO hjemmeside)
Internett: Rotary internasjonal hjemmeside no. NORFO hjemmeside D-2305 hjemmeside Rotary Norden, div. artikler og notiser ”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering Rotary D 2305

24 Et bedre Rotary og Bedre Rotarianere
Rotary D 2305


Laste ned ppt "Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2305 Dette er en Introduksjon til Rotary Kurset er tilrettelagt av Finn Egil Sandmo D 2305                         "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google