Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary D 2305 •Litt historikk •Om Rotary og Rotarys organisasjon •Rotaract •Klassifikasjonsprinsippet •Rotary Foundation - RF •Rotary på "web" •Litt om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary D 2305 •Litt historikk •Om Rotary og Rotarys organisasjon •Rotaract •Klassifikasjonsprinsippet •Rotary Foundation - RF •Rotary på "web" •Litt om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary D 2305 •Litt historikk •Om Rotary og Rotarys organisasjon •Rotaract •Klassifikasjonsprinsippet •Rotary Foundation - RF •Rotary på "web" •Litt om økonomi Innhold

2 Rotary D 2305 Sakuji Tana RI-President 2012-2013

3 Rotary D 2305 Hva er ROTARY INTERNATIONAL •ROTARY INTERNATIONAL er en sammenslutning av alle Rotaryklubber i verden. •ROTARY INTERNATIONAL er en verdens- omspennende organisasjon av ledere i yrkes- og næringsliv som yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn.

4 Rotary D 2305 Litt historikk •ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922

5 Rotary D 2305 Rotarianere i verden og i Norge •Ca. 1,21 mill. rotarianere i 32.462 klubber i 168 land  140.000 kvinnelige rotarianere (ca. 11,5%)  2.000 klubber m/kvinnelig president •I Norge ca. 12.200 rotarianere i 323 klubber med 6 distrikter  C. 1880 kvinnelige rotarianere (ca. 15%; første i 1989) •I Norden ca. 70.000 rotarianere •D-2305 ca. 2000 medlemmer i 55 klubber

6 Rotary D 2305 Rotaryhjulet •Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull •24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke) •Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

7 Rotary D 2305 Rotarys motto  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Oppsto i 1911, dagens form er fra 1989  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier Service above selves

8 Rotary D 2305 Rotarys formål  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre  Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet  Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv  Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

9 Rotary D 2305 4 spørsmålsprøven 4 spørsmålsprøven om saker vi tenker, sier og gjør •Er det sant? •Er det rettferdig overfor alle det angår? •Vil det skape forståelse og bedre vennskap? •Vil det være til beste for alle det angår? •Lansert 1932 under depresjonen i USA (H. J. Taylor) •Ledetråd for å sette fokus på høy kvalitet og ærlig handel i forfatterens firma

10 Rotary D 2305 Klassifikasjonsprinsippet •Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter. •Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

11 Rotary D 2305 Rotaract •Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser. •Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom 18-30 år. •Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle RTC) •Rotaract har ca. 173.000 medlemmer i over 7.500 land. •Det er 13 klubber i Norge •To klubber i D-2305, Borgund, Ålesund og Lillehammer •Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary

12 Rotary D 2305 Distrikt 2305 •Omfatter  Hedmark  Oppland  Sunnmøre og Romsdalen  Eda i Sverige •55 klubber •ca. 1970 medlemmer •Guvernør 2012-2013  Margit Bjugstad

13 Rotary D 2305 Klubbens lederplan Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

14 Rotary D 2305 Rotary Foundation •RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph •RF er Rotarys "flaggskip" •RF finansierer Rotarys stipendieordninger, utvekslingsprogrammet GSE og humanitære prosjekter •RF fordeler ca USD 100 mill hvert år •Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  Matching Grants  Individual Grants  3H – Health, Hunger and Humanity grants (humanitært hjelpeprogram)  Rotary Volunteers  GSE (Group Study Exchange)  Rotary World Peace Fellowship

15 Rotary D 2305 Andre program, stipendier etc. •RYLA – Rotary Youth Leadership Award –Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år –3 – 4 dagers internatkurs (week-end) •Internasjonal ungdomsutveksling –Et års gjensidig utveksling av ungdom (gymnasiaster)

16 Rotary D 2305 Andre program, stipendier etc. (forts) •Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere •Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer Aldersgruppe 18 – 28 år

17 Rotary D 2305 Rotaryhåndboken •Innhold  Huskeliste for styret  Norske rotarydistrikter  Norsk Rotary Forum (NORFO)  Kontaktpersoner for rotaryaktiviteter  Kvinner i Rotary  Inner Wheel  Handicamp  Div. praktiske opplysninger  Historikk  Klubbens oppbygging og virksomhet •tjenestegrenene  Stipendier  Klubb- og medlemsoversikt ("matrikkelen")

18 Rotary D 2305 Rotary på web Rotary International : rotary.org Rotary i Norge: rotary.no D-2305: d2305.rotary.no

19 Rotary D 2305 Kildehenvisning •Norsk Rotaryhåndbok (Lastes ned fra NORFO hjemmeside) •Internett: –www.rotary.com. Rotary internasjonal hjemmeside –www.rotary. no. NORFO hjemmeside –www.d2305.rotary.no D-2305 hjemmeside •Rotary Norden, div. artikler og notiser •”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering


Laste ned ppt "Rotary D 2305 •Litt historikk •Om Rotary og Rotarys organisasjon •Rotaract •Klassifikasjonsprinsippet •Rotary Foundation - RF •Rotary på "web" •Litt om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google