Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING"— Utskrift av presentasjonen:

1 FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING

2 HVA ER FANFICTION? Friskriving Kreativ skriving
Man skriver en litterær, oppdiktet tekst ut fra noe man er fan av

3 Eksempler: Skrive videre på personer eller scenarier.
Endre slutten eller fortsette på en historie Skrive dikt inspirert av en bok, film, person etc. Fiktiv biografi Skrive videre på et dataspill Film, tegneserier

4 Ikke bare noe ”lokale greier”
Fanfiction internasjonalt Fanfiction i Norge

5 Læringsplakaten gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

6 Læreplanene i norsk og engelsk
mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv skrive tekster i ulike kreative sjangere bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst

7 Skolens utviklingsplan -overordnede mål
Skolens elever får individuelt tilpasset opplæring Skolens elever gis utfordringer og muligheter til økt kompetanse og personlig vekst Fanfiction/kreativ skriving er en mulighet til å drive tilpasset opplæring i skrivingen av tekster. Man kan velge inspirasjonsmateriale ut fra den enkeltes nivå/leseferdighet. Elevene kan utvikle sin skriving videre ut fra kommentarer både fra lærer og medelever.

8 Tilpasset undervisning
Elevene velger ut fra egne interesseområder, eget nivå og forutsetninger Den enkeltes tekster kan videreutvikles ut fra kommentarer fra medelever og lærer. For de som liker / klarer bedre å tegne eller fotografere

9 Vurdering Elevene får trening i å vurdere eget og medelevers arbeid
Elevene selv kan plukke ut de tekstene de er mest fornøyd med og få dem vurdert av lærer. Elevmedvirkning

10 Samarbeid Lærere / elever og skolebibliotek Lærer – lærer
Elever - elever På tvers av klasser Evt. På tvers av skoler

11 De ulike prosjektene Vg1 Studiespesialiserende og idrettsfag: Engelsk
Norsk

12 Utfordringer Må tilpasses programområde, den enkelte klasse og den enkelte lærer. Elevene er gjerne litt usikre i begynnelsen – de trenger ofte litt hjelp til å komme i gang. Viktig at tilbakemeldingene er konstruktive, begrunne kommentarene. Utfordring for læreren å rekke over alle tekstene.

13


Laste ned ppt "FANFICTION – KREATIV FRISKRIVING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google