Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsmessige endringer, næringslivets utvikling og transportbehov 2020 Professor Arild Hervik Høyskolen i Molde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsmessige endringer, næringslivets utvikling og transportbehov 2020 Professor Arild Hervik Høyskolen i Molde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsmessige endringer, næringslivets utvikling og transportbehov 2020 Professor Arild Hervik Høyskolen i Molde

2 Samfunnsmessige endringer med sideblikk Region Midt Kina-effekten drar Maritim petroleumsklynge som vokser raskt i regionen for å betjene norsk sokkel men og i eksportmarkeder. Vekst i Fou næringen gir sterk teknisk Fou aktivitet i internasjonalt nettverk. Globaliseringen gir sterk vekst i volum vareeksport og import. Press i arbeidsmarkedet gir stor tilførsel utenlandsk arbeidskraft-langtids pendlere Klimaeffekt, byvekst, globalt reiseliv

3 Kina-effekt og maritim petroleumsklynge, MPK MPK-oljeselskap, rederi, verft, leverandører, utgjør 50% av nyemisjoner på børsen siden 2004. Offshore- rederi, verft, leverandører samt baser, gassterminaler utgjør rundt 25000 årsverk 2006. MPK vekst gir ekstra press i regionen. MPK vekst gir vekst spesielt fly, samt varetransport båt og vei,ferje mot baser /terminaler.

4 FoU-næringen i regionen NTNU, Sintef,Statoil foU og Hydro ALUMINIUM. FoU-næringen skaper økende behov for flyreiser.

5 Globalisering og vareeksport Mangfold eksportnæringer MPK. Norske Skog Aluminium Hustad marmor Gass terminalene Fisk Møbel Økt behov vei/ferje, båt og fly

6 Utenlandsk arbeidskraft MPK har skapt behov for arbeidere og ing /siv ing som er møtt med import. Stort behov fly reiser.

7 Klima- effekt, byvekst og globalt reiseliv Klima- effekt stopper ikke behov for flyreiser og nye gods vogner mer energi effektive - økte gods volum grunnlag for mer effektive båtløsninger. Byvekst gir press kollektivtransport, veibygging og vei prising spesielt Trondheim. Globalisert reiseliv økt behov for fly tilbud.

8 Næringsutvikling 2020 MPK i fortsatt vekst ? FoU-næringen vokser Vareeksporten fortsatt stor, men vokser den ? Reiselivs næringen vokser.

9 Transportbehov 2020 Flytransport blir bare viktigere. Vei løsning for mer effektive arbeidsmarkeds regioner. Gods på vei mot internasjonale markeder viktig. Volum grunnlag for mer effektiv båt /bil logistikk. Mer effektive bytransporter. Ferger som flaskehalser. Mer gods jernbane Trondheim- Oslo som ulykkes reduserende tiltak.


Laste ned ppt "Samfunnsmessige endringer, næringslivets utvikling og transportbehov 2020 Professor Arild Hervik Høyskolen i Molde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google