Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F2F Aktuelle skattemessige problemstillinger for

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F2F Aktuelle skattemessige problemstillinger for"— Utskrift av presentasjonen:

1 F2F 23.11.2009 Aktuelle skattemessige problemstillinger for
foreldre som ikke bor sammen

2 Skatt for foreldre som ikke bor sammen
Ligningsmessige forhold Jeg har lagt vekt på å redegjøre for hvordan reglene er ,ikke å sitere lovhenvisningene. Jeg har ikke tatt med redusert klasse pga opphold i utlandet. Lovhenvisninger kommer på siste foil.

3 Klasse 2 ? Hvem kan få klasse 2?
Klasse 2 kan gis ektefeller. De må da kreve å bli lignet slik. ( Brukes lite da klasse 2 for ektepar oftest gir høyere samlet skatt enn klasse 1 pga toppskatten) Klasse 2 gis enslige forsørgere.

4 Hvor mye penger dreier det seg om? 2009
Klasse 2 Hvor mye penger dreier det seg om? 2009 Personfradrag klasse kr ,- Personfradrag klasse kr ,- Skatteprosent alminnelig inntekt 28 % Effekt av ett ekstra klassefradrag kr * 28 % = kr ,- pr år. Fordelt på 10,5 mnd med skattetrekk ble det kr 1 088,mindre i skatt pr mnd i 2009.

5 Hvor mye penger dreier det seg om?
Klasse Hvor mye penger dreier det seg om? Personfradrag klasse kr ,- Personfradrag klasse kr ,- Skatteprosent alminnelig inntekt 28 % Effekt av ett ekstra klassefradrag kr * 28 % = kr 11819,- pr år. Fordelt på 10,5 mnd med skattetrekk ble det kr 1 125,- mindre i skatt pr mnd i 2009.

6 Hvem er enslig forsørger
Enslig forsørger er den som Er alene om omsorgen for barn under 17år. Er alene om forsørgelsen av barn som er 18 år eller eldre.

7 Separasjonsåret/ Året for samlivsbrudd
Eneomsorg Den av ektefellene/ partene som overtar eneomsorgen og som barnet fortsetter å bo hos er enslig forsørger. Dersom det er flere barn og hver av foreldrene har eneomsorg for ett av barna er begge foreldrene enslige forsørgere.

8 Er det flere barn må hvert barn vurderes for seg.
Delt omsorg Klasse 2 gis den av foreldrene som mesteparten av året har hatt daglig omsorg for barnet. Er det flere barn må hvert barn vurderes for seg.

9 Det er da aktuelt å ligne foreldrene i klasse 2 annethvert år.
Delt omsorg 50 % hver Dersom begge parter har daglig omsorg like mye, lignes ikke begge i klasse 2. Det er da aktuelt å ligne foreldrene i klasse 2 annethvert år. Jamfør skatteloven § note 1235

10 I forhold til skattekontoret
Skattekort: Skrives ut på bakgrunn av siste ligning. Dvs skattekort for 2010 skrives ut på bakgrunn av ligningen for 2008. Dersom dere har inngått en avtale om klasse 2 annet hvert år, må du huske å endre skattekortet hvert år. Det går ikke av seg selv.

11 Alle får i utgangspunktet det skattekortet de krever.
( Systemet vårt forutsetter ærlighet og kunnskap, at folk gir riktige opplysninger og vet hva de har krav på) Det betyr ikke at ligningskontoret har foretatt noen som helst vurdering av om du har krav på klasse 2 eller ikke. Om du har rett på klasse 2 vurderes først ved ligningen. Viser det seg at du ikke har krav på klasse 2 får du restskatt ved skatteoppgjøret.

12 Aktuelle problemer i separasjonsåret. Stille aksept Klasse
Rentefordeling Fordeling av barnas formue og inntekt.

13 Separasjonsåret Selv om du har endret skattekortet ditt til klasse 2 i forbindelse med samlivsbruddet vil det som regel ikke stå på den forhåndsutfylte selvangivelsen din. Dersom du skal ha klasse 2 må du kreve det. Sende inn selvangivelse fysisk eller elektronisk.

14 Separasjonsåret Rentefordeling Fradrag for gjeldsrenter på felles bolig vil stå på den personen banken har innberettet lånet på. Skal dere ha en annen fordeling må dere sende inn selvangivelse med endringen fysisk eller elektronisk. Dette går ikke av seg selv.

15 Barnas inntekt og formue
Gjelder som regel renteinntekter og bankinnskudd av varierende størrelse. Lignes hos den av foreldrene som det står i folkeregisteret at barnet bor sammen med ved utgangen av året. Foreldrene kan kreve annen fordeling avhengig av hvem som har hatt omsorgen.

16 Forsørgelse av eldre barn
Eksempel. Du er enslig forsørger har skattekort i klasse 2 og er blitt lignet for dette i årevis. Barnet vokser opp og blir 18 år. Barnet bruker litt tid på videregående f. eks 4 . Du kan vurderes som enslig forsørger så lenge barnet går på videregående skole, dette er imidlertid avhengig av barnets egen inntekt.

17 Barnets inntekt Det er inntektsgrenser for hvor mye barnet kan tjene , grensene er uavhengige av om barnet har jobb utenom skolen, eller om det går i lære eller er i vanlig jobb. Hvor mye kan barnet tjene før du ikke lenger regnes forsørger for barnet?

18 For 2009 må barnets beregnede inntekt være mindre enn kr 35 000,-.
Barnets inntekt For 2009 må barnets beregnede inntekt være mindre enn kr ,-. Barnets beregnede inntekt er ett vanskelig begrep det er alminnelig inntekt + minstefradrag + skattefri bidrag og gaver. Dersom barnet ikke mottar bidrag eller gaver vil det være kr ,-.

19 Svaret er nei. Det foreligger ingen forsørgerplikt.
Andre forhold Kan jeg være enslig forsørger for min samboers særkullsbarn når han/ hun ikke er i arbeid? Svaret er nei. Det foreligger ingen forsørgerplikt. Du kan ikke få klasse 2 for å forsørge han/ henne og heller ikke for å forsørge barnet/a hans/hennes.

20 Hva skjer dersom jeg får barn med ny samboer
Da er du ikke lenger enslig forsørger. Du mister klasse 2 for ditt/ dine særkullsbarn Dette gjelder selv om barnet blir født siden klasse 2 kun kan gis for helt år.

21 Hva hvis jeg gifter meg igjen
Da mister du klassen for enslig forsørger selv om du fremdeles forsørger dine særkullsbarn. Dersom ekteskapet er inngått etter 1 november i året før inntektsåret kan du regnes som enslig forsørger det året. note 1235 til skatteloven §15 – 4.

22 Hva gjør skattekontoret
I utgangspunktet ligner skattekontoret etter påstand. Det tas ut obligatoriske kontroller for å sjekke klasse 2. Disse sjekkes mot folkeregisteret ( barnets/as bostedsadresse) og koder for klasse 2 annet hvert år.

23 Hva gjør skattekontoret
Dersom du har krevd klasse 2 og skattekontoret er i tvil om du skal ha dette sender vi brev og spør om dette.

24 Hvilke opplysninger skal du gi til skattekontoret?
Opplysninger om: Hvem har omsorgen for barnet? / barna Eneomsorg? Delt omsorg? 50% omsorg hver? Hvem betaler rentene? Hvem har ansvar for rentene etter samlivsbruddet? Hva er dere blitt enige om når det gjelder barnas inntekter.

25 Husk I forbindelse med samlivsbrudd er det ofte mange følelser ute og går. Skattekontoret har taushetsplikt, men det er ikke nødvendig å gi sensitive personlige opplysninger som ikke har noe med inntekts og klassefastsettelsen å gjøre til skattekontoret.

26 Lurer dere på hva som skjedde med
Forsørgerfradrag? Underholdsbidrag? Fradrag for utgifter til rettsak i forbindelse med bidrag? Og hvorfor er ikke forskjellen mellom klasse 2 og klasse 1 større. Hva har skjedd med toppskatten her?

27 Andre bidragssatser enn nå ( Det kan NAV mer om enn meg)
Før 2003 Andre bidragssatser enn nå ( Det kan NAV mer om enn meg) Skatteplikt for barnebidrag for bidragsmottaker. Fradragsrett for bidragsyter. Fradragsrett for utgifter i forbindelse med rettsaker vedrørende størrelsen på barnebidraget.

28 Etter 2003 Andre bidragssatser Underholdsbidrag for barn er ikke skattepliktig inntekt lenger for bidragsmottaker Underholdsbidrag for barn er ikke fradragsberettiget utgift for bidragsyter lenger

29 Etter 2003 Utgifter til rettsak vedrørende underholdsbidrag er ikke lenger fradragsberettiget. Lovhjemmelen var den alminnelige fradragshjemmel skatteloven § 6 -1 utgifter til å erverve, sikre og vedlikeholde skattepliktig inntekten. Når bidraget ikke lenger var skattepliktig falt fradragsretten bort.

30 Dette var egentlig en del av barnetrygden.
Etter 2003 Forsørgerfradrag. Dette var egentlig en del av barnetrygden. Fra 2003 ble hele forsørgerfradraget innlemmet i barnetrygden og er ikke med i skattelovgivingen lenger.

31 Forskjell mellom klasse 2 og klasse 1
Endring fra 2008. Det som skjedde var at fra det året er innslagspunktet for toppskatt likt både for klasse 1 og klasse 2. Det betyr at toppskatten blir lik fra da av uavhengig av om du lignes i klasse 1 og 2, all forskjellen ligger dermed i klassefradraget.

32 Uenighet om barnefordeling
Når oppstår problemer? Problemer med skatteetaten og sikkert også andre utenforstående har sammenheng med konfliktnivået mellom foreldrene. Uenighet om barnefordeling Uenighet om hvem som skal ha rentefradragene Uenighet om hvem som skal ha klassefradraget

33 Hva gjør skattekontoret
Skattekontoret prøver å ligne riktig, på bakgrunn av de opplysningene som foreligger. Ved høyt konfliktnivå er det ofte bare en av de involverte som kommer med opplysninger. ( Det varierer hvem det er)

34 Dersom du mener ligningen er feil, kan du klage. Husk klagefristen
Klageadgang Dersom du mener ligningen er feil, kan du klage. Husk klagefristen Husk fullstendige opplysninger.

35 Aktuelle lovhjemler og litteraturhenvisning
Skatteloven § 15 – 4 med noter ( Klasse) Lignings ABC for 2009 side 675 – 679. Skatteloven § 2 – 14 nr.2 ( Barns formue og inntekt) Ligningsloven § 9 – 2. ( Klage)


Laste ned ppt "F2F Aktuelle skattemessige problemstillinger for"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google