Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. mai 2005. Norges Bank 2 BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag 1) Kilde:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. mai 2005. Norges Bank 2 BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag 1) Kilde:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. mai 2005

2 Norges Bank 2 BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag 1) Kilde: IMF 2) Kilde: Norges Bank Verden 1) 25 handelspartnere 2) Kina 1)

3 Norges Bank 3 Kvartalsvis endring i BNP USA, euroområdet og Storbritannia Volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert Kilde: Eurostat, EcoWin\ Office for National Statistics, Bureau of Economic Analysis og Norges Bank Storbritannia Euroområdet USA Japan

4 Norges Bank 4 Kina •BNP vokste med 9,5 prosent fra første kvartal 2004 til første kvartal i år –Veksten noe mer balansert, men fortsatt sterk vekst i investeringene –Økende eksportoverskudd •Økt press på Kina for å revaluere

5 Norges Bank 5 Terminkurs (12 mnd) kinesiske yuan Stigende verdi innebærer depresierende valuta. 1.1 2003 – 24.5 2005 Kilde: Bloomberg Fast vekslingskurs mot dollar Terminkurs mot dollar (12 mnd)

6 Norges Bank 6 Utviklingen i internasjonale aksjeindekser Totalavkastning. Indeksert, 01.01.04 = 100 Kilde: EcoWin Siden forrige rentemøte USA, S&P 500 Japan, Topix Norge, OSEBX Europa, Stoxx

7 Norges Bank 7 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter Kilde: Ecowin Norge USA Tyskland

8 Norges Bank 8 KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet og Japan Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder USA Euroområdet Japan USA 1) 1) Privat konsumdeflator uten matvarer og energi

9 Norges Bank 9 KPI/HICP-kjerne 1) i Storbritannia, Sverige og Danmark Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder Storbritannia 1) Eksklusiv energi, mat, alkohol og tobakk Sverige Danmark

10 Norges Bank 10 Renteforventninger 23. mai 2005 Kilder: Norges Bank og Reuters Storbritannia Euroområdet USA Norge Sverige

11 Norges Bank 11 Oljepris Brent Blend og terminpriser. Dagstall, dollar per fat. Januar 2002 – mai 2005 IR 1-05 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 23. mai 20. april

12 Norges Bank 12 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall. Januar 2001 – mai 2005 Levering om 6-7 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/ NYMEX

13 Norges Bank 13 Kilde: EcoWin / Economist Internasjonale råvarepriser i dollar Ukestall. Indekser, 2000=100 Jordbruksprodukter utenom mat Metaller Råvarer til industri

14 Norges Bank 14 KPI-JAE. Totalt og fordelt etter importerte og norskproduserte varer og tjenester Historisk og anslag IR 1/05 (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: SSB og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

15 Norges Bank 15 Forventet konsumprisvekst om 5 år Prosent. Kvartalstall. 2. kv. 2002 - 2. kv. 2005 Økonomer Arbeidsgiverorganisasjoner Kilde: TNS Gallup Arbeidstakerorganisasjoner

16 Norges Bank 16 Rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) Synkende verdi innebærer depresierende valuta. Dagstall Kilder: Norges Bank og Bloomberg I-44, høyre akse Veid rentedifferanse, venstre akse 24. mai 05 20. april 05

17 Norges Bank 17 Antall utlendinger fra nye EU land på oppdrag i Norge Kilde: Sentralskattekontoret for utenlandssaker

18 Norges Bank 18 Kilder: SSB og Norges Bank Omsetningsstatistikk Vekst i omsetning i detaljhandelen og detaljomsetningsindeksen Fra samme periode året før, februar 2003 – februar 2005 Detaljomsetningsindeksen

19 Norges Bank 19 Ujustert Trend Husholdningenes forventningsindikator Ujustert og trend (nivå) Kilde: TNS Gallup

20 Norges Bank 20 Kredittvekst Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Norges Bank

21 Norges Bank 21 Boligpriser fra eiendomsmeglerbransjen 3mnd. annualisert glidende sentrert vekst. Sesongjusterte tall. Prosent Kilde: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF) og Norges Bank

22 Norges Bank 22 Igangsatte boliger (siste 12 mnd) Antall i tusen Kilde:SSB

23 Norges Bank 23 Igangsetting av næringsbygg Igangsatt bruksareal (1000 m 2 ) 3-måneders glidende snitt. Jan 2000 – jan 2005 VarehandelIndustri Eiendomsdrift og forretn.messig tj. yting Kilder: SSB og Norges Bank

24 Norges Bank 24 Tremåneders pengemarkedsrente, importveid kronekurs (I-44) 1)2), anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen i IR 1/05 Kvartalstall. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2008 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs 2) Tallet for 1. kvartal 2005 er basert på gjennomsnittet til og med 10. mars Rente, venstre akse Importveid valutakurs (I-44), høyre akse KPI-JAE Produksjonsgap Kilder: SSB og Norges Bank

25 Norges Bank 25 Hovedstyremøte 25. mai 2005


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 25. mai 2005. Norges Bank 2 BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag 1) Kilde:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google