Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisk kjemi – hydrokarboner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisk kjemi – hydrokarboner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisk kjemi – hydrokarboner
Kapittel T Organisk kjemi – hydrokarboner

2 Organiske stoffer Organiske stoffer inneholder alltid C og H.
I tillegg er det ofte O og N i stoffet. Vi har S i proteiner og P i nukleinsyrer. Vi kan også ha Cl, Br og I + spormetaller.

3 Karbonets bindingsforhold
C har 4 elektroner i ytre skall. C danner kovalente og polar kovalente forbindelser. Det kan dannes lange kjeder der C binder seg sammen med andre C-atomer, noe som gir et enormt antall muligheter.

4 Eksempel: En binding betyr ett elektronpar – som før!

5 Hydrokarboner Hydrokarboner inneholder bare C og H.
Det er alltid 4 bindinger rundt hvert C-atom i en organisk forbindelse. Råstoffer: Olje og gass.

6 Alkaner Alkanene innholder bare enkle C-C-bindinger.
Vi må kunne navnene på de 10 første alkanene. De fire første har spesialnavn – resten går etter greske tall.

7 CH4 - metan C2H6 - etan C3H8 - propan C4H10- butan Alkylgrupper får vi når vi fjerner ett H-atom fra et alkan. CH3 - metyl C2H5- etyl

8 Navneregler (nomenklatur)
Når vi skal navngi en organisk forbindelse, skiller vi mellom hovedkjeden og sidekjedene:

9 Hovedkjeden nummereres slik at C-atomene med sidekjede får så lavt nummer som mulig:
Sidekjedene gis nummer og navn, og til slutt kommer navnet til hovedkjeden:

10 Sykloalkaner danner ringformete forbindelser, der molekylet biter seg selv i halen.
Alkener inneholder en dobbeltbinding mellom to C-atomer. Vi må markere hvor dobbeltbindingen sitter i navnet. Dobbeltbindingen har preferanse over enkeltbindingen når det gjelder nummerering.

11 Isomeri Forbindelser med samme molekylformel og ulik strukturformel er isomere.

12 Cis-transisomeri Mange alkener har en spesiell form for isomeri: Cis-transisomeri. Den skyldes at molekylet ikke er dreibart om dobbeltbindingen.

13 Alkyner inneholder en trippelbinding mellom to C-atomer.
Aromatiske forbindelser inneholder en spesiell ring – en benzenring.


Laste ned ppt "Organisk kjemi – hydrokarboner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google