Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fortolkning av IR-spektra

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fortolkning av IR-spektra"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fortolkning av IR-spektra
Bruk av tabeller og kart Tilordning av funksjonelle grupper

2 - IR-spektroskopi er meget godt egnet til
Kort repetisjon: - IR-spektroskopi er meget godt egnet til identifisering av funksjonelle grupper. Funksjoneller grupper har karakteristiske absorbsjoner Absorbsjoner fra funksjonelle grupper er vanligvis relativt konstant Symmetriske molekyler er inaktive for de frekvenser som tilsvarer symmetrisk strekk

3 Alkaner C-H-strekk for CH2-grupper i mettede hydrokarboner
opptrer generelt i tre områder: To bånd ved 2966 og 2853 (s) To bånd ved 1375 og 1450 (m) Ett bånd ved 720 (ikke alltid) Forgreninger har liten innflytelse. Ringspenning øker C-H strekk frekvensen. Syklo- propaner : 3100 – 2990.

4

5 Alkener Ikke konjugert system :
Mono substituert : C=C strekk 1640 (m to w) Di(trans)-, tri- og tetrasubstituerte: C=C strekk ved 1670 (svak ved symmetri) Disubstituert cis (også syklisk): C=C ved 1650 Konjugert system: Ofte to C=C bånd ved 1650 og 1600 (hvis usymmetrisk molekyl) Konjugasjon med aromat gir C=C strekk ved 1625 C-H strekk generelt over 3000.

6

7 Alkyner C-H strekk ved monosubstitusjon 3333 – 3267 (s)
Bred absorbsjon ved 700 – 610 Trippelbinding strekk ved 2260 – 2100 (m to w) Ingen absorbsjon ved symmetrisk substitusjon

8

9 Aromater Aromatisk C-H strekk ved 3000 – 3100 (s)
C-H bøy ved 900 – 675 (ofte sterk og informativ) C-C strekk ved 1600 – 1585 og 1500 – 1400 (m) Overtoner og kombinasjoner ved 2000 – 1650 (w)

10

11 Alkoholer og fenoler Karakterisert ved O-H og O-C strekk
”Fri” O-H strekk ved 3650 – 3584 (skarp strekk) H-bundet O-H strekk ved 3550 – 3200 (s, bred) C-O strekk ved 1260 – 1000 (s)

12

13

14 Etere og epoksider Alifatisk C-O strekk ved 115 – 1085
Aryl alkyl etere ved 1275 – 1200 og

15

16 C=O strekk generelt Ketoner, aldehyder, karboksylsyrer og estere, laktoner, syre halider, anhydrider, amider og laktamer : Alle har C=O strekk i området 1870 – 1540 som er relativ konstant og lett gjenkjennelig. Frekvensen er avhengig av: Fase tilstand Elektroniske og masse effekter av nabo substituent Konjugasjon Hydrogenbinding Ring spenning

17 Ketoner Standard verdi for keton C=O strekk er 1715 (s)
Konjugasjon gir delokalisering og reduksjon av C=O dobbelbindings karakteren. Svakere binding gir lavere frekvens. Konjugasjon med alken eller aromat gir C=O strekk 1685 – 1666 Polare solventer senker C=O strekk litt (5 – 15) Beta-diketoner gir keto-enol likvekt og brede bånd Ringspenning øker C=O strekk (1775 for 4 ring) Elektronegative alfa subs. øker frekvensen

18

19

20 Aldehyder Alifatisk aldehyd C=O strekk ved 1740 – 1720 (s)
Elektronegative substituenter på alfa C øker frekvensen Konjugasjon gir C=O strekk ved 1710 – 1685 H-binding senker C=O frekvensen C-H strekk ved 2830 – 2695 En medium sterk abs. ved C=O strekk gir aldehyd

21

22 Karboksylsyrer Domineres av O-H strekk ved 3300 – 2500 (H-bundet)
Eksisterer ofte som dimere unntatt ved meget lav konsentrasjon C=O strekk for monomer ved 1760 (s) C=O strekk for dimer ved Konjugasjon gir C=O strekk ved C=O strekk for karboksylate anion ved 1650 – 1550 og 1400.

23

24

25 Estere og laktoner Alifatisk C=O strekk ved 1750 – 1735 (s)
Konjugasjon gir C=O strekk ved 1730 – 1715 C-O strekk ved 1300 – 1000 (s)

26

27 Karboksylsyre anhydrider
Karakterisert ved 2 C=O strekk ved 1818 og 1750 (s) Konjugasjon gir 2 C=O strekk ved 1775 og 1720 Ringspenning øker frekvensen C-O strekk ved 1047 (s)

28

29 Nitriler Alifatisk C-N trippelbinding strekk ved 2260 – 2240 (m)
Konjugasjon gir reduksjon til

30

31 Aminer Primære aminer gir 2 bånd ved 3500 og 3400 (w)
Sekundære gir 1 bånd ved 3350 – 3310 H-binding gir lavere frekvens N-H bøy ved 1650 – 1580 (m)

32

33 Amider Amid C=O strekk ved 1650 (s) N-H bøy ved 1655 – 1620 (m)
N-H strekk ved 3520 – 3400 (2 bånd for primært amid) Ringspenning (laktamer) øker C=O strekk frekvensen

34


Laste ned ppt "Fortolkning av IR-spektra"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google