Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo
Feltarbeid Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo

2 Introduksjon Hensikt: gjøre en feltstudie ved hjelp av observasjon for å kartlegge risikofaktorer for farer og skader Nytte: trening i å anvende observasjon og sjekkliste som metode for å beskrive en eller flere situasjoner og objekter

3 Rammer 2 timers forelesning 3 timers feltarbeid fremlegg i plenum

4 Observasjon åpen observasjon skjult observasjon
observasjon er en måte å iaktta på i observasjon som metode kan en bruke flere sanser samtidig: syn, hørsel, lukt, smak det er ikke mulig å observere/registrere alt, vi er nødt til å være selektive utvelgende

5 OBSERVASJON Vi har mange begrensninger i vår evne til å iaktta
systematisk handlingsobservasjon skiller seg fra den vanlige hverdagsobservasjonen ved å: systematisere observasjonen gjøre observasjonen på et bestemt tidspunkt

6 Observasjon Systematisk observasjon betyr å:
utføre observasjonen på en bestemt måte registrere resultatene umiddelbart redusere subjektive forhold sammenlikne/diskutere egne funn med medstudenters resultater ha som mål å komme til et felles resultat når dette er viktig

7 Problemstilling en problemstilling kan utarbeides før feltarbeidet
en problemstilling kan formes under feltarbeidet/observasjonen en problemstilling kan utarbeides etter observasjonen en problemstilling kan utformes som et spørsmål eller som en påstand (hypotese)

8 Fokus Hvor skal fokus være fokus kan være på en situasjon
fokus kan være på en bestemt handling fokus kan være på en person(er) fokus må alltid være spesifikk

9 Observasjonsskjema en observasjonsguide kan utarbeides før feltarbeidet en observasjonsguide kan utarbeides etter feltarbeidet en observasjonsguide kan være åpen eller mer speisfikk

10 Sjekkliste sjekkliste kan brukes istedenfor observasjonsguide
sjekklister er ofte standardisert sjekklister for spesielle formål er ofte publiserte trykksaker (sjekkliste for risikofaktorer i barnehage, bedrift, landbruk osv)

11 Resultatene hvilke funn velger du å fremstille
hva betyr funnene fra undersøkelsen hva vil du foreslå funnene skal brukes til hva har dette feltarbeidet dreiet seg om

12 Fremlegg i plenum hver gruppe har 10 minutter til presentasjon fra feltarbeidet hvor foregikk observasjonen hvor lang tid ble brukt hva var fokus hva ble resultatet hvordan ble teori brukt hva lærte du av feltarbeidet

13 Spørsmål til fremlegg gjør rede for fremgangsmåte
gjør rede for påliteligheten av funnene gjør rede for forslag til tiltak gjør rede for tanker om gjennomføring av tiltak

14

15

16

17

18

19

20


Laste ned ppt "Lise Fogstad Fysioterapeututdanningen Høgskolen i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google