Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole BRUK AV IKT I LÆRINGSARBEIDET Hvordan fungerer IKT som pedagogisk verktøy/hjelpemiddel ved Stovner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole BRUK AV IKT I LÆRINGSARBEIDET Hvordan fungerer IKT som pedagogisk verktøy/hjelpemiddel ved Stovner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole BRUK AV IKT I LÆRINGSARBEIDET Hvordan fungerer IKT som pedagogisk verktøy/hjelpemiddel ved Stovner videregående skole?

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole 04.11.09 2 INNHOLD 1.Hvordan bruker Stovner vgs. IKT i dag? (skolens rammer) 2.Hvorfor bruke IKT i undervisningen? 3.Problemer og utfordringer ved bruk av IKT 4.Et konkret eksempel: IKT i skriveopplæringen 5. Veien videre

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole 04.11.09 3 HVORDAN BRUKER STOVNER VGS. IKT I DAG? Stovner er en kombinert skole med ca 750 elever og rundt 100 lærlinger. IKT har vært og vil være et satsingsområde. Fagdager Klasserom og datasaler Læringsplattformen Fronter. Lærerrollen endres og kravene til elevene blir annerledes.

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole 04.11.09 4 HVORFOR BRUKE IKT I UNDERVISNINGEN?  Elevene får lettere tilgang til informasjon, faglige oversikter og fagstoff fordi alt legges ut i Fronter  E-post og meldingssystemet i Fronter letter kommunikasjonen mellom elev og lærer og senker terskelen for denne kontakten.  Pedagogisk:  Økt variasjon i undervisningen  Flere undervisningsstiler gjør det lettere å treffe flere elever  Økt tilgang til undervisningsmateriale  God tilgang og opplæring i kildebruk  Gir en god forberedelse til et fremtidig arbeidsliv

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole 04.11.09 5 PROBLEMER OG UTFORDRINGER VED BRUK AV IKT: Elevene og lærere har ulik tilgang til utstyr. Elever og lærere har ulik IKT-kompetanse (IKT- er ikke et fag). Kildebruk og juks. Digresjoner og avledninger.

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole 04.11.09 6 ET KONKRET EKSEMPEL: IKT I SKRIVEOPPLÆRINGEN: Elektronisk mappevurdering Skrivedager Lærerens bruk av IKT i rettearbeidet og tilbakemelding Videre arbeid med teksten Innlevering av mappe

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole 04.11.09 7 VEIEN VIDERE: Mobile learning – en gruppe lærere ser i samarbeid med en 1. klasse på hvordan mobilen kan brukes i læringsøyemed. Dataspill som læringsarena i samfunnsfag WIKI-prosjektet: I samarbeid med InterMedia på Universitetet i Oslo har historielærerne tatt i bruk Wikipedia-teknologien ved prosjektarbeid og oppgaveløsning i historieundervisningen. Kan sosiale medier som Facebook og Twitter også brukes som pedagogisk verktøy?


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Stovner videregående skole BRUK AV IKT I LÆRINGSARBEIDET Hvordan fungerer IKT som pedagogisk verktøy/hjelpemiddel ved Stovner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google