Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsforum for estetiske fag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsforum for estetiske fag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsforum for estetiske fag
Technology Outlook for Norwegian schools

2 Senter for IKT i utdanningen.
Takk! Forskningen bak Teknologiske framtidsutsikter for norsk skole i 2013–2018 er et samarbeid mellom New Media Consortium (NMC) og Senter for IKT i utdanningen. Teknologiske fremtidsutsikter for norsk skole i 2013–2018 er utgitt av New Media Consortium.

3 Norsk ekspertpanel Bredt sammensatt fra ulike sektorer med majoriteten fra utdanningssektoren med 38 eksperter

4

5

6 Sosiale medier endrer samspillet mellom mennesker, hvordan de presenterer ideer, informasjon og måten de kommuniserer på. Trenden i utdanning går mot å inkludere online learning, hybride læringsformer og teknologi brukt til samarbeid. Folk forventer å kunne jobbe, lære og studere hvor som helst og når de vil. Etter hvert som prisen på teknologi synker og regelverket på skoler endres, blir det vanligere at elever tar med sine egne mobile enheter. Åpenhet – konsepter som åpent innhold, åpne data og åpne ressurser, samt gjennomsiktighet og enkel tilgang til data og informasjon – blir en verdi. Hovedtrender

7 Dagens tilnærming til opplæring og videreutdanning av lærere i digitale verktøy og pedagogikk er utilstrekkelig. Lærere og skoler er fortsatt avhengige av fysiske lærebøker. Digitale ferdigheter og bruk av IKT i læring virker ikke tilstrekkelig integrert i prioriterte områder eller nasjonale programmer. Behovet for individuelt tilpasset opplæring støttes ikke godt nok av dagens teknologi eller praksis. Digitale ferdigheter i læreplanen bør gjennomgås på nytt og bygges inn på nye måter. Utfordringer

8 Hvorfor se framover? Hvorfor se framover?
Systematisk identifisere og beskrive ”emerging” teknologier. Gjøre analyse av betydningen teknologien har og kan få i Norge og i utdanningssektoren. Vanskelig å forutse framtiden, men vi kan anta at alle teknologier blir billigere og bedre.

9 Aktuelle teknologier BYOD Nettsky Omvendt undervisning Sosiale medier
ETT ÅR ELLER MINDRE BYOD Nettsky Omvendt undervisning Sosiale medier TO TIL TRE ÅR Spill og spillifisering Mobil læring Online learning/nettbasert læring Åpent innhold Alle de tre ekspertgruppene er enige om at det er en utvikling i retning av mer nettbaserte og hybride, dvs sammensatte læringsmodeller og mer samarbeid med bruk av ulike typer teknolgogiske verktøy i skolene. FIRE TIL FEM ÅR Læringsanalyse Naturlige brukergrensesnitt Maskinoversettelse i sanntid Teknologi vi har på oss Creative Commons flickr-bilde av Mads Boedker

10 Tidshorisont: Ett år eller mindre
BYOD Nettsky Omvendt undervisning Sosiale medier Tidshorisont: Ett år eller mindre Creative Commons flickr-bilde av *JRFoto*

11 BYOD Elevene kan ha med egne bærbare enheter som nettbrett , bærbare datamaskiner, smarttelefoner. Stadig flere skoler lar elever bruke egne enheter i undervisningen. Økonomisk fordel for skoler at elever tar med eget utstyr. kompensere der det er behov for støtte Særlig på videregående skoler i Norge standardisere et lite antall enheter og programvarepakker til bruk for læring

12 Særlig nettbrett har økt praksisen med BYOD i Norge ettersom de egner seg godt til samarbeid.
De er rimeligere, mer fleksible og ved hjelp av samarbeid i nettskyen blir bruksområdene større. Når nettbrett blir brukt til samarbeid og ikke som isoleringsverktøy ser man i større grad at elevens læring blir mer praktisk og produktiv.

13 Cloud computing - nettsky
Tilgang til dokumenter og programmer på nettet gir større fleksibilitet, slik at elever og lærere kan lage, redigere og dele sitt eget materiell med mellom ulike enheter. Helt nødvendig for at BYOD skal kunne realiseres. Google Docs, Dropbox, One Note, Skype og andre nettskyressurser blir brukt til samarbeid der man har tilgjengelighet overalt utvikles også ny pedagogikk. Som oftest svært enkle å bruke, med bedre tilgang til lagring, verktøy, medier og innhold enn tidligere. Gir en mer fleksibel måte å tilpasse skolens infrastruktur og teknologisk portefølje. Nordahl Griegs arbeidsmåter

14 Sosiale medier go.nmc.org/kast
Elevene ved Kastellet skole i Oslo har laget læringsressurser, med podcaster og videoer, i fag som religion, samfunnsfag og matematikk ved å samarbeide på Facebook og dele de endelige resultatene. go.nmc.org/kast Sosiale medier Creative Commons flickr-bilde av benbohmer

15 Elevene tok for seg ulike områder innen de fagene de jobbet med og lagde i grupper små læringsressursser for de andre elevene, som Podcast, video og prezier (enkle og gratis rssursser), og som de la inn i en egen fagwiki. Deretter førte de logg og reflekterte og kommenterte på hverandre i klassens blogg. Oppgaver i klassen ble distribuert i Facebook, da lærerne oppdaget at det var raskeste måte å kommunisere med elevene på. Dessuten så og kommenterte de på prezier fra en skole på Stord, som også var med i iTec.

16 Tidshorisont: To til tre år
Spill og gamification Mobil læring Online learning/nettbasert læring Åpent innhold Tidshorisont: To til tre år Creative Commons-bilde av Bosc d'Anjou

17 Tidshorisont: Fire til fem år
Creative Commons flickr-bilde av Northern Lights over Tromsø Læringsanalyse Naturlige brukergrensesnitt Maskinoversettelse i sanntid Teknologi vi har på oss Tidshorisont: Fire til fem år Creative Commons-bilde av Northern Lights over Tromsø

18 Læringsanalyse Læringsanalyse er bruk av "store data" i forbindelse med utdanning. Dersom læringsanalyse brukes effektivt, kan den bidra til å avdekke tidlige tegn på at en elev sliter, slik at lærere og skoler raskt kan ta tak i problemet. Ved korrekt bruk og tolkning kan læringsanalyse sette lærere bedre i stand til å identifisere elevenes læringsbehov og skreddersy undervisningen deretter. analyse av datafangst og andre mer eller mindre automatiserte former for informasjonsflyt til støtte for kontinuerlig formativ vurdering, er på fremmarsj The Society for Learning Analytics Research definerer læringsanalyse som "the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs. " ( j

19 Læringsanalyse - eksempel
På Universitetet i Agder bruker ingeniørstudenter MyMathLab til å lære avansert matematikk. Det er en adaptiv plattform for formativ og summativ vurdering og tilbakemeldinger i sanntid: go.nmc.org/agder. analyse av datafangst og andre mer eller mindre automatiserte former for informasjonsflyt til støtte for kontinuerlig formativ vurdering, er på fremmarsj Når elever bruker digitale læringsressurser eller nettbaserte tjenester, oppstår det dataspor. The Society for Learning Analytics Research definerer læringsanalyse som "the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs." ( j

20 Avslutning Offentlig debatt har til nå vært for generell om IKT i utdanning Rapporten kan stimulere til debatt om læring og teknologivalg Å velge teknologi som passer til læringssituasjonen Læring skjer i et komplekst «økosystem» En systematisk tilnærming til skoleutvikling og innovasjon er: «... inspired by technology and driven by pedagogy» (OECD) Hype vs kvalifiserte teknologi valg... Thus, technologies become inseparable from their affordances and their impact on learning and education is understood in a holistic manner. From this perspective, policy making should not be “bewitched” by fashionable technologies, or risk making massive cyclical investments in different kinds of technologies that have little effect on changing the way learning happens.

21 Twitter, Facebook, Instagram: #NMCHz
Internasjonalt: Twitter, Facebook, Instagram:  #NMCHz Facebook:   Last ned rapporten: Iktsenteret.no/kunnskapsbasen Rapporten kommer også på norsk. Les også om hvordan du kan delta i Horizon Project Creative Commons flickr-bilde av Marina Cast


Laste ned ppt "Samarbeidsforum for estetiske fag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google