Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther
Deputasjon KMBY Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther

2 Naboforhold John Atle Svendal gnr. 185 bnr. 358 nabo i nordvest
Omsøkte tiltak gnr. 185 bnr. 361

3 Bakgrunn for klage på rammetillatelse
Dispensasjon fra reguleringsplan mht. plassering Møneretning avviker markant fra reguleringsplan og omkringliggende bebyggelse Vinduer/veranda/uteoppholdsarealer i nordvest gir for mye innsyn Boligen for høy og dominerende Svendals bolig og terrasse ligger på kote +81 Omsøkte tiltak har takhøyde kote +91 Avstand mellom boligene 21 m Boligen bryter med byggestilen i strøket

4 Svendals bolig ligger på kote +81
Fasade mot Svendal

5 Store vindusflater både i front (sørvest) og mot Svendal (nordvest).

6 Svendal har sitt uteoppholdsareal og stue/kjøkken vendt mot sør.
Også uteoppholdsarealene til det omsøkte tiltaket er vendt mot Svendal.

7 Ulempene overstiger det Svendal må tåle om nabo.
Boligens plassering i sørvest – nordøstlig retning sammenholdt med høyde og plassering av vinduer/veranda/uteoppholdsarealer fører til at Svendal vil få et nabohus tett inntil egen bolig som vil oppleves som en dominerende vegg Svendal vil oppleve at naboene får betydelig innsyn på hans eiendom (uteoppholdsareal, stue, kjøkken) I tillegg: Byggestilen bryter i for stor grad med eksisterende bebyggelse. Ulempene overstiger det Svendal må tåle om nabo.

8 Prosjektet må revideres.
Svendal motsetter seg ikke oppføring av bolig på naboeiendommen. MEN: Boligen må senkes Plasseringen må endres Mindre vindusflater mot naboer Veranda må konsentreres mot syd – sydvest (unngå L-form) Byggestil må tilpasses eksisterende bebyggelse


Laste ned ppt "Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google