Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligkonferansen 2014 Trondheim Onsdag 07 mai 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligkonferansen 2014 Trondheim Onsdag 07 mai 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligkonferansen 2014 Trondheim Onsdag 07 mai 2014
Bedre bomiljø i kommunal boliger Porsgrunn kommune Prosjektleder: Heidi Røed Boligkonferansen 2014 Trondheim Onsdag 07 mai 2014

2 Bostedsløse

3 Økning i naboklager for kommunale boliger
Særlig ansvar for å bidra til gode og stabile boområder Krevende målgruppe som krever tett oppfølging

4 Avisoppslag Eldre tør ikke å gå ut av leiligheten
TA publisert

5 Politiske føringer Politirådet – nedfelt som eget satsingsområdet i politirådets strategidokument Etablert samarbeid med Politiet og vi arbeider med å formalisere dette ytterligere Flere saker knyttet til behandling av forvaltningsprosjekt i bystyret og fagutvalg

6 Organisert som prosjektet
Styringsgruppe Arbeidsgruppe Kommunens boligsosiale utviklingsprogram er vedtatt i bystyret 2012 Ny sak i bystyret mai 2014 om bedre bomiljø i kommunale boliger

7 Mandat Hovedmål i prosjektet: Bedre bomiljøer i utsatte områder på bakgrunn av mottatte klager. Delmål: Fremme deltakelse og skape trygge bomiljø i kommunale utleieboliger og omkringliggende nabolag Bidra til mestring av boforholdet særlig rettet mot mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer Bidra til inkludering og likeverd i bomiljø Forebygge hærverk i de kommunale utleieboligene Bidra til riktige klager i de kommunale utleieboligene Bedre samarbeidet i kommunen for å forebygge uheldig bosetting Bedre dialog mellom kommune, beboer og nabolag

8 Fort. mandatet Metode: Virkemidler: Kartlegging av klager
Brukerundersøkelse Dialog Virkemidler: Kompetansefremmende tiltak Styrke bomiljøet fysisk og mellommenneskelig Tiltak som fremmer gode bomiljø i samarbeid med beboerne Samarbeid med frivillige, borettslag, politiet og velforening Skape felleskap og deltakelse

9 Så langt i prosjektet: Oppfølging av mottatte klager
Innhentet kunnskap om tematikken Kartlagt klager Oppfølging av mottatte klager Utfordringer å bosette, stadig innstramminger om hvor vi kan bosette personer med utfordringer – som følge av media og politiske debatter mm

10 Klage fordelt på type bolig

11 Metode Samarbeidsplan Tverrfaglig samarbeid Hjemmebesøk
60 samarbeidsplaner i prosjektet Av de er det 15 med mye oppfølging Tverrfaglig samarbeid Hjemmebesøk Ansvarsgruppemøter Dialog Prosjektet sitter i boligsosialt tildelingsteamet Prosjekt som metode

12 Tiltak Etablert samarbeidsmøter med Eldrerådet
Etablert Beboerråd på Bjørntvedt Fokus på samarbeidsplaner Tverrfaglig samarbeid i forhold til utfordrende bomiljø Vurderer flere beboerråd og andre beboerorganiseringer Samarbeid med velforeninger og borettslag Dugnad Kartlegging av bomiljøet i Skrapeklevvegen

13 Tilbakemeldinger Har fått positive tilbakemeldinger på tiltak som har blitt iverksatt Endre fra negativt til positivt tar tid Leietager tar mer ansvar Får riktige klager etter husleieloven


Laste ned ppt "Boligkonferansen 2014 Trondheim Onsdag 07 mai 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google