Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langt igjen? Om yrkesdeltakelse, inntekt og utdanning for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse Jon Erik Finnvold, NOVA Resultater fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langt igjen? Om yrkesdeltakelse, inntekt og utdanning for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse Jon Erik Finnvold, NOVA Resultater fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Langt igjen? Om yrkesdeltakelse, inntekt og utdanning for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse Jon Erik Finnvold, NOVA jef@nova.no Resultater fra prosjektet ”Alle skal med?”, finansiert av Stiftelsen Sophies Minde, Bufdir og NOVA

2 Mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse vs. tilfeldig befolkningsutvalg: •Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene? •Hvor mye tjener de? •Hvor lang utdanning oppnår de? –Hvilken sammenheng er det mellom yrkesaktivitet/inntekt og utdanningsnivå?

3 Familieforhold i barndom og konsekvenser for yrkesaktivitet, inntekt og utdanning i voksen alder •Arbeidsløshet, å vokse opp hos en av foreldrene, foreldres utdanningsnivå, egenskaper ved bostedskommune •Samspills- faktorer: –Ex. Funksjonsnedsettelse og vokse opp med en av foredrene? –Ex. Funksjonsnedsettelse og foreldre med universitet/høyskoleutdanning –Ex. Funksjonsnedsettelse og bo i kommuner med generelt høyt utdanningsnivå

4 Statistikkgrunnlaget •Grunn- og hjelpestønadsordninga som trekkegrunnlag. Personer 0-20 år med utvalgte diagnoser pr. 01.01.1985. N=2033 •Referansepopulasjon: Tilfeldig utvalg på 20 000 personer 0-20 år i 1985 •Registerkoblinger: Familie- bakgrunn kommunedata etc. •Populasjonene er mellom 25 og 45 år i 2010

5 Hvor stor andel er yrkesaktive, egentlig? •I 2010: 36% i utvalget med fysisk funksjons- nedsettelse var yrkesaktive, mot 87% i det tilfeldige utvalget. •AKU 4 kvartal 2009 (arbeidskraftundersøkelsene): 84% sysselsatt 25-39 år, 54% for funksjonshemmede •Undersøkelse basert på det danske cp-registeret (21–35 år), 29% versus 82% i referansepopulasjon

6 Andel som ikke var yrkesaktive i 2010

7 Inntekt: •Inntektsnivået er i gjennomsnitt 2/3 av det tilfeldige utvalget •Inntektsnivået for funksjonsnedsatte er ikke påvirket av alder, men øker med stigende alder for det tilfeldige utvalget

8 Gjennomsnittlig årlig inntekt i 2009

9 Samlet inntekt 2010. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonshemming. Prosent. (N)

10 Høyeste fullførte utdanning i 2010 Fysisk funksjons-neds.Tilfeldig utvalg Grunnskole64%17% Videregående skole22%42% Univ/høyskole nivå I11%31% Univ/høyskole nivå I3%10% Total100% (N)(1592)(19889)

11 Høyeste fullførte utdanning 2010. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonshemming. Prosent. (N)

12 Konsekvenser av lavt utdanningsnivå: •Regresjonsanalyse viser at.. –Halvparten av forskjellen i yrkesaktivitet og inntektsnivå mellom funksjonsnedsatte og det tilfeldige utvalget skyldes forskjellen i utdanningsnivå.

13 Andel som er yrkesaktive etter høyeste fullførte utdanning Fysisk funksjons nedsatt Tilfeldig utvalg Grunnskole7229 Videregående4912 Universitet/høyskole nivå I298 Universitet/høyskole nivå II226

14 Andel som er yrkesaktive etter høyeste fullførte utdanning 2010

15 Barndom, familieforhold og konsekvenser for utdanning og yrkesaktivitet i voksen alder •For begge populasjoner: –Bekrefter tidligere undersøkelser som viser at rammebetingelser i barndommen har betydning for levekår som voksen. –Særlig tydelig når det gjelder utdanning

16 Matteus- effekten •Det er ikke slik at funksjonsnedsettelse i kombinasjon med andre risikofaktorer gir et spesielt negativt resultat. • Ulikheter mellom de to utvalgene: –Inntekt øker ikke med alder for funksjonsnedsatte –Særlig lav sysselsettingsandel i mindre sentrale strøk for fysisk funksjonsnedsatte –Høyt utdanningsnivå i bostedskommunen har en særlig positiv effekt på funksjonsnedsattes utdanningsnivå

17 Andel med høyere utdanning etter mors høyeste fullførte utdanning i 1985. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonsneds. Prosent. (N)

18 Andel med grunnskoleutdanning etter mors høyeste fullførte utdanning i 1985. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse. Prosent. (N)

19 Andel med høyere utdanning etter gjennomsnittlig utdanningsnivå i kommunen. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse. Prosent. (N)

20 Andel som var yrkesaktive i 2010 etter familietype i 1985. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse. Prosent. (N)

21 Avslutning •Økt fokus på arbeidsmarkedstiltak bra, men....Ikke på bekostning av kvalifiseringstiltak •Hvorfor kommer så få videre fra grunnskolen? •Hvordan fungerer egentlig grunnskolen for barn med fysisk funksjonsnedsettelse? – Tema for ny undersøkelse som publiseres våren 2013


Laste ned ppt "Langt igjen? Om yrkesdeltakelse, inntekt og utdanning for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse Jon Erik Finnvold, NOVA Resultater fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google