Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om semesteroppgaven Krav til den avhengige variabelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om semesteroppgaven Krav til den avhengige variabelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om semesteroppgaven Krav til den avhengige variabelen
Krav til de uavhengige variablene Utdeling av avhengige variabler fra ESS SOS3003/JFRYE

2 Krav til den avhengige variablen
OLS-REGRESJON: Avhengig variabel må være en kontinuerlig variabel - dvs. intervall- eller forholdstallsnivå Hvorfor? - måler gjennomsnittlig økning på y for hver enhets økning på x’ene. - gir ikke mening med nominalnivå, fordi verdiene jo er vilkårlige - gir i prinsippet heller ikke mening på ordinalnivå SOS3003/JFRYE

3 Men: I noen tilfeller er det forsvarlig å forutsette at en variabel på ordinalnivå oppfyller kravene til intervalltallsnivå. F.eks. skala fra 1 til 10 - hvis man vurderer variablen slik at hvert trinn på skalaen er like ’langt’ SOS3003/JFRYE

4 Ikke noe fasitsvar! En konkret vurdering fra tilfelle til tilfelle.
Hvor mange kategorier på en ordinalskala-variabel er nødvendig for å behandle den som en variabel på intervalltalls-nivå? Ikke noe fasitsvar! En konkret vurdering fra tilfelle til tilfelle. Berge: 7 kategorier Ringdal: 5 kategorier Andre: 4 kategorier SOS3003/JFRYE

5 På dette kurset / i semesteroppgaven:
KRAVET ER AT MAN HAR MINST 7 KATEGORIER HVIS MAN SKAL BRUKE OLS-REGRESJON HVIS MAN VELGER Å BRUKE OLS-REGRESJON MED FÆRRE ENN 7 KATEGORIER, SÅ MÅ MAN BEGRUNNE EKSPLISITT HVORFOR DETTE ER VALGT SOM FREMGANGSMÅTE. SOS3003/JFRYE

6 Det vil si at man har en avhengig variabel som kun har to verdier.
Hvis man har færre enn 7 kategorier, bør man vurdere å bruke logistisk regresjon i stedet for OLS-regresjon. Det vil si at man har en avhengig variabel som kun har to verdier. Hvis flere enn to verdier, så må man kode om variablen slik at den likevel får to verdier SOS3003/JFRYE

7 I tillegg bør man sjekke at det er ’nok’ varians i datamaterialet.
OLS-regresjon: Svarene fordeler seg på flere kategorier enn de to-tre modale verdiene Logistisk regresjon: Mer komplisert spørsmål, men i utgangspunktet bør ikke så godt som alle enhetene ha en av verdiene (50/50-fordeling er best - 95/5-fordeling kan bli problematisk) SOS3003/JFRYE

8 Krav til de uavhengige variablene
Ikke samme krav til de uavhengige variablene som til den avhengige. I semesteroppgaven er eneste krav: - Minst en kategorisk variabel med mer enn to kategorier (målenivå = nominalskala) SOS3003/JFRYE


Laste ned ppt "Om semesteroppgaven Krav til den avhengige variabelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google