Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten

2 Brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten 2013
Hensikten med brukerundersøkelser Metode Utfordringer i gjennomføring av undersøkelsene utvalg   validitet og hensynet til brukerne valg av metode elektronisk/papirskjema/intervju Skala 1-6 eller forenklet utgave? ivaretagelse av brukerne 4. Oppfølging av resultatet i virksomhetene

3 Resultat ergo- / fysioterapi
Snitt Drammen Snitt (13kommuner) Høyest kommune Lavest kommune Resultat for bruker 4,4 4,6 5,4 4,0 Brukermedvirkning 5,2 5,9 Respektfull behandling 5,8 6,0 Pålitelighet 5,3 5,5 5,1 Tilgjengelighet 5,0 5,7 4,5 Informasjon 4,2 4,3 3,1 Fysisk miljø 4,9 3,7 Personalets kompetanse 4,8 Samordning Helhetsvurdering Snitt totalt

4 Resultat beboere på sykehjem
Forenklet utgave Kommentarer fra beboere på sykehjem: ønsker mer sosial kontakt ønsker mer aktiviteter mat språk at ansatte har det travelt

5 Resultat pårørende til beboere på sykehjem
Snitt Drammen Snitt (i 32 kommuner) Høyest kommune Lavest kommune Resultat for beboeren 4,1 4,3 6,0 3,0 Trivsel 4,7 4,8 5,9 3,5 Brukermedvirkning 4,0 2,6 Respektfull behandling 5,0 5,1 Tilgjengelighet 4,4 4,5 Informasjon 2,7 Helhetsvurdering 4,9 4,2 Snitt totalt 4,6 3,4

6 Kommentarer pårørende sykehjem
Mange gir uttrykk for at de er godt fornøyd Ansatte får mye ros Bemanning Språk Aktiviteter Rengjøring

7 Resultat i hjemmebasert omsorg
Forenklet utgave mer hjelp til praktiske gjøremål at de ansatte har mer tid til rådighet språk varmmatombringing mange forskjellige ansatte som kommer på besøk må bli flinkere til å gi beskjed dersom de er forsinket

8

9 Kommentarer fra beboere på sykehjem

10 Kommentarer fra beboere på sykehjem forts.


Laste ned ppt "Brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google