Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

N=% Dataing1. år2976 Dataing2. år17100 Digital Media1. år3474 Digital Media2. år2374 Informatikk1. år1894 Informatikk2. år1573 IT og ledelse2.år2483 (Master)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "N=% Dataing1. år2976 Dataing2. år17100 Digital Media1. år3474 Digital Media2. år2374 Informatikk1. år1894 Informatikk2. år1573 IT og ledelse2.år2483 (Master)"— Utskrift av presentasjonen:

1 N=% Dataing1. år2976 Dataing2. år17100 Digital Media1. år3474 Digital Media2. år2374 Informatikk1. år1894 Informatikk2. år1573 IT og ledelse2.år2483 (Master) Informasjonsteknologi 4 15178 Avd IT EVA 2 2012

2 Skala God Undervisning GU3 3 Lærerne mine motiverer meg til å gjøre mitt beste i studiet GU7 7 Lærerne legger ned mye arbeid i å kommentere/gi tilbakemeldinger på oppgavene mine GU15 15 Lærerne legger vekt på å forstå ulike problemer vi måtte ha med studiearbeidet GU17 17 Lærerne gir vanligvis nyttige tilbakemeldinger om hvordan jeg klarer meg / ligger an i studiet GU18 18 Lærerne på studiet er virkelig gode til å forklare tingene for oss GU19 19 Jeg opplever at lærerstaben legger stor vekt på å gjøre lærestoffet interessant Skala Tilbakemeldinger/Feedback (FB) 9Stort sett får vi altfor få tilbakemeldinger på oppgavene (arbeidskravene) i dette studiet 11Tilbakemeldingene jeg har fått på oppgaver/arbeidskrav ga meg klare meldinger om hva jeg måtte forbedre til neste gang 14Tilbakemeldingene jeg fikk førte til at jeg leste nøye gjennom oppgaven min en gang til 21Tilbakemeldinger på innleverte oppgaver kommer ofte så sent at nytteverdien blir ganske liten Skala Klare mål KM1Det er lett å finne ut og forstå hvilke krav som stilles til studiearbeidet mitt KM6Stort sett har jeg en klar oppfatning av hva som forventes og hvordan jeg ligger an i studiet KM13inv Det er ofte vanskelig å forstå akkurat hva man forventer av studentene på dette studiet KM25Helt fra begynnelsen gjør lærerne det klart hva de forventer av studentene

3 Skala Passe/overkommelig arbeidsbyrde ARB4invArbeidsbyrden på utdanningen er for stor ARB14Studieopplegget gir oss tilstrekkelig med tid så vi kan få lært oss tingene ordentlig ARB21invPå studiet stilles det høye krav som fører til et stort press på meg som student ARB26Omfanget av lærestoff/pensum på dette studiet gjør at vi ikke kan lære oss alt skikkelig Skala Vurderingsformer VF8inv 8 For å klare seg godt på dette studiet er en god hukommelse egentlig alt du trenger VF12inv12 Jeg synes lærerne er mer interessert i å teste hva vi husker enn det vi har forstått VF20inv20 Altfor mange av lærerne stiller spørsmål som bare gjelder faktakunnskaper Skala Generelle ferdigheter GF2Studiet har bidratt til at jeg er blitt bedre til å samarbeide og delta i teamarbeid GF9Studiet bidrar til at jeg utvikler mine ferdigheter i å organisere eget arbeid GF11Studiet har bidratt til at jeg er blitt bedre til å kommunisere og uttrykke meg skriftlig GF16Studiet bidrar til at jeg utvikler mine ferdigheter i problemløsning GF22Studiet bidrar til at jeg utvikler mine analytiske evner og ferdigheter GF24Studiet bidrar til at jeg føler meg tryggere på å arbeide med nye problemstillinger og oppgaver Skala Akademisk motivasjon AM 1 Jeg opplever at det er meningsfullt å investere tid og krefter i studiearbeidet AM 2 Studiet har stimulert mine faglige interesser for utdanningens emner og fag

4    Gjennomsnitt Frekvensfordeling IT  = 3,8 73 %17 %10 % P +  = 4,46 92,97,10 P ─  = 3,46 65,37,726,9 HiØ 3,5263%17%20% Gjennomsnittskårer og frekvensfordeling for utsagnet: I det store og hele er jeg fornøyd med kvaliteten på denne utdanningen (studiet) OK, greit nok !

5 HiØ 2012 (2011 i parentes) Program med høyeste skårer for 2012 BachelorMaster GU3,1 (3,1)3,93,8 FB2,9 ( - )3,83,7 KM3,2 (3,2)3,73,8 ARB2,5 (2,3)3,2 VF3,5 (3,5)3,64,2 GF3,7 (3,8)4,14,2 63 % (3,5)96 % (4,1)94 % (4,1) 2011 65 % (3,6) SAMMENLIKNINGSGRUNNLAG •Faktorskårer for Generell fornøydhet i 2012 og 2011 står i parentes.

6 HiØ 2012 (2011 i parentes) Program med høyeste skårer for 2012 BachelorMaster GU3,1 (3,1)3,93,8 FB2,9 ( - )3,83,7 KM3,2 (3,2)3,73,8 ARB2,5 (2,3)3,2 VF3,5 (3,5)3,64,2 GF3,7 (3,8)4,14,2 63 % (3,5)96 % (4,1)94 % (4,1) 2011 65 % (3,6) SAMMENLIKNINGSGRUNNLAG •Faktorskårer for Generell fornøydhet i 2012 og 2011 står i parentes.

7 DATA-ING *) DIGITAL MEDIAINFORMATIKK *) IT & LEDELSE GU3,1 (3,3)3,0 ( - )3,4 (3,7)2,9 (3,2) FB3,0 ( - ) 3,1 ( -- )2,7 ( - ) KM3,3 (3,2)2,8 ( - )2,4 (3,3)2,9 (3,1) ARB2,9 (2,9)2,8 ( - )2,8 (2,3)2,3 (2,6) VF3,6 (3,4)3,5 ( - )4,0 (3,3)3,2 (3,4) GF3,4 (3,6)3,3 ( - )4,0 (3,9)3,9 (3,9) 69 % (3,7)70 % (3,6)93 % (4,5)65 % (3,5) 2011 62 % (3,6) ---85 % (4,1) 83 % (3,8) Avdeling for INFORMASJONSTEKNOLOGI PROGRAMNIVÅ – Faktorskårer EMS og fornøydhet (overall satisfaction item) *) Gjennomsnitt for faktorskårene fra 2011 er basert på svarprosent 50

8 KLASSEKULLe27OSIGUGFKMARBVFFBAM Data ing1 år (n=22)3.5 (56%)2.83.1 2.93.72.94.1 Data ing2. år (n=17)4.1 (88%)3.53.73.62.93.63.14.3 Digital M 1. år (n=33)3.7 (73%)3.03.32.82.93.43.04.1 Digital M 2. år (n=23)3.5 (65%)3.03.33.02.63.73.04.0 Informatikk1. år (n=17)4.4 (94%)3.33.93.52.94.22.94.7 Informatikk2. år (n=11)4.5 (91%)3.64.03.22.73.73.34.7 IT & ledelse2. år (n=24)3.4 (63%)2.83.82.92.33.12.64.0 Master(n=4)4.3 (75%)3.84.43.53.33.73.44.5 Total(n=151)3.8 (69%)3.13.63.12.83.63.04.2 RESULTATER for klasser/kull

9


Laste ned ppt "N=% Dataing1. år2976 Dataing2. år17100 Digital Media1. år3474 Digital Media2. år2374 Informatikk1. år1894 Informatikk2. år1573 IT og ledelse2.år2483 (Master)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google