Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledet matematikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledet matematikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledet matematikk

2 L-06 ” Matematikkfaget i skolen medverkar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den einskilde treng. For å oppnå dette må elevane få høve til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringa vekslar mellom utforskande, leikande, kreative og problemløysande aktivitetar og ferdigheitstrening.” ”Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig det er. Dette har òg språklege aspekt, som det å resonnere og kommunisere idear.”

3 Undervisningen bør være:
Både praktisk og teoretisk Utforskende, lekende og kreativ Undervisningen bør inneholde: Problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening språklige aspekt - resonnere og kommunisere ideer

4 Lærerens rolle få innsikt i elevenes matematiske forståelse gjennom bl.a. observasjon, oppgaver, prøver, lekser, målark, lyttekrok og samtaler bruke denne innsikten til å oppdage eventuelle misoppfatninger, veilede og støtte eleven videre

5 Direkte støtte «Noko av det slåande i resultata er kor lite direkte støtte kvar enkelt elev får av læraren. Omfanget er i snitt 4 prosent av tida i klasserommet.» (Peder Haug, Elevaktiviteten i Bedre skole nr. 2/2010)

6 Veiledet matematikk Stasjoner:
praktisk oppgave, data, problemløsningsoppgave og veiledning fra lærer Veiledning fra lærer: innsikt i elevenes matematiske forståelse, avdekke mangelfull begrepsforståelse, oppklare misoppfatninger, veilede og støtte elevene i deres videre læring

7 Organisering

8 Organisering

9

10

11

12

13

14

15

16 Veiledning hos lærer Hvordan bestemte elevene sorteringskategorier?
Hvilke ulike kategorier kom de frem til? (farge, størrelse, form, antall) Havnet noe utenfor kategoriene? Var det ting som passet i flere kategorier?

17

18

19

20

21

22 Tallinje på gulvet: laminerte pappsirkler med to ulike farger som er strukturert i 5’ere (ikke tallsymboler på) Viktig å definere ”tallretningen” Mulighet til bevegelse, Gir mulighet for bevegelse For å finne 6 må eleven se at tallet består av en 5’er og en 1’er + at 6 er en mer enn 5.

23

24 Veilede elevene Hvor mange sirkler er det?
Hvor mange hvite og orange sirkler? Kan du finne 5 på tallinja? Hvordan tenker du? Når du står på 5, kan du finne 10 på tallinja? Når du står på 10, kan du finne 9 på tallinja? Hvilket tall kommer før/etter 5? Hva er en mindre enn/større enn 4?

25 Praktiske tips

26

27

28

29

30

31

32

33


Laste ned ppt "Veiledet matematikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google