Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Realfagsamlinger – i Trondheimsskolen MESTRING _ MOTIVASJON _ MULIGHETER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Realfagsamlinger – i Trondheimsskolen MESTRING _ MOTIVASJON _ MULIGHETER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Realfagsamlinger – i Trondheimsskolen MESTRING _ MOTIVASJON _ MULIGHETER

2 REALFAGSATSING PÅ SKOLEN VÅR  18 skoler har høsten 2013 fått tildelt kr. 200 000,- fra Trondheim kommune  Etablering av REALFAGSAMLINGER i matematikk og naturfag (på egne rom eller i undervisningsarealet)  Innkjøp av utstyr til mer praktisk og variert undervisning for mer forståelse  Lærerne - fokus på å utvikle undervisningen Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune

3 HVORFOR SATSE PÅ REALFAG?  Heve kunnskapsnivået  svake norske resultater i internasjonale undersøkelser  Positiv utvikling, men fortsatt lavere enn 1995-nivået  Avgangseksamen 10.trinn: Svakere eksamensresultater i matematikk enn i engelsk og norsk  Frafall i videregående skole - ofte pga. matematikk  Realfag er viktig for allmenndannelsen – forstå og delta som aktiv samfunnsborger  Rekruttering - Velge utdanning innen realfag  stor mangel på realfaglig kompetanse i norsk arbeidsliv Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune

4 HVORDAN ARBEIDE MED MATEMATIKK? Læreplanen i matematikk i ”Kunnskapsløftet” LK06 :  ”…må elevane få høve til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringa vekslar mellom utforskande, leikande, kreative og problemløysande aktivitetar og ferdigheitstrening”.  ” Det må leggjast til rette for at både jenter og gutar får rike erfaringar med matematikkfaget, som skaper positive haldningar og ein solid fagkompetanse. Slik blir det lagt eit grunnlag for livslang læring.” http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Formaal/http://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Formaal/ (august 2013) Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune

5 HVORDAN ARBEIDE MED NATURFAG? Læreplanen i naturfag :  ” Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og i naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om metoder og tenkemåter i naturvitenskapen.  Dette kan bidra til å utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår.  Varierte læringsmiljøer, som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter, vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon. http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Formaal/http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Formaal/ (august 2013) Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune

6 HVORFOR KONKRETISERINGS-UTSTYR?  Øke elevers forståelse i realfagene gjennom praktiske arbeidsmåter og erfaringer  Øke motivasjonen og utvikle kreativitet  Variasjon  Elever lærer på ulike måter  Flere kan oppleve mestring  For å kunne gjennomføre læreplanen Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune

7 FORESATTE HAR BETYDNING! Fra Nasjonalt senter for matematikk og Nasjonalt senter for naturfag:  foreldres holdning og innstilling er viktig for barns læring i matematikk og naturfag  foreldre som støtter og viser at de synes matematikk og naturfag er viktig, påvirker barna med sin positive holdning  foreldre kan utfordre og engasjere barna hjemme med for eksempel spill og matematikk i hverdagssituasjoner (innkjøp, matlaging, reiseplanlegging, fritidsaktiviteter, aviser, TV osv) Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune

8 Som foresatt kan du bidra med…  Positiv holdning:  Alle kan noe matematikk og naturfag  Alle kan utvikle seg videre  Bevisst ta i bruk matematikk / regning / naturfagkunnskap:  Spille sammen  Gjøre oppmerksom på regning i hverdagen  Hjelpe til å oppdage hverdagen med ”realfagbriller” på  Flere forslag …? LYKKE TIL! Ingeborg Ranøyen Trondheim kommune


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Realfagsamlinger – i Trondheimsskolen MESTRING _ MOTIVASJON _ MULIGHETER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google