Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4
Referat

2

3 4.0 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Agenda
Bekreftelse av vegvalg Finansiering av videre arbeid Plan for iverksetting Videreføring av arbeid

4 4. 1. Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Sak 1
4.1 Styringsgruppens møte 4 – 26/ Sak 1 Styringsgruppens bekreftet vegvalg (1) Vegvalg fra styringsgruppens møte i april: Marsimartnan - Et fyrtårn med nasjonal oppmerksomhet Strategi: Utvikle kjerneproduktet, nye tilbud, merkebygging, økt markedsføring, identitetsbygging Konkrete tiltak: Tiltak blir foreslått i handlingsplanen (juni 2006) Levanger sentrum – Landets nest triveligste handlestrøk Strategi: Utvikle Torvaksen fra Sundet til Jernbanen til møteplasser, kulturopplevelser og torvhandel og Håkongata med tverrgater til bilfritt handelsstrøk- og opplevelsesområde Konkrete tiltak: A) Gradvis utvikle Håkongata som gågate fra Torvet mot Sykehuset – Prøveordning lørdager/søndager i sommer B) Gjøre Torvet tilgjengelig for kultur- og torgaktiviteter – Prøveordning i august og september C) Utvikle en kombinert skulptur- og leikepark i Torvaksen D) Utvikle Dueparken til amfi, gjestebrygge, badeplass, møteplass, rekespiseplass basert på åpen idédugnad i mai/juni E) Etablere flere parkeringsplasser tett inn til Håkongata – Parkeringsplass i Nordre sving på Stadion Stadionparken – Vår nye aktivitets- og møteplass Strategi : Utvikle en ny park i videreføring av Håkongata, med tilrettelegging for aktiviteter for barn og unge Konkrete tiltak: Levanger kommune utvikler en plan for utvikling av Stadionparken sommeren 2006, basert på åpen idédugnad i mai/juni Sykkelbyen Levanger - Sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Strategi: Posisjonere Levanger som naturlig midtpunkt for sykkelvegnettet på Innherred, med opplevelser, mat og overnatting Konkrete tiltak: A) Tilrettelegge for aktiv sykling (velodrom), sykkelleik og tursykling, basert på åpen idédugnad i mai/juni (inkl. pkt. B og C) B) Ferdigstilling Sykkelvegen fra Røstad til Moan langs Sundet – Ferdigstille Bryggestua –Holmgangen (vedl. 2) C) Planlegge sykkelveg fra Røstad til Moan gjennom sentrum – Håkongata gj. Stadion til Sykehuset med koplinger til Bruborg og Nesset D) Ta initiativ til å få utviklet sykkelrute / sykkelkart for Innherred Levangsbygg med hjerte for byen sin Strategi: Utvikle trivsel, bolyst, identitet og engasjement gjennom gode opplevelser og kunnskapsformidling Konkrete tiltak: A) Oppmuntre og utfordre lag og foreninger til å bruke sentrum til profilering, underholdning og loddsalg B) Videreutvikle eksiterende og utvikle nye tiltak som bygger opp identitet for og kunnskap om byen vår C) Utfordre Levangsbygg til å utvikle visjon og overordna mål for sentrumsutvikling - åpen idédugnad i mai/juni Andre gode forslag til tiltak Vi har mottatt mange svært gode forslag til ande gode tiltak enn det vi nå har prioritert, og vil oppmuntre til at disse blir arbeidet videre med / iverksatt. Vi skal sette opp en tiltaksplan på 10 oppgaver som vi vil utfordre bestemte aktører til å iverksette. Videre vil vi følge opp at NTFK følger opp arbeidet med forvaltning og utvikling av Staup

5 4. 1. Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Sak 1
4.1 Styringsgruppens møte 4 – 26/ Sak 1 Styringsgruppen bekreftet vegvalg (2) bilfritt område sykkelveg gågate/sykkel Sundet bilveg Stadionparken Jernbaneområdet

6 4. 1. Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Sak 1
4.1 Styringsgruppens møte 4 – 26/ Sak 1 Styringsgruppens bekreftet vegvalg (3) Sak 1 – Vedtak: Styringsgruppen bekreftet vegvalgene fra møtet i april, og ønsker at en skal prioritere og satse på tiltak innen følgende områder Marsimartnan - Et fyrtårn med nasjonal oppmerksomhet Levanger sentrum – Landets nest triveligste handlestrøk Stadionparken – Vår nye aktivitets- og møteplass Sykkelbyen Levanger - Sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Levangsbygg med hjerte for byen sin - Utvikle trivsel, bolyst, identitet og engasjement

7 4.2 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Finansiering av videre arbeid (1)
Vi skal iverksette: I prosjektet Levanger 2020 har vi hele tiden hatt som mål å bidra til at gode planer (gamle og nye) skal iverksettes. Vi ønsker å belyse byutvikling i Levanger i et helhetlig perspektiv, men er svært opptatt av at gode enkeltprosjekter skal realiseres. En del ideer og planer er gratis og rimelige, mens andre koster litt eller mye penger. Det er her, som i andre sammenhenger behov for å prioritere og mobilisere økonomske ressurser fra ulike kilder. Vi vet at Levanger kommune har ressurser som er satt av til byutvikling. Vi ønsker at disse midlene skal formere seg ved at vi søker midler fra ”alle mulige” offentlige pengesekker, og utfordrer private aktører til å bidra økonomisk til utvikling av byen vår. Spleiselag: Prosjektgruppen i Levanger 2020 utfordrer ulike aktører til å bidra i mange små og større spleiselag for å realisere små og store utviklingstiltak i Levanger. Dersom Levanger kommune, i samarbeid med Nord-Trøndelag Fylkeskommune og lokalt næringsliv, viser at en har vilje og evne til arbeide langsiktig og godt med utvikling av bymiljøet i Levanger, tror vi at det vil utløse engasjement og ressurser utover det vi har maktet de siste tiårene.

8 4.2 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Finansiering av videre arbeid (2)
Sak 2 – Vedtak: Styringsgruppen utfordrer Levanger kommune til å ta ansvar for at det utvikles en partnerskapsavtale mellom Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og lokalt næringsliv med følgende rammer: Tidsperiode på 3 år fra 10 mill kroner til prioriterte byutviklingstiltak Med utgangspunkt i prioriteringer og forslag fra prosjektet Levanger 2020

9 4.3 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Plan for iverksetting (1)
Forslag til plan for iverksetting: Basert på konklusjoner fra Styringsgruppens møte nr 3 og innspill i gjennomførte idèdugnader har Prosjektgruppen i Levanger 2020 utviklet et forslag til plan for iverksetting Forslag til tiltak / prosjekter som presenteres under referer direkte til Styringsgruppens valg og konklusjoner (se indekser og pkt 4.1 i dette notatet) Forslaget er konkret, og i form av en bruttoliste med tiltak / prosjekter Prosjektgruppen er inneforstått med at det vil være vanskelig å gjennomføre alle tiltakene, og vil være svært fornøyd dersom minst halvparten blir realisert Det forslåtte tiltakene må videreforedles, kvalitetssikres og prioriteres i forhold til befolkningens ønsker, tilgjengelige ressurser og finansieringsmuligheter

10 4.3 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Plan for iverksetting (2)
eksempel

11 4.3 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Plan for iverksetting (3)
Sum LK NTFK Andre Næring Merknader 1. 1.1 Fyrtårnet Marsimartnan 2011 500 års jubileet 2011 150 1.3 Levanger Vertskap 300 Marsimartnan som Fyrtårn 950 2 2.1 Håkongata med sidegater Visjon – Gågate 2010 Gågate Planlegging 1.000 Gågate Gjennomføring 12.000 2.2 Torvaksen (fra Sundet til Elva) Visjon - Torvaksen Dueparken (flere prosjekter) 2.000 Landets nest triveligste handlestrøk 15.300 3. 3.1 Ny park - planlegging 400 3.2 Parkeringshus - planlegging 3.3 Ny park – bygging / etablering 6.000 3.4 Isflate, ballplass & amfi 3.5 Parkeringshus 3.6 Åpningsfest 100 Stadionparken 12.800 eksempel

12 4.3 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Plan for iverksetting (4)
Sak 3 – Vedtak: Styringsgruppen ber om at oversikt over og beskrivelse av tiltak (prosjekter) som ble lagt fram i møtet ferdigstilles, og blir brukt som underlag i dialogen mellom LK, NTFK og næringslivet ifm planlegging og iverksetting av partnerskapsavtalen.

13 4.3 Styringsgruppens møte 4 – 26/6-06 - Videreføring av arbeidet
Sak 4 – Vedtak: Styringsgruppen ber om at arbeidet med Levanger 2020 videreføres: Prosjektet Levanger 2020 avsluttes i denne form sommeren 2006 Arbeidet videreføres ved at prioriterte tiltak iverksettes etter vedtatt plan Det utvikles en partnerskapsavtale for perioden mellom Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og lokalt næringsliv for realisering av fysiske tiltak for byutvikling Innherred Vekst lager forslag til partnerskapsavtale (se punktet over) Prosjektene styres av en bredt sammensatt styringsgruppe bestående av 5-7 personer, som møtes månedlig Det utpekes prosjektledere som etter forelått plan rapporterer til Styringsgruppen

14


Laste ned ppt "Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google