Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets-språklig perspektiv Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets-språklig perspektiv Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets-språklig perspektiv
Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo

2 Introduksjon Om tema Min bakgrunn

3 Dagens tema Konteksten for (spesial)pedagogisk arbeid med tospråklige elever Differensialdiagnostiske problemstillinger Kartleggingsmateriell på albansk, somali, tyrkisk, urdu, vietnamesisk 2. og 3. klasse Tiltak

4 Konteksten Rettigheter ut fra Opplæringsloven § 5 og § 2.8
Dagens praksis - elevene over- eller underrepresenterte innen spesialpedagogiske tiltak? Inkludering eller marginalisering? Bruk og misbruk av prøver og testmateriell; holdning til arbeidet med språklige minoritetselever?

5 Opplæringsloven: §2.8 Kommunen skal gi elevar i grunn-skolen med anna morsmål enn norsk og samisk nødvendig morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring og særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkelege kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når opplæringa ikkje kan givast av eigna opplæringspersonale ved nokon skole i kommunen, skal kommunen så langt mogeleg leggje til rette for annan opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Endringer foreslått i Strategiplanen (Tiltak nr 3)

6 Differensialdiagnostiske problemstillinger
Lesing på første- eller andre-språket? Tospråklig utvikling versus spesialpedagogiske behov? Spesialpedagogiske kategorier - andrespråksutvikling mellomspråksutvikling, ordforråd, erfaringsbakgrunn, koder forskjellige ortografier, overføring av lese- og skrive-ferdigheter? traumer, rasisme, lese- og skrivevansker?

7 Kartleggingsmateriell
Gruppeprøver på fem språk, to klassetrinn, begynnertrinnet Tankene bak utformingen av prøvene Gjennomgang av prøvene

8 En arbeidsmodell? Konklusjoner fra hovedfags-oppgaven, kvinneforskning og vitenskapsetikk tospråklige samarbeidspartnere - lærere, assistener og foreldre

9 Kartleggingsprøver Norske kartleggingsprøver som mal - del av kvalitetssikring i skolen forankring § 5 Opplæringsloven jmfr også §2.8 For å finne risikoelever tidlig Del av samlet rutine for å følge opp elever på begge/flere språk

10 Kartlegging av leseferdighet (jfr Strategiplanen av 17 des 03)
Albansk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk 2. klasseprøvene 3. klasseprøvene krav til bruk kompetanse - samarbeid - instruksjon eventuell kartlegging på begge/flere språk samarbeid og sammenholdt informasjon

11 Delprøver 6 delprøver på andre trinn 3-4 delprøver på tredje trinn
OBS, ordforrådet i prøvene - dialekt/standard, regionale forskjeller forskjellig inventar av språklyder på forskjellige språk forskjellige ortografier gjennomsiktige og ugjennomsiktige forskjellige opplæringstradisjoner

12 Hvordan hjelpe? Tiltak skal
være samordnete (samlete tiltak bedre enn frittstående, f eks generelle strategier for lese-ferdighet og biblioteksamarbeid) ha parter som samarbeider med ansvarsfordeling ha kvalifiserte, eller gi kvalifisering til, lærere inkludere foreldrene være systematiske og diagnosterende

13 Lese- og skrivevansker
Eksempler på tiltak i ideheftet til kartleggingsmateriellet Vietnamesisk jente Tyrkisk gutt Somalsk jente Albansk gutt

14 Kompetanse Lesing og skriving, utvikling og vansker
Kontrastiv fonologi, sammenligninger mellom første- og andrespråket Spesialpedagogikk, hvordan stimulere, trene og legge til rette Tosprålig opplæring, hvordan inkludere/konstruere opplegg for eleven i prosjekter som angår alle

15 Stort behov for skolerte spesialpedagoger
Feltet gir økt faglig innsikt, er grensesprengende og morsomt Kompetanse og utforming av spesialpedagogrollen - avgjørende for tospråklige elever - særlig dem med lese- og skrivevansker

16 Anbefalt litteratur Se egen liste til utdeling


Laste ned ppt "Lesing, skriving og lese- skrivevansker i et minoritets-språklig perspektiv Liv Bøyesen rådgiver: Senter for flerkulturell opplæring Høgskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google