Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk
Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Kravene til åndsverk (jf Knoph)
Frembringelse (jf ”skaper” i åvl § 1.1) på det litterære og kunstneriske område (jf annet ledd) av den art at det kan kalles et åndsverk originalitets-/verkshøydekrav

3 ”Frembringelse” En virkelig åndsproduksjon; innsats av skapende åndsarbeide (jf Ot prp nr 26 ( ) s ) Ytre realitet - ”manifest” Menneskeskapt Også tilfeldige, ubevisste handlinger Intet krav om rettslig disposisjonsevne Ikke vern for fakta

4 ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område”
Viktigste funksjon: Peker på retningen mht hva som beskyttes Men uttrykkene legges på strekk, jf dataprogrammer, databaser, tekniske tegninger Må kombineres med uttrykket ”åndsverk” Særlig om uttrykket ”vitenskapelige verk”

5 ”Litterære, kunstneriske og vitenskapelige område” (forts.)
Litterære, kunstneriske og vitenskapelige åndsverk litterære: skrifter, muntlige foredrag, kart, tekniske tegninger, dataprogrammer, databaser, vitenskapelig: innenfor det vitenskapelige omr. kunstnerisk: sceneverk, musikkverk, filmverk, fotografiske verk, billedkunst, bygningsverk, kunsthåndverk

6 Originalitets-/verkshøydekravet
”Original og individuelt preget åndsvirksomhet” Rt 1940 s. 327 (Hallo Hallo) Rt 1962 s. 964 (Wegners sybord) Rt 1997 s. 199 (Cirrus) Rt 2007 s (Huldra i Flåm) Uttrykket ”verkshøyde” Oppstilles ikke kvalitetskrav Forskjell ift engelsk originalitetsbegrep (”sweat of the brow”) Nærmere innhold: Relativt til verkstype

7 Vurderingskriterier? Variasjonsmuligheter
Jo større muligheter for variasjon/valg mht utførelse, desto mer kan tale for originalitet (større kreativt spillerom) Risikoen for dobbeltfrembringelse Originalt i den utstrekning det ikke ses noen risiko for at andre kan skape det samme uten kjennskap til frembringelsen Rt 2007 s (Huldra) ”Disse retningslinjene vil … kunne bidra med en viss veileding, men de kan ikke tas for bokstavelig. Det avgjørende er om det ved en individuell skapende innsats er frembrakt noe som fremstår som originalt”

8 Terskel for originalitet/verkshøyde
Har nok vært på vei nedover gjennom årene Illustrasjon (private brev): NJA 1921 s. 579 (Gustav Fröding) - strenge krav Kontrast: Stockholm Tingsrätt 28/11-00, sak T (Ulf Lundell) Rt 1997 s. 199 (Cirrus) Byggespesifikasjoner til båt (luftputekatamaran) var åndsverk ”Etter åndsverkloven er byggespesifikasjonene et åndsverk. Det faller inn under § 1 nr. 1, ”skrifter av alle slag” og kravet til verkshøyde her er ikke stort” NJA 1996 s. 712 (JAS) Syv setninger i et avisintervju var verk iflg svensk HD Rt 2007 s (Huldra) Høyere terskel?

9 NIR 1968 s. 323 (Oslo byrett 1967)

10 Rt 1962 s. 964 (Wegners sybord)

11 RG 1994 s. 270 (Fredrikstad byrett), jf. også UfR 2001 s. 747 (Højesteret DK)

12 Ikke vernede verk (åvl § 9)
Nærmere bestemte offentlige myndighetshandlinger Åndsverk, men ikke vern hvis kriteriene i § 9 er oppfylt Nærmere om tolkingen av § 9 Særlig om vernede sammenstillinger av ”§ 9-verk” Unntak i § 9 annet ledd; pre-eksisterende verk, lyrikk/musikk/kunstverk


Laste ned ppt "Forelesninger H-08 Dag 3: Vilkår for vern av åndsverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google