Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentrale begrep i fonologien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentrale begrep i fonologien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentrale begrep i fonologien

2 Hva hører til fonologien?
Lydsystemet Fonotaks Prosodi

3 Lydsystemet Viktige begrep: fon allofon fonem minimale par
foneminventar

4 Lydsystemet forts. Språklydene deles i to hovedgrupper Vokallyder
Konsonantlyder

5 Beskrivelsen av vokallyder går ut fra
Tungas plassering (horisontalt) Tungas plassering (vertikalt) fremre bakre trang halvtrang halvåpen åpen Leppenes stilling rundet urundet

6 Vokalfirkanten Vokalfirkanten er et system for å beskrive vokalene ut fra tungas høyeste punkt ved uttalen.

7 Vokalsystemet i norsk

8 Hva er typisk norsk? Karakteristisk for vokalsystemet i norsk i forhold til mange andre språk er: Mange vokalfonemer En sterk konsentrasjon av vokaler i det trange fremre hjørnet av vokalfirkanten Flere rundete fremre vokaler i tillegg til de urundete Ordskillende forskjell mellom lange og korte vokaler

9 Konsonantlydene beskrives ut fra:
artikulasjonssted artikulasjonsmåte labialer labiodentaler dentaler/alveolarer retroflekser palataler velarer uvularer glottaler plosiver nasaler frikativer vibranter slaglyder stemthet Stemte lyder Ustemte lyder

10 Konsonantene

11 Typiske trekk ved konsonantuttalen
Typisk for norsk er: aspirerte eksplosjonslyder (plosiver) i tillegg til de uaspirerte mange bakgomlyder (postalveolarer/retroflekser),bl.a. tjukk -l mange friksjonslyder (frikativer), bl.a kj-lyden

12 Fonotaks Fonotaks dreier seg om regler for hvordan vi kan kombinere språklyder i en stavelse Sentrale begrep: Kjerne Stavelsesfremlyd Stavelsesutlyd Harmonisk stavelse To nyttige eksempelord: ”sprelskt” (viser norsk stavelsesstruktur på sitt mest kompliserte) ”plask ”( eksempel på harmonisk stavelse)

13 Prosodi setningsprosodi ordprosodi trykk tonelag (tonehøyde) kvantitet
setningsrytme (trykkmønster) intonasjon (tonehøyde)

14 Hvorfor kan mangelfull beherskelse av det norske fonologiske systemet føre til problemer ved opplæring i lesing og skriving? I tidlig skriving er det avgjørende å kunne lytte ut enkeltlyder i ord siden norsk bygger på det ortofone prinsippet

15 Uttaleferdighetene i en mellomspråksfase
Uttale har høy prestisje/ er viktig i folks bevissthet God uttale kan skjule manglende kunnskaper på andre språkområder

16 Norsk har flere vokaler enn de fleste språk Mange trange, fremre lyder
Hvilke trekk ved norsk fonologi kan være vanskelige for personer med et annet morsmål enn norsk? Vokallydene Norsk har flere vokaler enn de fleste språk vanskelig å lytte ut språklyder man ikke har selv Mange trange, fremre lyder Betydningsskille mellom lange og korte vokaler ( skaper også problemer i skrift)

17 Konsonantlydene Fonotaks Prosodi
Hvilke trekk ved norsk fonologi kan være vanskelige for personer med et annet morsmål enn norsk? Konsonantlydene Ofte færre problemer kj-lyden er uvanlig Fonotaks tre konsonanter foran stavelseskjernen er uvanlig Prosodi Trykk og tonelag


Laste ned ppt "Sentrale begrep i fonologien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google