Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språksystem og språkbruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språksystem og språkbruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språksystem og språkbruk
Barns språkutvikling Språksystem og språkbruk Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

2 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språk og virkelighet Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Barns språkutvikling Hva er språk? Hvordan lærer barn språksystemet? Hvordan lærer barnet språkbruk? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
System og bruk System grammatikk fonologi (lyder) morfologi (ord) syntaks (setninger) semantikk (betydning) Bruk kommunikasjon, tekst pragmatikk (språkbruk, ytringer) semiotikk (tegn, mening) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5 Språktilegnelse som samspill
Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

6 Språk, tekst og kontekst
Kommunikasjonssituasjon (tid, sted, deltakere, medium) Kultur (normer, verdier, verdenssyn) Ytring / tekst mæmmæmmæmmæm Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

7 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Lydproduksjon Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

8 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Fonologisk utvikling Lære system av språklyder og lydproduksjon Fonemer vokaler konsonanter minimale par (hest/best, fine/Line, rar/tar, sur/lur) Utvikling vokalisering (1 mnd) systematisering av lyder (6 mnd) viljestyrt lydproduksjon (10-12 mnd) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Fonologisk utvikling Utfordringer mestring av uttale (f.eks friksjonslyder og konsonantforbindelser) Løsninger utelating av lyd erstatning av lyd tillegg av lyd ombytting av lyder Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

10 Morfologisk utvikling
Lære ordoppbygning og ordbøyning Morfemer leksikalske grammatiske Utvikling ordsamling, oppfattelse av ord som uanalyserte helheter (1-2 år) tilegnelse av system (2-3 år) ordlaging (3-8 år) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

11 Morfologisk utvikling
Utfordringer å ikke kunne mange nok ord å vite hvor ordgrensene går Løsninger ”verbing” og ”substantiving” saks (subst.) - sakse (verb) for ordet klippe rulle (verb) - ruller (subst.) for ordet kjevle lage sammensatte ord Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

12 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Syntaktisk utvikling Lære å sette sammen ord til setninger og lære å bygge ut setningsledd Syntaks (setning, subjekt, verbal, objekt) Utvikling Enkeltord (situasjonsavhengig betydning) Toordsytringer (18 mnd) mangel på funksjonsord (konjunksjoner, preposisjoner) Treordsytringer (3 år) utbygging av ledd behov for syntaktisk kompleksitet Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

13 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Syntaktisk utvikling Utfordringer Passivkonstruksjoner Hunden ble jaget av katten Handlingsrekkefølge Dere kan få is etter at dere har ryddet opp lekene Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

14 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Begrepsutvikling Tegnet: uttrykk, betydning og referent /sau/ + Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

15 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Fra signal til tegn Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

16 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "Språksystem og språkbruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google