Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”
Stav skole Skoleåret 13/14 ”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”

2 Oss Lani Lunde, rektor Marius R. Grønning, inspektør (pedagogikk)
Bjørn Onstad, inspektør (økonomi) Anne Aasheim, miljøterapeut/sosiallærer Tore Gulbrandsen, rådgiver Kristian Johnsen, 10.trinnsleder Vigdis Håseth, 9.trinnsleder Anna Johansson, 8.trinnsleder Åse Harildstad, spes.ped.-koordinator. Houshyar Sabetrasekh, koordinator for grunnleggende norsk (minos) Gitte Kruse, helsesøster 2 ggr pr.uke

3 Fakta om skolen: Bygget i 2003 8. – 10. skole med ca.420 elever
Ca. 40 ansatte Flott samlingssal og to auditorier Fotballbane med kunstgress Elever på 8.trinn med egne PCer. Nybygde klasserom for hele skolen høsten 2014.

4 Klassene Fire 8. klasser høsten 2014 Oppstart kl. 8.30 hver dag 23t/u
Får møte nye klasser og kontaktlærer onsdag 18.juni, kl VENNER: Elevene vil få nye venner Å være venn betyr ikke å gå i samme klasse

5 Nye fag- og arbeidsplaner
Utdanningsvalg. Fremmedspråk. Valgfag. Arbeidsplaner

6 Utdanningsvalg (ikke karakter)
8.trinn Gründercamp Arbeidsdag/jobbskygging – hos foreldre/familie/bekjente. 9.trinn Elevbedrift Jobbskygging /utplassering ”På rett kurs”: besøke videregående skole Økonomi og karriereveiledning-samarbeid banken

7 VALGFAG Ble innført høsten 2012.
Sentrale læreplaner i 14 valgfag er utarbeidet. Vi tilbyr 7 valgfag høsten 2013. 1,5 t pr uke, ett år om gangen. Valgfagene skal være praktisk innrettet, tverrfaglige og føre til økt motivasjon og læring. Sluttvurdering hvert år, gjennomsnittskarakter på vitnemålet. Kan ha det samme valgfaget i 3 år.

8 VALGFAG: Disse sju valgfagene tilbys på Stav skole fra høsten 2014
Sal og scene Medier og informasjon Internasjonalt samarbeid Fysisk helse og aktivitet (2 grupper: «lek og fritid», og «fotball»). Forskning i praksis (realfagsrettet) Produksjon av varer og tjenester Trafikk (bare 10.trinn) Elevene setter opp fem valg i ønsket rekkefølge

9 Tilvalgsfag / språklig fordypningsfag 2t pr uke
Tysk Fransk Engelsk fordypning Norsk fordypning

10 Hva er videregående opplæring
Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Gjeldende per

11 Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet:
Styrke skolen i å forebygge og håndtere problematferd på individ- klasse- og skolenivå. Styrke læreren som klasseleder Bedre elevenes læringsutbytte

12 Konsekvenser ved brudd på regler:
Advarsel eller samtale med lærer etter timen. Kontakt med foresatte Møte med skolens ledelse Utvisning fra skolen resten av dagen eller inntil tre dager

13 Rutine for fraværsoppfølging
Foreldre skal: Varsle skolen snarest samme dag Levere skriftlig melding første dag tilbake etter fravær. Skolen skal: Registrere alt fravær Kontakte hjemmet første fraværsdag dersom vi ikke hører noe

14 Karaktersystemet Karakterene skal være et uttrykk for elevens måloppnåelse i faget. Læreplanenes kompetansemål ligger på ulike nivåer

15 Karaktersystemet 6 5 4 3 2 1 IV= ikke grunnlag for vurdering.
IV= ikke grunnlag for vurdering. VURDERING: A) Sluttvurdering i 10.klasse = standpunktkarakter + eksamenskarakter B) Underveisvurdering - den viktigste vurderingen Tre spørsmål : Hva skal jeg lære meg? Hva kan jeg nå? Hva må jeg gjøre for å lære mer? - Utviklingssamtalen (2 ganger pr. år) - Terminkarakterer (2 ganger pr. år) – skal vise deg hvor du står

16 Orden og oppførselsreglement God – Lite god – Nokså god
Vurderingen baserer seg på hvordan elevene oppfører seg ovenfor medelever, lærere og ansatte. Ugyldig fravær (skulk) Orden Vurderingen baserer seg på om elevene er forberedt til undervisningen og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen er. Ugyldig fravær (forsentkomming)

17 Permisjonsreglementet
Hvis forsvarlig: Innvilges ikke i perioder med NP, tentamen, muntlig og skriftlig og eksamen Ikke første skoleuke – alle trinn Normalt ikke til ferie, unntak 1-2 dager ifm helg eller skoleferie Kan innvilges ved særlig sorgpreget karakter Kan innvilges ved deltagelse i NM, EM eller VM

18 1.skoledag Eleven og foresatt møtes til en kort samtale første skoledag Innkalling kommer i løpet av sommeren, men sett av mandag 18.august Send gjerne en mail til Stav skole allerede nå med mailadresse dere ønskes kontaktet på. Merk med elevens navn

19 Takk for i kveld Velkommen og God sommer


Laste ned ppt "”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google