Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN Karrierveiledning på LAV Russetid Eksamen VITNEMÅL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN Karrierveiledning på LAV Russetid Eksamen VITNEMÅL."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VELKOMMEN Karrierveiledning på LAV Russetid Eksamen VITNEMÅL

3 KARRIERE

4 KARRIERESAMTALE Mitt utdanningsmål: Hvordan nå målet? Hva skal jeg studere? Hvor skal jeg studere? Poeng Søknad «FRI ÅR»

5 KARRIEREVEILEDNING I VG3 August: Informasjon om rådgivertjenesten Oktober: Info; Karriereveilednings verktøy + individuelle samtaler November: Informasjon om studier i utlandet

6 KARRIEREVEILEDNING I VG3 Januar: Innkalling til individuell KVL + Utdanningsinfo. på VILVITE i jan Februar: Ta utdanning i feb (bill). April: Hjelp til å søke SAMORDNAOPPTAK  Frist 15.04.14  Følgeskjema  1. juli, fist for omprioritering  20.julie Hovedopptak (Restetorget åpner)

7 FORELDRE Hjelp elevene til å få en strukturert skolehverdag Vis interesse for ungdommens skolearbeid Ha karrieresamtaler hjemme Ta kontakt med skolen Itsl…

8 RUSSETID

9 3.klasse og russetid på Laksevåg Målet med videregående Vitnemål Studiekompetanse Tradisjon med russ Hordaland fylkeskommune har samarbeidsavtale med politi, helse, skule

10 Russ 2014 Skrifleg avtale der styret for russen skriv under saman med rektor, avd. l og elevinspektør Rammene for russetida Klær Arrangement Politi, helsesøster, elevinspektør: møte

11 Russ 2014 Rebusløp, ein fredag, går kl 14.00 Luftambulansen sitt arr. i Grieghallen april Russetida sluttar 18.05.14 Vanleg reglement Avtalen

12 EKSAMEN

13 ANTALL EKSAMENER Vg3 studiespesialiserende: –Obligatorisk eksamen: Norsk hovedmål –Trekkfag:to skriftlige og en muntlig eller muntlig/praktisk (til sammen 4 eksamener) Vg3 medier og kommunikasjon: –Obligatorisk eksamener: Norsk hovedmål og medier og kommunikasjon –Trekkfag:en skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk (til sammen 3 eksamener) Påbygg allmenne fag: –Obligatorisk eksamen: Norsk hovedmål –Trekkfag:en skriftlige og en muntlig eller muntlig/praktisk (til sammen 3 eksamener) Norsk hovedmål, dato onsdag 28.05.2014

14 Viktige datoer: Offentliggjøring av skriftlige sentrale trekkfag finner sted torsdag 15.mai kl. 09:00. Offentliggjøring av muntlige trekkfag finner sted onsdag 04.juni kl. 10:00 og onsdag 11.juni kl. 10:00. Muntlige eksamener er 48 timer (lørdag/søndag ikke medregnet) senere. Tverrfaglig eksamen 3MK 4 grupper, fra 04.juni – 10.juni. Karakter på muntlig/praktisk eksamen opplyses umiddelbart etter eksamen. (Klagerett på formelle feil ved av eksamen §5-10/11 forskr. Oppl.l.) Fellessensur skriftlige sentrale trekkfag er onsdag 18. og torsdag 19.juni. (Klagerett på karakter §5-09 forskr. Oppl.l. Karakter må være urimelig for at klagen skal tas til følge.) Klagefrist for eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager. (§5-5 forskr. Oppl.l)

15 Særskilt eksamen § 4-26. Særskild eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring Ein deltakar som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget. Det gjeld òg for fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært. Særskild eksamen blir normalt halden samtidig med utsett og ny eksamen. NB! Husk å melde deg opp.

16 Ny eksamen § 4-27. Ny eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring Ein deltakarar som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Deltakaren beheld standpunktkarakter i faget. Dersom deltakaren ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget fell bort. NB! Husk å melde deg opp.

17 Utsatt eksamen § 4-28. Utsett eksamen Ein deltakarar som har dokumentert fråvær ved ordinær eksamen eller har dokumentert fråvær ved særskild eksamen eller ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen. Deltakaren beheld standpunktkarakter i faget. Dersom deltakaren ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget fell bort. Fråvær frå eksamen blir rekna som dokumentert når deltakaren er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa. Deltakaren må leggje fram dokumentasjon på dette. Dersom ein deltakar har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny. NB! Dette betyr at utsett eksamen kan bli i et annet fag. NB! Husk å melde deg opp.

18 - MÅLET ER VITNEMÅL -

19


Laste ned ppt "VELKOMMEN Karrierveiledning på LAV Russetid Eksamen VITNEMÅL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google