Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter."— Utskrift av presentasjonen:

1 HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter

2 DEFINISJON Fascisme: Fellesbetegnelse på ideologier og holdninger som hevder at noen mennesker fra naturen av er mer verdt enn andre Nazisme: En kortversjon av ”Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”, ”NSDAP”, det partiet Hitler ble leder av. Betegnelse på Hitlers form for fascisme.

3 MUSSOLINI OG HITLER MUSSOLINI: Brukte betegnelsen ”fascisme” på sin bevegelse, egentlig et maktsymbol fra det gamle Roma Var mot teori og politiske ideologier, mente politikken skulle bli til underveis HITLER: Skrev ned sine politiske mål i ”Mein Kampf”

4 HOVEDPUNKTER I HITLERS POLITISKE PROGRAM
Hitler skrev sitt program mens han satt i fengsel etter et mislykket kuppforsøk. Han ble arrestert i 1923.

5 BLUT UND BODEN Alle tyskere var en del av et naturgitt folkefellesskap
Poengtering av "de" og "vi", tyskere var overmennesker, herrefolket Dette ga dem rett til å herske over andre folkeslag Gradering av menneskeverd etter rase/etnisk tilhørighet, med tyskerne på toppen, jødene nederst. Jessie Owens innsats i olympiaden i Berlin, 1936, var et nederlag for Hitlers raseteorier.

6 ANTIDEMOKRATISK En sterk mann, Hitler, skulle redde Tyskland ut av alle problemer. Synet på lederen: "Der Führer" var som en far for alle tyskere, streng, men rettferdig som ville fellesskapets beste. Demokrati ble sett på som avleggs og lite effektivt.

7 MOT ARBEIDERBEVEGELSEN
På arbeidsplassen var sjefen "far" og skulle ikke motsies. Man tok opp igjen ideer fra tiden før industrialiseringen, ikke minst fra laugsvesenet.

8 DEN KORPORATIVE STAT Samfunnet skulle organiseres i bransjer, som hadde sine representanter i et råd. All fagorganisering ble forbudt Sjefen/arbeidsgiveren ble sett på som en streng ”far” som jobbet for fellesskapets beste. Dette innebar at man avviste at det skulle være noe motsetningsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

9 DEN PRIVATE EIENDOMSRETT
Arbeiderklassen/fagforeninger/sosialister/ kommunister Sett på som en trussel mot eiendomsretten og en hovedfiende Skjellsord som rommer de fleste av hatobjektene: marxistleninistisk jødebolsjevik

10 HJEM OG SKOLE Førerprinsippet ble gjennomført på alle områder, f.eks. i skolen og i hjemmet: Kvinnens områder i livet var: "Kinder, Küche, Kirche", mannen er familiens overhode. Læreren fikk større autoritet og skulle selvsagt også undervise i Hitlers ideologi

11 Da krigen begynte, ble det bruk for kvinnelig arbeidskraft, og propagandaen endres når det gjelder dem.

12 LEBENSRAUM Ville samle alle tyskere i ett rike
”Herrefolket” trengte større plass. De måtte derfor erobre andre folks land Ville gjenreise Tysklands ære etter ydmykelsen i Versailles

13 Valgplakat for Hitler

14 FINN EN SYNDEBUKK Etter 1. verdenskrig hadde det tyske samfunnet store problemer. Løsning: Finn en syndebukk, en enkel forklaring på tilstanden Jødene egnet seg som syndebukk fordi: Det var allerede grobunn for jødehat Jødene var ikke sterke nok til å yte motstand De var lette å identifisere pga. kultur, utseende og egne bosteder

15 HVA ER EN SYNDEBUKK? Historien bak syndebukken stammer fra det gamle Israel. For å frigjøre seg fra syndene sine, utførte de en gang i året en seremoni. De la alle sine synder på en bukk, som så ble jaget ut i ørkenen for å dø. Dermed trodde de at de ville få et bedre liv.

16 Det ble satt i gang propagandakampanjer mot jødene

17 Jødene fikk skylda for det meste

18 GRADERT MENNESKEVERD Hitler graderte menneskeverdet etter et rasistisk system. Arierne var herrefolket, østeuropeere var mindreverdige og jøder og sigøynere var så lavtstående at de måtte utryddes fortest mulig. Også innenfor den ariske rasen skulle det ryddes opp; psykisk og fysisk syke, homofile og andre måtte ryddes av veien for å skape et sterkt folk.

19 LEBENSBORN Hitler oppfordret til å lage ariske barn gjennom prosjektet "LEBENSBORN". Lyse kvinner ble oppfordret til å føde barn i Lebensbornklinikkene. Der ble barna oppdratt til gode Hitlertilhengere. I Norge ble tyske soldater oppfordret til å få barn med lyse, norske kvinner.

20 DEMAGOGEN HITLER Demagogi: Kunsten å forføre/overtale andre med taleevnen Hitler brukte de argumentene som passet til den gruppen han talte for Som helhet er programmet hans delvis selvmotsigende

21 EKSEMPEL Hitler hevdet å forsvare småborgernes interesser i forhold til konkurransen med storindustrien Samtidig støttet han storindustrien Midler fra storindustrien var avgjørende for at han kunne komme til makten


Laste ned ppt "HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google