Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS Bedriften har arbeidere fra 15 ulike nasjoner. 105 ansatte. Raushet og inkludering er grunnstenen i kulturen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS Bedriften har arbeidere fra 15 ulike nasjoner. 105 ansatte. Raushet og inkludering er grunnstenen i kulturen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS Bedriften har arbeidere fra 15 ulike nasjoner. 105 ansatte. Raushet og inkludering er grunnstenen i kulturen på fabrikken. ”Det at vi er så mange utlendinger her er noe jeg aldri tenker på” sier en av de mekaniske fagarbeiderne. ”De er kollegaene mine-og det er det” ”Det er arbeidsmiljøet som gjør at vi har lyktes så bra med integrering. Det var bra lenge før vi begynte å se mot utlandet for å finne nødvendig arbeidskraft. Det handler også om å se behovet for mer arbeidskapasitet. Jeg tenker at jeg gjør jobben min bedre på grunn av min tyske kollega-ikke at han er en trussel for meg og jobben min”

2 Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS Hvis det oppstår gnisninger og konflikter: Vi prater sammen og tar problemet opp med en gang Fabrikken betaler norskkurs for de ansatte. Det går på kveldstid. Vi ønsker å se hele mennesket: -ledelsen strekker seg langt for å tilrettelegge for at familien skal få et godt sted å bo -har ikke folk familie, forsøker vi å oppmuntre dem til at de prøver å få et nettverk VI FOKUSERER PÅ LIKHETENE IKKE PÅ ULIKHETENE

3 Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS Det er essensielt å tenke langsiktig, og det er greit å være klar over at det kan ta tid å bygge opp en inkluderingskultur. Oppmuntring og enkle og hyggelige sosiale grep overfor andre. Ta med kaffe til sidemannen når du selv henter deg en kopp. Man bør tenke på å ikke la for mange medarbeidere av samme nasjonalitet jobbe tett sammen over tid for å unngå at det oppstår grupperinger. Fadderordninger.

4 Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS B EVISSTHET,INNSIKT OG MOT. Noe av det viktigste ledere kan gjøre, er å bli bevisst hva det betyr at man har medarbeidere fra forskjellige nasjoner. Det innebærer kultur-og språkforskjeller, og det stiller andre og nye krav til ledelse. Det å være god på å lede mangfold, krever innsikt, mot og raushet. Fortsetter man slik man alltid har gjort og håper at det går fint, kan man risikereå gå glipp av verdifulle produktivitetsgevinster på kort og på lang sikt.

5 Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS Man må akseptere at man har en mangfoldig arbeidsstokk og at hver og en har sine individuelle styrker og ferdigheter som bør utnyttes til fulle. Å nyttiggjøre seg av den dynamikken og spenningen som oppstår på en multinasjonalarbeidsplass erINKLUDERINGSLEDELSE

6 Norsk lederstil: Likhetsfokusert, demokratisk,rasjonell, praktisk,forsiktig, avmålt, Jantelovbasert, individualistisk, feminin og ansatt-orientert. Stor grad av delegering. Hvordan kan disse ledertrekkene både være en positiv innflytelse for så vel som en barriere mot, det å skape og lede mangfold på arbeidsplassen??

7 + Rettferdig behandling av medarb. Demokratiske prosesser. Rasjonell og praktisk tilnærming kan lette implementeringen av mangfold og understøtte lederinitiativ. Norske ledere har lang erfaring med å akseptere og lede medarbeidere som har ulik familiestruktur og behov. Denne kjernekompetansen kan bygges på slik at behovene til andre undergrupper i en virksomhet kan møtes.

8 - • Janteloven kan gjøre det vanskelig å anerkjenne og akseptere forskjeller • Forsiktig og demokratiske beslutningsprosesser kan forsinke implementering av mangfoldpolitikk • Kulturkunnskap står ikke høyt i kurs blant norske ledere.Ikke om egen kultur heller. • Suksess med integrering forbindes med assimilering • Norge er et sosialdemokratisk land der sosiale spørsmål er det offentliges ansvar. Næringslivet kan følgelig oppfatte det slik at mangfold på arbeidsplassen er det off ansvar.


Laste ned ppt "Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS Bedriften har arbeidere fra 15 ulike nasjoner. 105 ansatte. Raushet og inkludering er grunnstenen i kulturen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google