Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arenaer for utforskning 2009  Introduksjon og informasjon  basisgruppene etableres to og to diskuterer evt. overordnet tema velger representanter til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arenaer for utforskning 2009  Introduksjon og informasjon  basisgruppene etableres to og to diskuterer evt. overordnet tema velger representanter til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arenaer for utforskning 2009  Introduksjon og informasjon  basisgruppene etableres to og to diskuterer evt. overordnet tema velger representanter til tverrgrupper  tverrgruppene har møte og gjør avtaler

2 Arbeidskrav: Planlegging, deltakelse og etterarbeid i Arenaer for utforskning - godkjennes av faglærer med muntlig tilbakemelding Fra emneplan for pedagogikk emne 2: Det vil bli registrert i forhold til obligatorisk oppmøte Både deltagelse i tverrgrupper og basisgruppearbeid er obligatorisk Gi beskjed dersom noen re ”gratis passasjerer”

3 Fra emneplan for pedagogikk emne2 Mål: studenten skal arbeide med sin: Faglige kompetanse: Kjennskap til og forståelse for 0-3-åringers væremåte, deres relasjoner til andre og personalets roller i kommunikasjon med små barn. Kunnskaper om samfunnets og barnehagens tilrettelegging for småbarnas barndom. Didaktiske kompetanse: Kunnskaper og ferdigheter i å gi rom for småbarna som medskapere i barnehagen. Sosiale kompetanse: Evne til å se, tolke og forstå småbarnas signaler og til å gå inn i meningsfulle relasjoner med små barn. Yrkesetiske kompetanse: Respekt for småbarns integritet, kritisk refleksjon over egen definisjonsmakt i forhold til 0-3-åringer. Endrings- og utviklingskompetanse: Innsikt i og bevissthet om egen rolle i læringsprosessen, inkludert en analytisk og kritisk tilnærming til lærestoffet.

4 Basisgrupper/storbasisgrupper Basisgruppene er slått sammen til storbasisgrupper under prosjektet, og er utgangspunktet for planlegging, gjennomføring og presentasjoner Barna kommer i to omganger. Storbasisgruppene deler seg i to på arenaene og tar ansvar for hver sin gruppe/pulje Basisgruppene skal gå opp til eksamen sammen, og erfaringene fra dette prosjektet skal trekkes aktivt inn under eksaminasjonen.

5 Fredag 9.15-12.00 Gruppene arbeider med planlegging/møtevirksomhet Storbasisgrupper kl. Gruppene bestemmer tidspunkt selv Tverrgrupper kl. 10.30

6 Skisse til Uke 13 Mandag: Plenumsmøte på morgenen, med presentasjoner fra gruppene og respons fra plenum Gruppene starter installasjonsarbeidet på arenaene Tirsdag: Ta imot barna og personalet og holde oversikt over hvor de skal gå (Tidligere har vi erfart at det er fint at barna kommer til to ulike arenaer i løpet av den tiden de er her på høgskolen, så programmet på tirsdag blir satt opp slik at det er mulig) Interagere med barna i mellomrommet mellom aktiv og passiv Dokumentere med bilder/video/skriftlig det som skjer Onsdag og torsdag bearbeide dokumentasjonene og planlegge fremstilling Fredag erfaringsutveksling og diskusjoner om ulike pedagogiske muligheter i forhold til pedagogiske prosesser med utgangspunkt i barns interesser og initiativ.

7 Liste over påmeldte barn Klengstua Karrestad, 4-5 Bollerød, 12 Tyrihans, 10 Nabbetorp, 15 Gråtass, 12

8 Tverrgrupper 10.30 - har mellom annet ansvaret for Mottagelse/logistikk – utenfor kantina -å utarbeide detaljerte dagsplaner -å ha oversikt over hvem som kommer og ta imot (samle inn samtykkeerklæringer) -å følge til arenaene -å tenke ut hva som trengs og hvordan det skal tilrettelegges Vertskap på arenaene – utenfor biblioteket -å ta imot barn og personale på arenaene -å være i dialog/samspill og samtidig forholde seg til mellomrommet mellom aktivitet-passivitet -å tenke ut hva som trengs og hvordan det skal tilrettelegges Mat/lunsj – i kantina -å legge til rette for at barn og personale blir tilvist plass til å spise, skifte og evt. Sove -å tenke ut hva som trengs og hvordan det skal tilrettelegges Presentasjon – utenfor inngang til idrettshallen -å lage oversikt over hvordan presentasjonene skal organiseres -å lede dagen med å passe tider, ordstyrer m.m. -å tenke ut hva som trengs og hvordan det skal tilrettelegges Dokumentasjon – ved pianoet - dokumentere det som skjer på arenaene - sørge for at gruppene har utstyr som trengs - å tenke ut hva som trengs og hvordan det skal tilrettelegges

9 Lokaler til arenaer Oversikt over de ulike arenaene vi har til disposisjon (som må fordeles på de ulike studentgruppene): Dramasal 1 Dramasal 2 Infotorget VIP-rommet i kantinen G1-075 G1-074 E1-061 Idrettshallen: 2 saler (hvis noen grupper ønsker å bruke deler av idrettshallen, må dette avtales med Arne Skaug/Ole Sveen) Den gamle skolestua I tillegg går det an å skape arenaer utendørs

10 Valg av rom Gr 1 og 2: G1-075 Gr 3og 4: VIP rommet Gr 5 og 6: G1-074 Gr 7 og 8: Infotorget Gr 9 og 10: E1-061 Gr 11 og 12: gamle skolestua Gr 13 og 14: dramarommet 2 Gr 15 og 16: dramarommet 1


Laste ned ppt "Arenaer for utforskning 2009  Introduksjon og informasjon  basisgruppene etableres to og to diskuterer evt. overordnet tema velger representanter til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google