Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreformen 7. mars 2008. 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hovedelementene i pensjonsreformen •Opptjening •Fleksibelt uttak •Levealdersjustering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreformen 7. mars 2008. 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hovedelementene i pensjonsreformen •Opptjening •Fleksibelt uttak •Levealdersjustering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreformen 7. mars 2008

2 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hovedelementene i pensjonsreformen •Opptjening •Fleksibelt uttak •Levealdersjustering •Regulering

3 3 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Teknisk utforming av ny inntektspensjon •Pensjon tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år, og tildeles arvegevinst •Opptjente rettigheter reguleres med lønn •Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning •Årlig pensjon: beholdningen deles på gjenstående leveår •Løsningen: – Er enkel og pedagogisk – Endrer ikke pensjonsnivå og fordelingsprofil – Bygger opp under levealdersjustering og fleksibelt uttak

4 4 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Pensjonsbeholdning og årlig pensjon - eksempel Pensjonsbeholdning v/ 67 år4 250 000 Delingstall ved 67 år17,02 Årlig pensjon: 4 250 000/17,02=249 700 Regulering Arvegevinst Opptjente rettigheter

5 5 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Teknisk utforming av inntektspensjon II Arvegevinst 2,4 pst. Opptjening tilsvarende 1,35 pst. av inntekt Opptjeningsprosent 18,1 pst. = = Eksempel: + Bygger opp beholdning Bygger opp årlig pensjon 000 162 15,17 år 40% 20,5000 300   000 162 1,000 år 40% 1,35000 300  

6 6 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Årlig pensjon øker med senere uttak – eksempel Uttaksalder62 år65 år67 år70 år Pensjonsbeholdning3 300 0003 800 0004 250 0004 900 000 Delingstall20,5718,4417,0214,94 Årlig pensjon160 500206 000250 000328 000

7 7 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Fleksibel pensjon i folketrygden Inntekt 311 000 kroner i 40 år ved 62 år Økt pensjon ved utsatt uttak

8 8 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Levealdersjustering - delingstall •Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist •Levealdersjusteringen – innbakt i delingstallene – øker mellom årskull når vi lever lenger •Hvert årskull får et sett med delingstall fra 62 til 75 år – fastsettes ved 61 år •Automatisk fastsetting av delingstall basert på statistikk (10 års observasjonsperiode)

9 9 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Delingstall for 1963-kullet Uttaksalder62 år63 år64 år65 år66 år67 år68 år Delingstall20,5719,8619,1518,4417,1317,0216,33 Uttaksalder 69 år70 år71 år72 år73 år74 år75 år Delingstall 15,6314,9414,2613,5912,9212,2711,62

10 10 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Utvikling i delingstall 2020 – 2050 (prognose) Årlig endring Delingstall

11 11 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Gjenstående leveår ved 67 år Menn Kvinner + 1 år på 13 år + 2 år på 7 år + 0,8 år på 13 år + 1 år på 7 år Kraftig vekst i levealder etter 2000

12 12 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Utvikling i forholdstall 2010 – 2030 (prognose) Årlig endring Forholdstall

13 13 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Levealdersjusteringen fra 2010 •Sterkere vekst i levealderen i de siste årene enn tidligere lagt til grunn •Gir større endring mellom de første årskullene fra 2010 •Sterkere levealdersjustering kommer til uttrykk ved at delingstallene øker mer enn tidligere antatt •Betyr at den enkelte må arbeide lenger for samme pensjon enn tidligere lagt til grunn

14 14 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Årlige endringer i delingstall ved 67 år pga. levealdersjustering. Prosent Tidligere prognose Nye anslag

15 15 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Levealdersjustering II - arvegevinst •Arvegevinst – opparbeidede rettigheter til de som dør tilfaller gjenlevende i samme årskull •Arvegevinsten er en del av den enkeltes opptjening •Arvegevinsten går ned når dødeligheten blant yrkesaktive går ned – levealdersjustering  Konsistent levealdersjustering – utgiftene blir upåvirket av endringer i levealderen

16 16 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Pensjonsbeholdning som andel av livsinntekt ved 67 år med og uten arvegevinst Opptjeningsprosent Opptjeningsprosent inkludert arvegevinst

17 17 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hva betyr levealdersjusteringen de første årene fra 2010? •Ingenting for de som allerede er pensjonister i 2010 •Får effekt fra og med 1944-kullet •Gradvis større effekt for yngre årskull •Med dagens alderspensjon må hvert årskull arbeide om lag 2 måneder lenger for samme pensjon enn foregående kull – tidligere anslag 1 måned •Hvis ennå ikke 40 års opptjening nok med 1,5 måneder

18 18 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement 1948-kullet – levealdersjustering og fleksibilitet •Blir 62 år i 2010 og 67 år i 2015 •Må arbeide til 68 år for samme pensjon som 1943-kullet ved 67 år (tidligere antatt til 67,5 år) •Alternativt 5 pst. lavere pensjon (tidligere anslag 2,5 pst.) •Det første kullet som kan ta ut alderspensjon fra 62 år – Kan ikke gå av før 67 år i dag – Pensjonen blir 25 pst. lavere ved 62 år enn ved 67 år – AFP kommer i tillegg – Kan arbeide ved siden av pensjon uten avkorting

19 19 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Innfasing av nye opptjeningsregler • 1963-kullet – bare nytt system • 1953-kullet – bare dagens system • Gradvis innfasing – årskullene 1954 – 1962 • Garanti for opptjente rettigheter før 2010 • Tilbakevirkende omsorgsopptjening for de som omfattes av nye opptjeningsregler

20 20 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Tilbakevirkende omsorgsopptjening •Stortingets vedtak våren 2007 – vurdere tilbakevirkende omsorgsopptjening for de som omfattes av nye opptjeningsregler •Tilbakevirkning avgrenses til nytt system og til omsorg for barn •Vanskelig å dokumentere pleie av eldre, syke og funksjonshemmede for år før 1992 – ber om innspill

21 21 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Regulering av inntektspensjon I Gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst Lønnsvekst Prisvekst Gjennomsnittet av den årlige pris- og lønnsveksten, eller Årlig lønnsvekst fratrukket en fast faktor (0,75 pst.) Begge alternativene forventes å gi samme resultat over tid

22 22 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Regulering av inntektspensjon II 1. Gjennomsnittet av den årlige pris- og lønnsveksten, eller 2. Årlig lønnsvekst fratrukket en fast faktor Begge alternativene forventes å gi samme resultat over tid 1 sikrer pensjonistenes kjøpekraft i perioder med lav lønnsvekst 2 sikrer at pensjonistene følger lønnsutviklingen

23 23 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Regulering av garantipensjon Lønnsvekst Prisvekst Lønnsvekst fratrukket effekten av levealdersjusteringen med garantiregel Lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent Lønnsvekst fratrukket effekten av levealdersjusteringen uten garantiregel

24 24 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Videre arbeid med pensjonsreformen •Ny alderspensjon i folketrygden– lovforslag i 2008 – basert på høringsnotat og høringsuttalelser •Avtalefestet pensjon (AFP) – hovedoppgjøret 2008 •Uførepensjon – forslag til Stortinget i 2009 •Pensjon til etterlatte – behov for tilpassinger •Tjenestepensjoner – behov for tilpassinger


Laste ned ppt "Pensjonsreformen 7. mars 2008. 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hovedelementene i pensjonsreformen •Opptjening •Fleksibelt uttak •Levealdersjustering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google