Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAS/PGS ved lokalgitt eksamen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAS/PGS ved lokalgitt eksamen"— Utskrift av presentasjonen:

1 PAS/PGS ved lokalgitt eksamen

2 2 parallelle prosesser pågår
Tilpasning til lokal eksamen Reengineering av hele PAS (modernisering/forbedring) Sentral eksamen Lokal eksamen Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver

3 Arbeidsskisse nytt grafisk design (uten korrekte tekster)

4 TEMAER LOKAL EKSAMEN Tema 1 : Opprettelse av prøveperioder og prøver
Tema 2 : Registrering av sensur og klageansvar Tema 3 : Påmelding av kandidater Tema 4 : Oppsett av eksamensarrangementer Tema 5 : Forslag på sensorer Tema 6 : Samallokering av fag og oppnevning av sensorer Tema 7 : Gruppering av sensorer og allokering av besvarelser Tema 8 : Skolenes eksamensarrangement Tema 9 : Karakterforslag og endelig karaktersetting Tema 10: Rapportering av karakterer til skolene Tema 11: Skolenes klagerutiner Tema 12: Klagebehandling Tema 13: Grunnlag for honorarutbetaling Tema 14: Arkiverings- og sletterutiner Tema 15: Bruk av PGS-D

5 Lokalt gitt SKRIFTLIG EKSAMEN Sentral oppgave Lokal oppgave

6 ROLLELISTE System-administrator UDIR Vigoadministrator Sensuransvarlig Klageansvarlig Sensor Klagenemds-medlem Skoleadministrator Prøveansvarlig på skolen Kandidat (elever og privatister)

7 Prøvetype Prøveperiode Prøver
Etter denne prosessen er prøvene klare for at skolene kan melde på elever og at det kan tildeles ansvar for sensur

8 Sensuransvar og prøvearrangement
Eksamensoppgave En prøve Sentral- gitt oppgave Fag Eksamensdato Eksamensoppgave En eller flere Prøvearrangement Lokal- gitt oppgave Eksamensdato Sensuransvar Sensuransvarlig Ett eller flere fylker

9 Det kan være rent lokalt innenfor fylket
Systemet må vite hvem som skal administrere sensuren for hvem innen det enkelte fag Det kan være rent lokalt innenfor fylket Eller flere fylker som samarbeider og har felles eksamensoppgave og eksamensdato.

10 Hvilket fylke administrerer sensuren og/eller klagebehandlingen for hvilke fylker i hvert av fagene.

11 Påmelding av kandidater manuelt i PAS
... eller elektronisk via SAS Etterpåmelding mulig etter åpning av sensuransvarlig. Kontinuerlig oversikt

12 For eksamener med sentralt gitt oppgave legges dette inn sentralt.
Sensuransvarlig registrerer eksamensdato og laster inn eksamensoppgave. For eksamener med sentralt gitt oppgave legges dette inn sentralt. Oversikt

13 Sensuransvar og prøvearrangement
Eksamensoppgave En prøve Sentral- gitt oppgave Fag Eksamensdato Eksamensoppgave En eller flere Prøvearrangement Lokal- gitt oppgave Eksamensdato Sensuransvar Sensuransvarlig Ett eller flere fylker

14 Lønnsrelaterte opplysninger
Personalia Lønnsrelaterte opplysninger Fagkompetanse Hvem som har foreslått Sensur-historikk

15 Samallokering av fag Sensorbehov Sensor-oppnevning Sensor oversikt

16 Fordele påmeldte elevgrupper på sensorgrupper
Gruppere sensorer 2 eller 4 Fordele påmeldte elevgrupper på sensorgrupper Automatisk eller manuelt Inhabilitet Oversikt

17 Brukernavn og passord fra PAS eller Feide
Dagpassord Kandidatene gjennomfører Registrere fravær Prøveansvarlige kan levere for kandidaten Ekspedere papirbesvarelser

18 Automatisk rapportering
Konvertering til PDF Plagiatkontroll Forslag Endelig karakter Automatisk rapportering

19 Sensorene setter forslag hver for seg
Bekrefter og ser deretter makkers forslag Setter endelig karakter Når sensor har bekreftet endelig karakter rapporteres automatisk til skolen. På skjerm og direkte til SAS

20 Kan også legge ved innskannet besvarelse.
Klageknapp Kan også legge ved innskannet besvarelse. Følgebrev for papirforsendelser Før og etter frist

21 Oppnevning av klagenemder
Klagekarakter og begrunnelse

22 Et regneark for videre bearbeiding
Antall karakterer satt per fagkode

23 Etter1,5 år er arkivering et lokalt ansvar for skolene
Sletting er et ansvar for Udir

24 Administreres gjennom PAS
Hver fylkeskommune har eget område Hvert fag får egen mappe Fylkeskommunen styrer hvem som skal ha tilgang til den enkelte mappe. Samarbeid på tvers av fylker.


Laste ned ppt "PAS/PGS ved lokalgitt eksamen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google