Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutt sykdom hos den skrøpelige gamle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutt sykdom hos den skrøpelige gamle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutt sykdom hos den skrøpelige gamle
Hvilken rolle har Områdegeriatrisk tjeneste? Adri Vermeer

2 Anbefalte lærebøker 2011 2008 Fagdag geriatri 02.05.03. 04.04.2017
Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms

3 Langsom ganghastighet Tretthet eller lav utholdenhet
Fagdag geriatri Den skrøpelige gamle Lav fysisk aktivitet Muskelsvakhet Langsom ganghastighet Tretthet eller lav utholdenhet Vekttap uten at det er villet Definisjon Fried mfl.2001 (frail =skrøpelig) Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms

4 Tretthet , lav utholdenhet
Fagdag geriatri Den skrøpelige gamle Lav fysisk aktivitet Muskel svakhet Tretthet , lav utholdenhet Langsom gange Uønsket vekttap Ernæring Fysisk aktivitet Psykisk aktivitet Forebygging! Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms

5 Akutt syk skrøpelig eldre

6 Inter kommunal legevakt Intermediær avdeling Sykehus
Akutt syk skrøpelig eldre Hjemme sykepleien Fastlege Inter kommunal legevakt Intermediær avdeling Sykehus

7 Inter kommunal legevakt Intermediær avdeling Sykehus Område geriatri ?
Akutt syk skrøpelig eldre Hjemme sykepleien Fastlege Inter kommunal legevakt Intermediær avdeling Sykehus Område geriatri ?

8 Arbeidsfordeling geriatri i UNN
Geriatrisk seksjon Områdegeriatri Akutt sykdom Kronisk sykdom Rehabilitering. Kompetansebygging Undervisning, forskning Kronisk sykdom ”Halv-akutt ”alderspsykiatri Rehabilitering Kompetansebygging

9 Den skrøpelige gamle er særlig utsatt for
Fagdag geriatri Den skrøpelige gamle er særlig utsatt for Fall og fallskader, immobilitet Infeksjoner Delirium (akutt forvirring) Trykksår Ernæringssvikt Dehydrering Blodpropp Legemiddelbivirkninger Hypo- og hypertermi Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms

10 Den akutt syke eldre, klinikk:
Noen ganger er diagnosen klar: Brudd, som lårhalsbrudd Hjerneslag, hjerteinfarkt UVI Etc Andre ganger er diagnosen uklar, og akutt funksjonssvikt dominerer.

11 Klinikk: Ofte akutt funksjonssvikt
Har en eller flere årsaker ! Årsaken(e ) må finnes og behandles optimalt! Akutt nyoppstått sykdom (også psykisk) Akutt forverring av kronisk sykdom Medikamentbivirkninger Skade

12 Vanlige årsaker til akutt funksjonssvikt
Infeksjoner (luftveier, urinveier, sår, sepsis) Hjerneslag Hjertesykdom (infarkt, arytmier, hjertesvikt) Lungeemboli Anemi, blødning, lavt/høyt blodsukker, kreft Elektrolyttforstyrrelser. Nyresvikt. Urinretensjon Legemiddelbivirkninger. Alkohol. Skader (fall) Psykiatriske tilstander (spesielt depresjon) Akutt forverring av kronisk sykdom

13 Hvilken kompetanse kan OGT bidra med?
Utredning kognitiv svikt: delirium, demens, hjerneslag Diagnostikk Behandling, noen ganger (sub)akutt Utredning falltendens/immobilitet, andre degenerative hjernesykdommer. Utredning kronisk funksjonssvikt (CGA) Multimorbiditet, multifarmasi, second opinion? Rehabilitering. Vurdering indikasjon, potensial, nivå.

14 Prinsipper for behandlingsforløp hos akutt syke gamle
Diagnostikk Medisinsk behandling Forebygge komplikasjoner Rehabilitering tid

15 Når i forløpet kan OGT bidra?
Hos noen pasienter akutt Eks delirium? Alderspsykiatri. Uavklart akutt funksjonssvikt Hos noen pasienter senere i forløpet Demens Depresjon Falltendens Følgetilstander etter hjerneslag Degenerative nevrologiske sykdommer (eks Parkinson)

16 Type tiltak? Innleggelse OGT, overflytting etter akuttfasen
Når pasient fortsatt har stor funksjonssvikt Tilsyn /vurdering sammen med legen på IMA Tverrfaglig poliklinisk time/oppfølging etter akuttfase

17 Oppdragsdokument 2012 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene
Fagdag geriatri Oppdragsdokument 2012 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene 2. Verdier og mål God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse. Dette er svært viktig for å gi pasienter med behov for koordinerte tjenester et helhetlig og godt tilbud. 4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling. Kompetanseoverføring og tett dialog mellom alle nivå skal bedre evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på forløpstenkning og forpliktende samarbeid mellom og innen nivåene. Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms

18 Oppdragsdokument 2012 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene
Helseforetakene skal Fortsatt vri aktiviteten fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling Redusere antall kontroller og øke antall nyhenvisninger Styrke det totale tilbudet til pasienter med kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov gjennom egne tilbud i helseforetakene, og samarbeidstiltak med kommunene i samhandlingsreformen. Tilpasse tilbudet i forhold til etablering av nye tilbud i kommunene Ivareta veilednings- og opplysningsplikt overfor kom h tj Oppnevne koordinator for pasienter med langvarige og sammensatte lidelser

19 Hva blir dette til for pasienter på IMA?
Kommunehelsetjenesten Har det medisinske ansvaret, og har kompetanse til de fleste akutte tilstander. Kan bidra til økning av kompetansen ved OGT. OGT vil kunne bidra med vurderinger og rådgivning i akuttfasen. overta noen pasienter etter akuttfasen følge opp noen pasientgrupper poliklinisk etter akuttfasen, spesielt ved behov for koordinerte tjenester bidra til kompetansebygging

20 Da har vi behov for Rutiner for samarbeid. Gjensidige krav:
samarbeid i form av CGA (comprehensiv geriatric assesment)! godt forarbeid på IMA, og rask intervensjon fra OGT Kriterier for utredning/oppfølging etter akuttfasen hva skal gjøres av spesialisthelsetjenesten, og hva skal gjøres i kommunehelsetjenesten. Rutiner skal la seg gjennomføre på IMA Finnsnes og IMA Bardu?

21 Fagdag geriatri Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms

22 ”God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse!”. Takk for oppmerksomheten.

23 De vanligste elementene i syndromet akutt funksjonssvikt
Delirium (akutt forvirring) Nyoppstått eller brått forverret falltendens Brått redusert mobilitet Nyoppstått eller brått forverret urininkontinens Dehydrering

24 Fra ”Geriatri, en medisinsk lærebok” T B Wyller

25 De eldste eldre 85+ Skrøpelighet +++
Fagdag geriatri De eldste eldre 85+ Skrøpelighet +++ Eldre 75 – 85 Skrøpelighet ++ Unge eldre 60 – 75 Skrøpelighet + Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms

26 Kronisk syke gamle Skrøpelige gamle Spreke gamle
Fagdag geriatri Spreke gamle Bare lettere aldersforandringer Medisinske behov som de litt yngre Skrøpelige gamle Sterk svekkede reserver og homøostase ”ingenting å gå på” Kronisk syke gamle Kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Høy risiko for akutt sykdom Adri Vermeer, Områdegeriatrisk tj Midt-Troms


Laste ned ppt "Akutt sykdom hos den skrøpelige gamle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google